نامه جدید بستگاه ۱۲۶میلیونی محمدرضایی


معهد خودمختاري برخودهموار كردن فردا مدارک تسویه شمار توسط عباس محمدرضایی را در عوض کمیته انضباطی AFC فرستادن نکرده جلاجل حالی که این مدارک دوال ۱۳دی‌ماه باید به مقصد دستگاه بافندگي مسئولان این کمیته می‌رسید.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی؛‌ مسئولان معهد خودمختاري این روزها درگیر تسویه شمار توسط مربیان و بازیکنان سابق این تیم که كره زمين این معهد طلبکار بودند، هستند. نکته جالب توجه این باریک که تعدادی كره زمين بازیکنان به مقصد کنفدراسیون هندبال آسیا شکایت کرده که همال بارز آن مجید محبوب‌نسمت باریک که حكماً جلاجل نهایت این بازیکن مطالبات كلاه خود را كره زمين معهد خودمختاري دریافت انجام بده.

جلاجل آدم كردن صمد مرفاوی مشکل مطالبات و احکامش را به مقصد گوش مسئولان کمیته انضباطی AFC رساند که جلاجل نهایت همچنين هم استقلالی‌ها مجبور شدند مطالبات این مربی را وام گذاري کنند. فعلاً جلاجل آدم كردن شکایت‌های بازیکنان به مقصد کنفدراسیون هندبال آسیا این شهرستان بار عباس محمدرضایی بازیکن سابق این تیم که جلاجل زمان سرمربیگری امیرقلعه‌نویی جلاجل خودمختاري درشتي كردن می‌زد كره زمين این معهد شکایت کرده و نکته جالب توجه اینجاست که استقلالی‌ها برخودهموار كردن سوم ژانویه یعنی ۱۳دی ماه ماضي مجال مهلت داشتند مطالبات این بازیکن را وام گذاري کنند اما این همزباني برخودهموار كردن فردا رخ نداده باریک.

آرش شکرریز وکیل حقوقی این بازیکن جلاجل اسم مورد شکایت این بازیکن به مقصد AFC گفت: معهد خودمختاري برخودهموار كردن سوم ژانویه مجال مهلت داشت مدارک تسویه شمار توسط بازیکنانی که به مقصد کنفدراسیون هندبال آسیا شکایت کرده‌بضع را به مقصد کمیته انضباطی این نهاد ارائه کند اما مع الاسف برخودهموار كردن این لمحه چنین اتفاقی لفظ نگرفته باریک. عباس محمدرضایی صفت تبليغاتچي ۱۲۶میلیون ده هزار دينار که ۲۶میلیون آن مالیات باریک كره زمين معهد خودمختاري طلبکار بوده و مع الاسف فردا منبرها ایمیلی را كره زمين کمیته انضباطی کنفدراسیون هندبال آسیا دریافت کردم که داغ جا كره زمين اهمیت مشکل داشت. امیدوارم مسئولان فکری به مقصد حلول كننده این مشکل و مشکلات معهد خودمختاري کنند برخودهموار كردن به مقصد یک به دفعات این تیم كره زمين لیگ قهرمانان آسیا حذف شدني نشود.

آذری: قوچ کشورقطر كره زمين عربستان و امارات جلاجل AFC زیادتر باریک


مدیرعامل معهد شوق زده‌پولادين معتقد باریک که قوچ کشور کشورقطر كره زمين كورس کشور عربستان و امارات جلاجل کنفدراسیون واليبال آُسیا زیادتر باریک و لیگ قهرمانان آسیا به مقصد تعویق نمی‌افتد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سعید آذری جلاجل باروح برگزاری دربی شهر اصفهان تقریر داشت: جلاجل این مسجدها مثال حرکت فرهنگی عنایت كره زمين هواداران هر كورس تیم بودیم که فرهنگ بالای مردم شهر اصفهان را به مقصد نمایش گذاشتند. هواداران كورس تیم انرژی‌كندو را در عوض تشویق و حمایت تیم خودشان گذاشتند.طي اینکه امیر قلعه‌نویی نیز كره زمين صیانت هواداران سپاهان و شوق زده‌پولادين تشویق شد مادام در عوض اولین شهر بار جلاجل واليبال کشورایران هواداران شهر اصفهان داغ جا دهند که مردمان قدرشناسی هستند و رنگ پیراهن در عوض ايشان فرقی ندارد و ايشان قدردان کسانی هستند که در عوض تیم كندو زحمت کشیده‌بضع.

اوی افزود:مهرعلیزاده در عوض دیدن دربی شهر اصفهان به مقصد ورزشگاه وارد به ذهن که منبرها مع الاسف به مقصد دلیل مشغله‌ای که داشتم نتوانستم خدمتگزار ایشان جلاجل ورزشگاه برسم. آقای نوروزی شهردار شهر اصفهان هم جلاجل ورزشگاه محضر داشتند جوغ ورزشگاه بسیار فرهنگی صفت بويناك. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها آقای روحانی رئیس‌خلق توسط تجريد مهرعلیزاده به مقصد ديباچه استاندار شهر اصفهان جلاجل این مدیر تاثیرات بسیار عنایت را ایجاد کردند.

آذری جلاجل باروح مناقشه مشکلات گدازش شده شوق زده‌پولادين گفت: مهرعلیزاده توسط مدیران ارشد کارخانه مراوده داشتند مادام توسط توجه به مقصد محضر تیم راه‌پولادين جلاجل لیگ قهرمانان آسیا به مقصد ديباچه نماینده جمهوری اسلامی کشورایران مشکلات معهد ما گدازش شود. منبرها كره زمين مهندس احمد صادقی مدیرعامل کارخانه شوق زده‌پولادين هم تشکر می‌کنم و تصور می‌کنم مادام اواخر هفته مشکل کشورمالی شوق زده‌پولادين گدازش شود. ما این هفته یک بازی بسیار كريه توسط صنعت نفت شهر آبادان داریم اما ارچه مشکل کشورمالی گدازش نشود غير اسم متكلف باید بگویم معهد شوق زده‌پولادين جلاجل وصيد فروپاشی آرامش طلب می‌گیرد. ما یکی كره زمين شایسته‌ـترین معهد‌های کشورایران هستیم. تیم دختران ما غير باخت جلاجل والیبال قهرمان نیم‌فصل شد و جلاجل بخش دختران و پسران معهد شوق زده‌پولادين فعال باریک.

اوی تاکید انجام بده: توسط اشرافی که اعضای هیأت مدیره کارخانه و در عرض حمایت‌های احمد صادقی كره زمين معهد صور دارد و توسط توجه به مقصد شرح احوال کاری که بنده به مقصد آقای لطفی مدیرعامل شرکت شستا دادم تصور می‌کنم مشکلات معهد شوق زده‌پولادين به مقصد زودی گدازش شود. به دلیل اینکه ما نمانیده کشورایران جلاجل آسیا هستیم و باید توسط حریفان متمول عربی جلاجل لفظ خردسالي به مقصد محب تآميز گروهی بازی کنیم. امیدواهرم بتوانیم حریف هندی را شکست دهیم.

اوی جلاجل باروح اینکه كلام انجام خواهد شد به مقصد دلیل افراد بین عربستان و امارات و کشورقطر لیگ قهرمانان آسیا ممکن باریک به مقصد تعویق بیفتد، گفت: بدون شك زمان که اعلام شد تیم‌های عربستانی در عوض بازی به مقصد کشورایران می‌آیند منبرها اعلام کردم توسط توجه به مقصد پیمان دیپلماسی حاکم ثمار سه کشور اصلا نباید بايسته کنیم که تیم‌های عربستانی به مقصد کشور ما بیایند طي اینکه باید قبول کنیم قوچ کشورقطر كره زمين عربستان و امارات زیادتر باریک و عربستان و امارات جلاجل AFC حریف کشورقطر نمی‌شوند.لیگ قهرمانان آسیا نیز به مقصد تعویق نخواهد افتاد. جلاجل اظهاروجود بین‌المللی تعریف مسابقات به مقصد این سادگی نیست و احكام رخدادها غیرمترقبه وجنگ ممکن باریک باعث تعویق چندی كره زمين هم چشمي كردن‌های بین‌المللی شود. کشورقطر کشوری باریک که میزبان جام جهانی باریک و کشوری قدرتمند جلاجل AFCمطرح انجام خواهد شد زمانی اوقات جلاجل رسانه‌ها شاهدیم می‌گویند کشوراسپانیا حذف شدني انجام خواهد شد و کشورایتالیا به مقصد جام جهانی می‌رود. این به‌تمامی جلاجل اظهاروجود بین‌المللی به مقصد این سادگی‌ها نیست.

آیا سپاهان نيرنگ ساز هم کرانچار را آن جهاني نمی کند؟


مسعود فروزش قائم مقام كلوپ سپاهان كره زمين اشعاركننده نگاه خشم آلود صریح جلاجل باروح آینده کرانچار خودداری انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی،، تیم سپاهان جلاجل پایان هفته نوزدهم مهجور ۲۰ امتیاز حاصل کردن کرده و جلاجل رتبه دوازدهم بهم نماه طبقه بندی آرامش طلب گرفته باریک و این هفته دربی را هم به مقصد ذوبی ها باخت مادام مهجور دلخوشی كندو هم منتفی شود. 

هواداران سپاهان که جلاجل درافتادن فصل جاری جلاجل شماری دیدارها به مقصد عملکرد کرانچار و تیمشان اعتراض داشتند، دوال ماضي جلاجل ورزشگاه وعاء كره ارض پشت بام كره زمين شکست جلاجل دربی علیه سرمربی کروات تیمشان شعار دادند مادام پیمان در عوض آدم كردن هم‌پیشه و حكماً موفقیت کرانچار جلاجل سپاهان دشوارتر شود. مسعود فروزش قائم مقام كلوپ سپاهان فردا جلاجل گفتگو توسط خبرگزاری ها جلاجل اسم مورد تصمیم كلوپ سپاهان جلاجل باروح آینده کرانچار جلاجل این تیم كلام باریک :« واقعا نمی‌توانم جلاجل این باروح درستكاري کنم.» اوی در عرض جلاجل جواب به مقصد این سوال که آیا کرانچار جلاجل سپاهان می‌ماند یا خیر، ديباچه انجام بده: هیچ جوابی در عوض سوال شما ندارم! الان هم جلاجل جلسه هستم و زیادتر كره زمين این نمی‌توانم درستكاري کنم.»

جلسه ایجنت طارمی توسط گرشاسبی در عوض سهم پرسپولیس!


مدیر دستور كار‌های مهاجم سابق پرسپولیس توسط مدير این كلوپ واصل جلسه شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، مهدی طارمی پشت بام كره زمين کش و قوس فراوان قرارداد یک اسم باشليق و نیم كلاه خود را توسط كلوپ الغرافه کشورقطر توضيحات انجام بده. مهاجم تیم ملی واليبال کشورایران که تاچند ماه اخیر را به مقصد دلیل محرومیت نتوانست در عوض پرسپولیس بازی کند تصمیم گرفت غير تمدید قرارداد كلاه خود توسط این كلوپ به مقصد لیگ ستارگان کشورقطر برود برخودهموار كردن جلاجل فصل منتهی به مقصد جام جهانی کشورروسیه، لژیونر محسوب شود.

مدیر دستور كار های طارمی صبح فردا پشت بام كره زمين تناقض این بازیکن توسط الغرافه کشورقطر به مقصد دیدار حمیدرضاگرشاسبی جلاجل كلوپ پرسپولیس رفت برخودهموار كردن امور پيوسته كاري به مقصد بازدادن صفت تبليغاتچي باروح تناقض كلوپ الغرافه توسط پرسپولیس را در عوض صدورت کارت ITCطارمی اعمال دهد. كلوپ پرسپولیس آرامش طلب باریک شماره شمار كلاه خود را به مقصد كلوپ قطری اعلام کند برخودهموار كردن ايشان صفت تبليغاتچي ۵۲۰هزاردلاری را در عوض صدور رضایتنامه ترانسفر طارمی واریز کنند.

مانع مهتر تبرئه دنیزلی به مقصد تراکتور؛قانون بااستعداد تیمهای نظامی


مدیران كلوپ تراکتورسازی به مقصد كنار زدن جذب یک مربی کشورترکیه ای در عوض قبول هدایت تیم كندو هستند و ثمار این ازاصل توسط مصطفی دنیزلی و كورس مربی شهرستان ترک شجره شناسي افزونتر واصل مذاکره شده بضع که امیدوارند توافقات نهایی محصول برداري شود و این مربی زبده به مقصد کشورایران برگردد.

 به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، توسط توجه به مقصد پيشواز هواداران تراکتورسازی كره زمين محضر مصطفی دنیزلی جلاجل کشورایران به مقصد نگاه خشم آلود می رسد این مربی شهرستان ترک شجره شناسي که نتایج مطلوبی جلاجل پاس شهر تهران گرفته اما جلاجل پرسپولیس پرستاره استريوفونيك موفق نبوده، گزینه خارجی دم دستی در عوض سرخپوشان تبریزی باشد؛ اما كورس مشكل سازي بااستعداد صور دارد که شاید محضر دنیزلی را منتفی کند. مشكل سازي اولا اینکه دنیزلی در عوض قبول هدایت تراکتور مادام پایان فصل صفت تبليغاتچي بالایی را بايسته کرده باریک.

 دنیزلی كره زمين مسئولان تراکتورسازی در عوض ۱۱بازی باقیمانده لیگ بالاتر و بازی های گرد هم آمدن گروهی لیگ قهرمانان آسیا(حدودا ۱۷ كنكور) ۵۰۰ هزار دلار بايسته کرده که این صفت تبليغاتچي بسیار فوق باریک و تراکتورسازان راضی به مقصد پرداختش نمی شوند. پیشنهاد تراکتورسازی به مقصد دنیزلی مادام پایان فصل ۳۰۰ هزار دلار باریک و مبانيت ۲۰۰ هزار دلاری ممکن باریک همه چیز را روی جو ببرد.

كره زمين صیانت افزونتر نظامی وجود داشتن تیم تراکتورسازی ممکن باریک دردسر جدیدی را در عوض این تیم به مقصد صور بیاورد. ثمار ازاصل آیین نامه ورزشی ستاد کل نیروهای شمخالچي هیچ کدام كره زمين كلوپ های نظامی حق استخدام مربی خارجی ندارند و فعلاً این مشکل می تواند گریبان تراکتورسازی را نیز بگیرد. باآنكه جلاجل ماضي تونی اولیویرا توسط صور وجود داشتن این قانون به مقصد کشورایران آمد و هدایت تراکتور را برعهده گرفت؛ اما كلام می شود محضر او نیز غیرقانونی بوده و ستاد کل به مقصد هیچ ديباچه توسط محضر دنیزلی یا هر مربی خارجی دیگری موافقت نمی کند. توسط این حلول كننده نمایندگان تراکتورسازی مذاکرات كلاه خود را توسط دنیزلی جلاجل مهمانخانه هیلتون شهر استانبول آدم كردن می دهند و باید دید طی روزهای آینده چون كه اتفاقاتی رخ می دهد.

جلسه هیات مدیره كلوپ تراکتورسازی نیز که فردا برگزار می شود، می تواند چاره كننده باشد و بی تردید خروجی جلسه مشكل سازي مهمی باریک که باید در عوض درجريان كشته شدن كره زمين آن مادام عصر یکشنبه صبر کنیم.

مانع بزرگ انتقال دنیزلی به تراکتور؛قانون مهم تیمهای نظامی

سابقه شهباززاده جلاجل خودمختاري به تنگ آمده شد


جدایی مهاجم شماره ۱۰ خودمختاري كره زمين این تیم قطعی شد و  به مقصد نگاه خشم آلود می رسد شفر پایان کار شهباززاده جلاجل خودمختاري را اعلام کرده باریک.

به مقصد شرح احوال تاباک ورزشی، بسيارنمازخوان شهباززاده پس ازآن كره زمين بازی توسط سپاهان جلاجل هفته پانزدهم لیگ برتري جو هرگز نامش جلاجل لیست ۱۸ نفره خودمختاري آرامش طلب نگرفت و به مقصد بغير یک هفته ای که مصدوم صفت بويناك، جلاجل سایر بازی ها می توانست تعدادی آبی ها به مقصد میدان برود. شهباززاده پسفردا جلاجل شرایطی که بازیکنان ذخیره خودمختاري به مقصد مصاف تیم جوانان این معهد رفته باریک جلاجل بازی محضر ندارد برخودهموار كردن مشخص شود جدایی اش كره زمين این تیم قطعی باریک.

 بسيارنمازخوان شهباززاده كره زمين سرخرگ فصل برخودهموار كردن به مقصد پسفردا توسط مشکلات عجیبی مقابل شدن شده باریک و مصدومیت های پی جلاجل پی باعث شده این بازیکن توسط کیفیت پیمان نیکویی جلاجل خودمختاري نداشته باشد. حكماً شهباززاده هم اکنون كره زمين معهد هایی مثل تراکتورسازی و شوق زده پولادين پیشنهادهای جذابی دریافت کرده باریک و این بازیکن می تواند توسط محضر جلاجل این تیم ها دوباره عزايم بگیرد و به مقصد مهاجم دردسترس اسم باشليق های ماضي تبدیل بشود.

مهندسی رای نیاورد،طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال شد


رامین طباطبایی توسط صاحبخانه اکثریت آرا جلاجل مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال به مقصد ديباچه رئیس این فدراسیون گلچين شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال، صبح پسفردا شنبه ۲۳ دی‌ماه به مقصد ریاست محمدرضا داورزنی معاف به ‌دست آوردن نرمش، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک و شروین اسبقیان جلاجل آکادمی ملی المپیک برگزار و جلاجل نهایت رامین طباطبایی تعدادی four اسم باشليق به مقصد ديباچه رئیس این فدراسیون گلچين شد. 

همداستاني مهندسی، مكرم داوری، بهروز منتقمی، سید مهرداد هاشمی، رمضانعلی دولو، مهرداد آگین، مازیار ناظمی، سید زيبايي طباطبایی، کرم الله علیمرادی، همداستاني درویش، رامین طباطبایی، زيبايي میرزاآقابیک، داریوش سلیمی، محمد علیپور و محمد رضاعلی نامزدهای كسب پست ریاست فدراسیون بسکتبال بودند که هفت نفر تغييرعقيده دادند و رای‌گیری توسط محضر آگین، رامین طباطبایی، داوری، دولو، زيبايي طباطبایی، رضاعلی، مهندسی و میرزاآقابیک برگزار شد. رامین طباطبایی جلاجل نهایت كره زمين ۴۱ رای ماخوذه توسط ۲۳ رای به مقصد ديباچه رئیس جدید فدراسیون بسکتبال گلچين شد. همداستاني مهندسی eight رای صاحبخانه انجام بده، زيبايي طباطبایی رئيس ديوان ۶ رای شد، داوری three رای صاحبخانه انجام بده و میرزاآقابیک احكام یک رای صاحبخانه انجام بده.

رامین طباطبایی

۶۰بازی سوا گل خورده رکورد عجیب آقای کلین شیت جلاجل لیگ بالاتر


قاپو بان ملی پوش پرسپولیس توسط به تنگ آمده نگه مرتبط بودن قاپو تیمش جلاجل هفته نوزدهم لیگ بالاتر کشورایران توانست در عوض سیزدهمین شهر بار جلاجل فصل جاری کلین شیت کند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، علیرضا بیرانوند سنگربان اولا سرخپوشان پایتخت جلاجل دیدار روبه رو سیاه جامگان آمار کلین شیت كلاه خود جلاجل پرسپولیس را به مقصد ۳۰بازی رساند. بیرانوند که فصل ماضي توانسته صفت بويناك ۱۷بازی در عوض سرخپوشان کلین شیت کند، جلاجل این فصل نیز به مقصد روند عالی كلاه خود آدم كردن داد و توسط مندرج سیزدهمین کلین شیت، آمار كلاه خود را به مقصد ۳۰بازی سوا گل خورده جلاجل پرسپولیس رساند.

گفتنی باریک بیرانوند جلاجل دوران حضورش جلاجل هم چشمي كردن های لیگ بالاتر موفق به مقصد مندرج ۶۰کلین شیت جلاجل ۱۱۱بازی شده باریک؛ اوی جلاجل تیم نفت شهر تهران هم توانسته صفت بويناك جلاجل ۳۰بازی در عوض تیمش کلین شیت کند. بنابراین، بیرانوند به مقصد حدنصاب عربي زبان ای دستگاه بافندگي یافته و توانسته توسط این مبنا بازی جلاجل لیگ بالاتر به مقصد رکورد۶۰کلین شیت دستگاه بافندگي یابد. علیرضا بیرانوند جلاجل زمان محضر جلاجل تیم نفت شهر تهران توانست پشت بام كره زمين اعمال ۶۹ بازی به مقصد رکورد۳۰کلین شیت دستگاه بافندگي یابد، اما كره زمين زمان محضر جلاجل پرسپولیس این آمار را به مقصد صفت منسوب به طوس دايگي حيف وميل شدن ای به شدني بخشیده و پشت بام كره زمين ۴۲بازی موفق شد به مقصد آمار خارق عادت ۳۰ کلین شیت جلاجل لیگ بالاتر برسد.

جزییات پیشنهادتاریخی رئال تعدادی خرید لئو مسی!


اخباری جلاجل اسم مورد پیشنهاد ۲۵۰ میلیون یورویی رئال مادرید تعدادی جذب لیونل مسی فاش شده باریک.

 به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، نشریه آلمانی اشپیگل متعلق به مقصد شبکه EIC پسفردا فاش انجام بده که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ و پیش كره زمين تبرئه گرت بیل به مقصد رئال مادرید، این تیم توسط صفت تبليغاتچي ۲۵۰ میلیون یورو تعدادی جذب لیونل مسی پیشقدم شده صفت بويناك.تا چه وقت ماه قبل كره زمين جذب گرت بیل، وکیل آرژانتینی مسی این پیشنهاد را به مقصد داده ها این بازیکن می رساند که کهکشانی ها موجودي به مقصد بازدادن این صفت تبليغاتچي بيهود هگو تعدادی جذب موکلش هستند.

 رئال مادرید جلاجل آن قطع شده قصد داشت توسط پیشنهاد صفت پست هرسال ۲۳ میلیون یورو برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۱ و یک میلیون یورو به مقصد ابوي مسی او را جذب کند. پوشيدگي كلوپ رئال مادرید این نبا را تکذیب کرده و دانسته ها فاش شده را غلط خوانده باریک.آرامش طلب صفت بويناك مذاکرت ثمار كله دار تبرئه به مقصد رئال مادرید جلاجل یک جت اختصاصی توسط محضر لئو مسی، وکیل او، فلورنتینو پرز و یک وکیل كره زمين كلوپ رئال مادرید اعمال شود و در عرض گفت هایی جلاجل اسم مورد مذاکره توسط بار اول به ‌دست آوردن کشوراسپانیا جلاجل باروح سابقه مالیاتی ستاره بارسا نیز به مقصد اوی داده شده صفت بويناك.

زابطه ستاره جدیدبارسلونا توسط کارتون تاني كردن و جری!


ابوي یری مینا، مدافع جدید بارسا جزئیات جالبی را جلاجل باروح فرزندش فاش انجام بده.

 به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تبرئه یری مینا، مدافع ۲۲ ساله و سابق پالمیراس به مقصد بارسلونا كره زمين اختصاصی ها قبل قطعی شده صفت بويناك؛ اما مشکلات دفاعی والورده و جدایی احتمالی ماسکرانو باعث شد برخودهموار كردن این تیم تصمیم بگیرد به مقصد جای تابستانه اسم باشليق پس ازآن، شتا امسال تبرئه او را نهایی سازد.اما ابوي یری مینا فردا جلاجل ضبط كردن ای جالب فاش انجام بده که دلیل گلچين غيرماذون “یری” در عوض فرزندش، علاقه والده او به مقصد کارتون تاني كردن و جری بوده باریک.

 ابوي یری مینا گفت: “والده یری این غيرماذون را در عوض او گلچين انجام بده. ما خیلی به مقصد کارتون تاني كردن و جری علاقه داشتیم و به مقصد همین دلیل توسط ایجاد تغییر کوچکی جلاجل غيرماذون جری و كاربرد كره زمين حرفه ها “ی” جلاجل ابتدای غيرماذون، این نام را در عوض فرزندمان گلچين کردیم.”