انحلال تیم ملی عربستان بخاطرباخت پرگل به مقصد کشورایران!

[ad_1]

شکست سنگین ۱۵ ثمار یک تیم‌ ‌ملی فوتسال کشورعربستان سعودی مواجه نزد کشورایران باعث برچیده كشته شدن این لفافه ورزشی جلاجل عربستان شد.

به مقصد‌ شرح احوال ‌تابناک ورزشی، نشريات ادواري اسپورت عربستان جلاجل گزارشی به مقصد ستایش كره زمين تیم‌ ‌ملی فوتسال کشورایران وام گذاري و كره زمين دلیل اصلی اولین این لفافه ورزشی جلاجل کشورایران و قاره آسیا و كره ارض حرف به مقصد میان آورد.

جلاجل این شرح احوال نشريات ادواري اسپورت عربستان وارد به ذهن باریک: تیم‌ ‌ملی فوتسال عربستان جلاجل پيرامون دوم جام ملت‌های آسیا مواجه نزد کشورایران توسط نتیجه‌ عجیب ۱۵ ثمار یک پريان به مقصد شکست داد و این شکست سنگین باعث شد برخودهموار كردن تیم‌ ‌ملی فوتسال عربستان به مقصد کلی منحله شود.  این نشريات ادواري عربستانی محضر علی کفاشیان، نائب رئیس فدراسیون هندبال کشورایران جلاجل کمیته فوتسال آسیا و هندبال ساحلی آسیا را دلیل اصلی اولین این كورس لفافه کشورایران جلاجل آسیا می‌داند.

[ad_2]

ازلیست کی طوق احكام ۱۰نفر به مقصد اردوی اروپا می‌روند

[ad_1]

سرمربی تیم ملی جلاجل حالی توسط فراخواني كره زمين ۲۶ بازیکن اردوی فراهم آورنده سازی كلاه خود جلاجل شهرستان تهران را ابتر شدن انجام بده که زیادتر نفرات فراخواني شده شانسی در عوض سفيران به مقصد اروپا ندارند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، کارلوس کی طوق فوری جلاجل حين برگزاری بازی های هفته یازدهم لیگ برتري جو فهرستی ۲۶ نفره در عوض محضر جلاجل اردوی فراهم آورنده سازی تیم ملی را جلاجل اختیار رسانه ها آرامش طلب داد که جلاجل این فهرست به مقصد غیر كره زمين اشکان دژاگه، کاپیتان سوا تیم و موجودي جلاجل شهرستان تهران خبری كره زمين سایر لژیونرهای شاغل جلاجل اروپا نيستي.

کشورایران که كلاه خود را در عوض سفيران به مقصد کشوراتریش و کشورهلند در عوض برگزاری كورس دیدار رفيق وار توسط کشورپاناما و کشورونزوئلا جلاجل فیفادی های نوامبر فراهم آورنده می کند، كره زمين فردا جلاجل حالی توسط ۲۶ بازیکن فراخواني شده كره زمين لیگ برتري جو، تمرینات را ابتر شدن خواهد انجام بده که نبا می رسد کی طوق تصمیم دارد در عوض اردوی نهایی و سفيران به مقصد اروپا هر ۱۴ بازیکن شاغل جلاجل لیگ های اروپایی را جلاجل فهرست نهایی كلاه خود آرامش طلب دهد.

توسط این شمار می توان این نوع برداشت انجام بده که كره زمين بین بازیکنان فراخواني شده به مقصد اردوی تیم ملی كره زمين لیگ برتري جو فرد eight مادام ۱۰ نفر این شانس را دارند که جلاجل فهرست نهایی کی طوق در عوض سفيران به مقصد اروپا و محضر جلاجل كورس بازی رفيق وار ماه نوامبر کشورایران آرامش طلب بگیرند. نفراتی که باید گوش به زنگ ماند و دید مادام یک هفته آینده به چه طريق رضایت سرمربی پرتغالی را در عوض درنگ كردن جلاجل فهرست نهایی جلب خواهند انجام بده.

[ad_2]

مذاکره بیرانوند و تراکتورسازی برسرپول سربازی!

[ad_1]

قاپو‌بان تیم پرسپولیس در عوض خلف وعده رفتن دوران خدمتگزار سربازی‌اش جلاجل صدد محضر جلاجل تیم هندبال تراکتورسازی شهرستان تبریز باریک و این را صراحتا پس ازآن كره زمين بازی توسط سایپا به مقصد زبان آورد.

 به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، علیرضا بیرانوند پس ازآن كره زمين بازی پرسپولیس روبه رو سایپا جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگاران تأکید انجام بده که در عوض محضر جلاجل تراکتورسازی جلاجل تا چه وقت سنه آینده تصمیم خواهد گرفت و اینکه باید دوران خدمتگزار سربازی را جلاجل این تیم خلف وعده كله دار بگذارد.

اسم بزرگواري شرح احوال های رسیده، ارچه يكدلي خاصی رخ ندهد بیرانوند در عوض قراردادبستن دوران خدمتگزار سربازی راهی تراکتورسازی خواهد شد. آرامش طلب باریک جلاجل روزهای آینده قاپو‌بان فعلی پرسپولیس مذاکراتی را توسط معهد تراکتورسازی جلاجل اسم مورد هم تراز و هم سان کشورمالی اعمال دهد، موضوعی که در عوض او دربردارنده اهمیت باریک. كره زمين طرفی تیم تراکتورسازی نیز نیاز مبرمی به مقصد جذب یک قاپو‌بان دارد و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که ايشان بتوانند توسط قاپو‌بان پرسپولیس به مقصد سازواري برسند.

[ad_2]

بخشش بستگاه قراردادپرسپولیسی ها؛ مانوررسانه ای یاواقعیت؟

[ad_1]

توسط توجه به مقصد مشکلاتی که پرسپولیس تعدادی محضر جلاجل لیگ قهرمانان آسیا دارد و باید بدهی‌های كلاه خود را جلاجل این زمینه مستي زدا کند، موج جالب توجهی كره زمين بخشش قراردادها جلاجل این معهد راه افتاده باریک اما مشخص نیست افرادی که چنین حرفهایی را رسانه ای می کنند كره زمين ازاصل ادعای بستگاه كندو درست باشد یا اینکه مدرک واجب شده تعدادی حق به جانب وجود داشتن را داشته باشند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، گرچه دولت اعلام کرده بدهی های معهد های قرمز و آبی را بازدادن و تسویه می کند، توسط توجه به مقصد ضربه الاجل کنفدراسیون هندبال آسیا تعدادی محضر تیم‌ها جلاجل لیگ قهرمانان و لزوم بازدادن بدهی‌ها، معهد‌های ایرانی جلاجل ردیف اولا این مشکل آرامش طلب دارند. جلاجل این اخبار چندی بازیکنان که كره زمين پرسپولیس جلاجل ماضي مطالباتی داشته‌بضع توسط بخشش آن کمک بزرگی به مقصد این تیم کردند برخودهموار كردن ايشان توسط دردسری جلاجل این اخبار مواجه نشوند.

پس ازآن كره زمين امیرحسین اصلانیان و حامد کاویانپور، این شهر بار میثم بائو نیز مطالبات كلاه خود را به مقصد معهد پرسپولیس بخشید برخودهموار كردن ايشان بخشی كره زمين مشکلات كلاه خود را جلاجل این اخبار منتفي کنند. سيني رایزنی فدراسیون هندبال، معهد‌ها کمتر كره زمين یک هفته افزونتر تعدادی دریافت زردتشتي الفبايي‌ای كلاه خود که ادامه دار گروهي بدهی باریک، اقدام خواهند انجام بده و باید دید جلاجل این اخبار پرسپولیس جلاجل نهایت موفق خواهد شد توسط طلبکاران كلاه خود به مقصد آرامش دستگاه بافندگي یابد یا خیر.

[ad_2]

دژاگه بعدازبازی‌ تیم ملی،مشتری پیدا می کند؟

[ad_1]

هافبک محوری تیم ملی هندبال کشورایران که هنوز غير تیم مابقي باریک، پس ازآن كره زمين اعمال بازی‌های پیش‌روی این تیم توسط تیم‌هایی که در عوض جذب او تمایل اثر داغ داده‌بضع، مذاکره خواهد انجام بده.

 به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، اشکان دژاگه همچنان غير تیم باریک و هنوز در عوض فصل آینده تصمیم نگرفته. حكماً در عوض یک بازیکن الفبايي ای این دلیل و بهيمه ها جالبی در عوض بیرون درنگ كردن كره زمين زمین مسجدها یا تمرین توسط تیمهای رسمی نیست. این جلاجل حالی باریک که مدیربرنامه‌های دژاگه نبا می‌دهد که او پس ازآن كره زمين اعمال بازی‌های تیم ملی کشورایران مقابل کشورپاناما و کشورونزوئلا آرامش طلب باریک توسط تا چه وقت تیم مذاکره کند.

محمودرضا فاضلی جلاجل اسم مورد اینکه دژاگه چون كه زمانی تیم جدیدش را گلچين خواهد انجام بده، گفت: تا چه وقت پیشنهاد صور دارد، ولی دژاگه فعلاً باید جلاجل اردوی تیم ملی کشورایران در عوض اعمال بازی‌های رفاقت آميز موجودي شود. او پس ازآن كره زمين بازی‌های تیم ملی، پیشنهادهای باروح نگاه خشم آلود را بررسی خواهد انجام بده مادام بتواند جلاجل نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. مدیربرنامه‌های دژاگه ایضاً جلاجل باروح اینکه آیا آرامش طلب باریک او جلاجل کشورآلمان فوتبالش را آدم كردن بدهد، گفت: طی روزهای آینده همه چیز مشخص خواهد شد.

[ad_2]

ماجراهای رختکن سپاهان پشت بام كره زمين شکست خانگی

[ad_1]

باخت ثانیه های پایانی مقابل پیکان تعدادی کرانچار که حسب معمول به مقصد ديباچه مربی خونسردی شناساننده می شود چندانكه منغص صفت بويناك که جلاجل رختکن اولتیماتومی جدی به مقصد بازیکنانش بدهدهرچند مشخص نیست كلاه خود او برخودهموار كردن بازی بعدی روی نیمکت باشد برخودهموار كردن این تهدید را عملی کند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سپاهان جلاجل دیدار مواجه نزد پیکان نمایش گیتی كره زمين نگاه خشم آلود کار تیمی و گردش درشتي كردن جلاجل زمین ارائه داد، اما جلاجل پایان این شاگردان مجید جلالی بودند که توسط هندبال حزم آميز ای که ارائه دادند، سه امتیاز آلرژي زا این كنكور را به مقصد شمار خودشان واریز کردند.

این شکست باعث شد برخودهموار كردن سپاهان همچنان ۱۱ امتیازی باقی بماند و جلاجل رتبه های انتهایی بهم نماه طبقه بندی آرامش طلب بگیرد. آدم كردن نتایج ضعیف سپاهان موجر شد برخودهموار كردن توسط پایان بازی هیات مدیره و مدیرعامل كلوپ جلاجل رختکن تیم موجودي شوند و اولتیماتومی جدی به مقصد بازیکنان بدهند. هیات مدیره و سرمربی سپاهان جلاجل رختکن بازیکنان را تهدید کردند که جلاجل صورتی که جلاجل چادرپوش دیدار آینده نتایج مناسبی صاحبخانه نشود، شماری كره زمين ايشان جلاجل نیم فصل كره زمين تیم کنار گذاشته می شوند.

کرانچار جلاجل کنفرانس خبری هم به مقصد این مشکل اشاعت داشت و جلاجل همین اسم مورد به مقصد خبرنگاران گفت:« جلاجل رختکن رو به مقصد بازیکنانم گفتم چادرپوش بازی که برخودهموار كردن پایان نیم فصل باقی مابقي بازی های آزمون ايشان باریک و ارچه كره زمين مسئولیت  و وظایف واگذارشده به مقصد گیتی برنیایند روی نام ايشان حروف می کشم و كره زمين لیست کنار می روند.» سپاهان جلاجل شرایطی جلاجل صاحبخانه نتایج باروح توقف کرانچار ناکام باریک که کثیر كره زمين کارشناسان نحوه ی بازی این تیم را ستایش می کنند، اما جلاجل بخش هجومی سرمربی کروات طلایی پوشان هنوز نتوانسته مشکل گروهي گلزنی تیمش را رفع کند.

[ad_2]

اشتباهات فاحش قاضي بازی خودمختاري-نفت

[ad_1]

دیدار بین ۲ تیم واليبال خودمختاري ونفت شهرستان تهران یک بازی مالامال كره زمين درگیری وحادثه به مقصد اسم مورد جلاجل نیمه دوم صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سعید مظفری زاده کارشناسی داوری بازی بین ۲ تیم واليبال خودمختاري و نفت شهرستان تهران درزمينه وحید کاظمی  قاضي بازی بین ۲ تیم گفت که قاضي سعی داشت توسط دوندگی نزدیک و مسلط ، بازی را مدیریت کند.

سعید مظفری زاده نمايشگاه هایی كره زمين این بازی را نیازمند هزیمت حالی که جلاجل آدم كردن آن نمايشگاه ها را دوره خواهیم انجام بده.

 

پنالتی نيستي

جلاجل دقیقه ۷ داریوش شجاعیان جلاجل مسیر حرکت كلاه خود جلاجل ساحت جریمه به مقصد احمد خاندان ها نعمه برخورد انجام بده و انتكاس شد وادامه بازی توسط قاضي کاملا درست صفت بويناك و بيوس پنالتی كره زمين شجاعیان و سایرین درست نيستي.

 

جای اشتباه درست صفت بويناك

جلاجل دقیقه ۳۱ مدافع تیم نفت شهرستان تهران ثمار روی انصاری اشتباه انجام بده و جاگیری درست و تشخیص درخور اطفال قاضي و کمک قاضي جلاجل اعلام مقام رويداد اشتباه جلاجل لبه هجده قدم کاملا درست بوده باریک.

 

باید آن جهاني می شد

جلاجل دقیقه ۶۳ مدافع نفت شهرستان تهران که قبل كره زمين این هم اخطار داشت تکلی زد وداور خطایش را اعلام انجام بده ومدافع باروح نگاه خشم آلود سرخرگ به مقصد اعتراض انجام بده که توسط توجه به مقصد اخطار ماضي میشد به مقصد او اخطار دوم داد واز بازی اخراجش انجام بده .

 

بنگر اشتباه انجام بده

جلاجل دقیقه ۷۰ خطایی که بنگر روی فرشید اسماعیلی انجام بده به مقصد تشخیص قاضي اشتباه صفت بويناك که اشتباه کاملا درست اعلام شده واعتراض به مقصد این اشتباه درست نيستي .

 

همچنين هم پنالتی نيستي ….

جلاجل دقائق واپسین قاضي بازی پنالتی جهاز آقازمانی را گرفت که درست نيستي وتصاویر تلویزیونی داغ جا میداد که جهاز آقازمانی درشتي كردن را ضربت ديده باریک اما ارچه پنالتی درست هم صفت بويناك تشخیص قاضي وکمک قاضي دوم او جلاجل گل نبودن کار ابل محض صفت بويناك وتوپ به مقصد صفت منسوب به طوس کاملا آشکار داخل قاپو صفت بويناك.پشت بام هم پنالتی درست نيستي توهمات تشخیص قاضي جلاجل گل نبودن درشتي كردن استقلالی ها!

 

[ad_2]

همه عجایب لیست جدیدکی‌طوق/یک تیم ملی بیرون ماند

[ad_1]

اسامی فراخواني شده های تیم ملی تعدادی اردوی داخلی عقرب ماه جلاجل شهر تهران عصر سنه سه شنبه و به مقصد همزمان توسط برگزاری مسابقات هفته یازدهم لیگ برتري جو كره زمين صیانت کارلوس کی‌طوق اعلام شد!

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، جلاجل این لیست که می توانست پس ازآن كره زمين بازی های فوری منتشر شود برخودهموار كردن رونق یا افت بازیکنان هم جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود، احكام بازیکنان شاغل جلاجل لیگ محضر دارند و مهجور بازیکنی که كره زمين بيرون کشور به مقصد لشكرگاه فراخواني شده اشکان دژاگه باریک که اختصاصی هاست غير تیم باریک. همین تعجیل کی طوق باعث شد او گل بخودی جدید کنعانی زادگان که به مقصد این کار خو شبو ساختن دارد، را نبیند و حكماً شاید ارچه می دید هم این مدافع ضعیف را توسط تاکید و لجبازی فراخواني می انجام بده.

این فهرست برخلاف اردوهای قبلی شامل سورپرایزهای منفی بیشتری باریک که عجله كردن اهالی هندبال را به مقصد كنار زدن داشته باریک. گرچه توسط ورود لژیونرهای بيرون كره زمين کشور به مقصد جمعيت اردونشیان ، خیلی كره زمين این بازیکنان كره زمين فهرست به هدف نخوردن می خورند، توسط این صور درگيري فراخواني كشته شدن به مقصد تیم ملی و محضر جلاجل اردوی آن هم تعدادی هر بازیکن رزومه محسوب می شود و می تواند قیمت ايشان را هم جلاجل حمل و انتقالات گران نمناك کند.

تکرار ماجرای ژوزه توسط شفر؟

ناآرامي‌ضربت ديده ترین خودمختاري تاریخ توسط ۷ بازیکن بیشترین ملی‌پوشان را جلاجل كلاه خود مكان داده باریک، اتفاقی که ياد فراخواني پرتعداد كره زمين بازیکنان پرسپولیس مانوئل ژوزه را یادآوری می‌کند و شائبه تسویه شمار بخاطر مسایل فی مابین را قوت می بخشد. كره زمين طرفی پارس جنوبی یکی كره زمين صدرنشینان لیگ باریک اما سهمی جلاجل لیست تیم ملی ندارد درحالی که تیمی مثل سایپا ۵ بازیکن ملی‌پوش را جلاجل ترکیب كلاه خود می‌بیند.

همه عجایب لیست جدیدکی‌روش/یک تیم ملی بیرون ماند

سیاهه رسا گلرهایی که نیستند

محمدرضا اخباری جلاجل لیست جدید جای حامد لک را گرفته باریک. لک جلاجل بازی رفاقت آميز مقابل کشورتوگو کلین‌شیت انجام بده و اخباری هم جلاجل بازی‌های اخیر سایپا اندک ابل نداشته و اندک گل نخورده باریک و دلیل این جابجایی بي شرح وتفصيل باریک. كلام انجام خواهد شد لک مصدومیتی دارد و شاید به مقصد خاطره ها همین فراخواني نشده، هرچند کی‌طوق جلاجل فراخواني كره زمين بازیکنان مصدوم هم بی خرابكاري نبوده باریک!

حسین حسینی قاپو‌بان ۲۵ساله خودمختاري جلاجل لیست آرامش طلب گرفته برخودهموار كردن رحمتی افزونتر نوم پشت بام دمساز شدن جایگاهش كره زمين او جلاجل خودمختاري را هم نبیند. كره زمين طرفی پیام نیازمند پدیده قاپو‌بانی ۲۲ ساله پیکان که جلاجل ۶ بازی اخیر ۴ کلین شیت داشته، دیده نشده باریک. محسن فروزان هم افزونتر قاپو بانی باریک که می‌توانست دیده شود.

مدافعانی که خودشان هم كره زمين فراخواني عجله كردن کردند

مدافعان فراخواني شده كره زمين صیانت کی‌طوق به مقصد طرز عجیبی جلاجل بازی‌های آخركار روی گل‌های دریافتی مقصر بوده بضع.کنعانی دقایقی قبل كره زمين اعلام لیست تیم ملی مقابل پرسپولیس گل به مقصد خودی زد. چشمی جلاجل دربی پنالتی كشيده شده به مقصد گل داد. سعید آقایی روی گل ثانیه‌های پایانی پیکان ابل فاحشی اعمال داد و بدون شك حرکت عجیب او كشيده شده به مقصد سانتر و به مقصد ميوه رسیدن گل برتری پیکان شد. دانیال ماهینی هم اختصاصی‌هاست مصدوم بوده و عربي زبان به مقصد ترکیب سایپا خمارآلود باریک.

مرکز میدان، رديف نظامي پنج به مقصد اضافه یک

فهرست هافبک‌ها نماد توجه کی‌طوق به مقصد لیگ باریک که كره زمين ۵ تیم مختلف جلاجل آن نماینده دارند؛ حكماً جلاجل کنار اشکان دژاگه که غير تیم باریک! امید ابراهیمی پس ازآن كره زمين مال و مكنت كره زمين دوران مصدومیت به مقصد بغير تكاپو كردن یک پنالتی به مقصد زیر تیرک افقی قاپو و اسم ردي اعلام كشته شدن گل سالمش مقابل نفت کار خاصی نکرده. ساعتی قبل كره زمين این پنالتی مقابل نفت اما ابراهیمی نامش را جلاجل لیست جدید تیم ملی دید برخودهموار كردن کی‌طوق شهرستان بار افزونتر جايز شمردن کند زیاد كره زمين این که به مقصد عملکردها توجه داشته باشد خرابكاري و هماهنگی بازیکنان توسط دستور كار‌های ذهنی خوش خدمتي كردن تعدادی او اولویت دارد.

گل نزن ها جای گلزنان جلاجل تیم ملی

هرچه جلاجل بهم نماه گلزنان زیادتر گل ضربت ديده باشی كره زمين تیم ملی دورتری! خاندان ها کثیر، قاضی و علیپور صدرنشینان بهم نماه گلزنان جایی جلاجل فهرست تیم ملی ندارند.

علیپور دردسترس‌ترین بازیکن پرسپولیس باریک و جلاجل حالی که ۶ گل جلاجل لیگ برتري جو ضربت ديده، جلاجل چادرپوش جام مختلف هم تعدادی پرسپولیس گلزنی کرده و پاس گل داده باریک اما جلاجل جمعيت ۶ ملی‌پوش پرسپولیس جایی ندارد. ارچه ملی‌پوشان پرسپولیس ۷، ۸ یا ۹ نفر هم بودند احتمالا علیپور بین ايشان نيستي و احكام یک شانس تعدادی ملی‌پوش كشته شدن داشت و این که هر ۱۱ بازیکن اصلی پرسپولیس به مقصد بغير منشا به مقصد تیم ملی فراخواني شوند!

به هدف نخوردن هجوم بردن و آمار پایین گل‌های ضربت ديده خودمختاري جلاجل لیگ بزرگترین نقالي كردن بي قوتي خودمختاري فصل هفدهم بوده که این تیم را جلاجل ناآرامي فرو سرما و یک سرمربی را كره زمين کار برکنار انجام بده. فرشید اسماعیلی اما نماینده همین به هدف نخوردن هجوم بردن جلاجل لیست تیم ملی خواهد صفت بويناك.

مرتضی تبریزی یک بازی طوفانی مقابل خودمختاري خوزستان توسط چادرپوش گل ضربت ديده داشت اما ارچه تبریزی برفراز و فرود کمتری داشت و پراکندگی گل‌هایش جلاجل لیگ زیادتر صفت بويناك، هم خوش خدمتي كردن برخودهموار كردن الان زیاد كره زمين ۵ گل جلاجل ۱۱هفته ضربت ديده صفت بويناك و هم تیم قلعه نویی رتبه بهتری جلاجل بهم نماه داشت.

ساسان انصاری جلاجل ۱۱ هفته ماضي احكام یک گل ضربت ديده آن یک گل هم شغل هامشاغل و حدیث درزمينه‌اش زیاد باریک و شماری می‌گویند مهرداد محمدی زننده گل بوده . ناآرامي گلزنی کرانچار را برخودهموار كردن مرثيت آن جهاني پیش برده اما مهاجمش آرامش طلب باریک مشکلات تیم ملی را منتفي کند.پیکان هم افزونتر بالانشین لیگ باریک که توسط ۷ سرما پیاپی نماینده ای ندارد. 

و حكماً احتیار كمال يافته توسط سرمربی باریک!

این موضوع بحث را می‌توان همینطور آدم كردن داد و نکات عجله كردن‌آمیز را طولانی‌نمناك انجام بده اما مثل همیشه آن چون كه که دايگي تغییر نیست این که سرمربی تیم ملی تصمیم‌گیرنده نهایی باریک و کسی بغير او نیست که باید كره زمين گلچين‌هایش دفاع کند و توسط آن نتیجه بگیرد.

[ad_2]

لیگ قهرمانان/توقف یووه، بارسا و اتلتیکودرشب غرش پاریس

[ad_1]

جلاجل شبی که تیم‌های پاری‌صحنه‌ژرمن، بایرن مونیخ و منچستریونایتد روبه رو رقبا به مقصد پیروزی رسیدند و صعودشان قطعی شد، شاگردان کونته شکست سنگینی روبه رو رم متحمل شدند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پيرامون عقب گرد كره زمين محب تآميز گروهی لیگ قهرمانان اروپا، كره زمين زمان سنج ۲۳:۱۵ سه‌شنبه ليمو توسط برگزاری هشت دیدار كره زمين رديف نظامي‌های یک برخودهموار كردن چادرپوش يكم شد. جلاجل رديف نظامي B این هم چشمي كردن‌ها سلتیک توسط نتیجه ۲ ثمار یک بازنده بایرن مونیخ شد. کینگسلی کومان (۲۲) و خاوی مارتینس (۷۷) در عوض باواریایی‌ها و کالوم مک‌گرگور (۷۴) در عوض نماینده اسکاتلند گلزنی کردند.

جلاجل همین رديف نظامي پاری‌صحنه ژرمن توسط نتیجه ۵ ثمار تلخه اندرلخت کشوربلژیک را جلاجل هم کوبید. در عوض نماینده کشورفرانسه جلاجل این رديف نظامي مارکو وراتی (۳۰)، نیمار (۴۵)، کورزاوا (۵۲، ۷۲ و ۷۸) گلزنی کردند. توسط این نتایج پاری‌صحنه‌ژرمن و بایرن مونیخ به مقصد ترتیب ۱۲ و ۹ امتیازی شدند و صعودشان به مقصد محب تآميز یک‌هشتم نهایی این هم چشمي كردن‌ها قطعی شد.

لیگ قهرمانان/توقف یووه، بارسا و اتلتیکودرشب غرش پاریس

جلاجل رديف نظامي C نیز رم جلاجل ورزشگاه المپیکوی شهر رم توسط نتیجه three ثمار تلخه ثمار چلسی چيرگي يافتن انجام بده. الشعراوی جلاجل دقایق یک و ۳۶ و دیه‌گو پروتی جلاجل دقیقه ۶۳ در عوض جالوروسی گلزنی کردند. جلاجل این رديف نظامي اتلیتکو مادرید جلاجل ورزشگاه وندا متروپولیتانو توسط نتیجه یک ثمار یک توسط نزديك‌گلستان کشورجمهوری آذربایجان به دنياآمدن شد. توسط این نتایج رم eight امتیازی شد و به مقصد رئيس بهم نماه خردسالي و چلسی ۷ امتیازی به مقصد طبقه دوم صفه انجام بده. اتلتیکو و نزديك‌گلستان نیز به مقصد ترتیب توسط three و ۲ امتیاز جلاجل طبقه‌های سوم و چهارم این رديف نظامي هستند.

جلاجل رديف نظامي D نیز بارسلونا جلاجل كاشانه المپیاکوس کشوریونان توسط نتیجه سوا گل به دنياآمدن شد و اسپورتینگ لیسبون هم جلاجل دیداری خانگی روبه رو یوونتوس به مقصد تساوی یک ثمار یک  دستگاه بافندگي یافت. توسط این نتایج بارسلونا ۱۰ امتیازی و صعودش به مقصد محب تآميز پس ازآن قطعی شد، یوونتوس ۷ امتیازی همچنان دوم باریک، اسپورتینگ توسط four امتیاز درجایگاه سوم جای دارد و المپیاکوس یک امتیازی هم توسط یک امتیاز جلاجل قعر رديف نظامي باریک.

لیگ قهرمانان/توقف یووه، بارسا و اتلتیکودرشب غرش پاریس

جلاجل رديف نظامي A نیز منچستریونایتد جلاجل ورزشگاه اولدترافورد توسط نتیجه ۲ ثمار تلخه ثمار بنفیکا چيرگي يافتن انجام بده و بازل نیز توسط نتیجه ۲ ثمار تلخه روبه رو میهمانش، زسکا مسکو پريان به مقصد شکست داد. توسط این نتایج منچستریونایتد ۱۲ امتیازی شد و صعودش به مقصد محب تآميز یک‌هشتم مسجل شد. تیم‌های بازل و زسکا هم هر یک توسط ۶ امتیاز به مقصد ترتیب طبقه‌های دوم و سوم را جلاجل اختیار دارند و بنفیکا سوا صاحبخانه امتیاز جلاجل قعر بهم نماه باریک.

[ad_2]