رئال مادرید تایکقدمی حذف شدني مقابل حریف نكره رفت

[ad_1]

پيرامون عقب گرد محب تآميز یک‌شانزدهم‌نهایی جام حذفی کشوراسپانیا توسط خردسالي تیم رئال مادرید به مقصد جمهور ۱۶ تیم برتري جو این هم چشمي كردن‌ها پیگیری شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، قهرمان اروپا مقابل میهمان گمنامش به مقصد تساوی رضایت داد اما رخصت نامه خردسالي به مقصد جمهور ۱۶ تیم برتري جو جام حذفی کشوراسپانیا را به مقصد دستگاه بافندگي آورد. جلاجل بااستعداد‌ترین بازی، رئال مادرید پشت بام كره زمين برتری ۲ ثمار تلخه جلاجل خانه محقر تیم ردياب سومی «فوئنلابرادا» جلاجل بازی عقب گرد جلاجل ورزشگاه سانتیاگو برنابئو توسط ترکیبی بالنتيجه مقابل این تیم به مقصد تساوی ۲ ثمار ۲ رسید و توسط برتری مجموع four ثمار ۲ خردسالي انجام بده.میا جلاجل دقیقه ۲۵ میهمان را پیش انداخت اما رئال توسط مایورال جلاجل دقایق ۶۳ و ۷۰ برتری را به مقصد دستگاه بافندگي آورد و عقبه سوارس جلاجل دقیقه ۸۰ گل تساوی فوئنلابرادا را به مقصد مندرج رساند.نکته بااستعداد بازی، مال و مكنت گرت بیل، ستاره همیشه مصدوم ولزی رئال مادرید به مقصد میادین صفت بويناك.

جلاجل سایر بازی‌ها لوانته توسط صور تساوی یک بریک مقابل خیرونا توسط برتری مجموع three بریک خردسالي انجام بده و سلتاویگو اشارتاً پیروزی یک ثمار تلخه مقابل ایبار توسط برتری مجموع three بریک جشن خردسالي گرفت.تیم‌های لگانس و نومانسیا هم پیش كره زمين این خردسالي کرده بودند.

جام حذفی اسپانیا

[ad_2]

ونگر، اوزیل را به مقصد بارسلونا نمی فروشد

[ad_1]

سرمربی فرانسوی تیم هندبال آرسنال، جدایی كورس ستاره تیمش جلاجل بازارگه شيريني و انتقالات زمستانی را رد انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی و به مقصد شيريني كره زمين ESPN، آرسن ونگر توسط تکذیب شایعه مستثنا كشته شدن الکسیس سانچس و مسعوت اوزیل كره زمين آرسنال جلاجل ماه ژانویه كره زمين درنگ كردن این كورس بازیکن مادام پایان قراردادشان جلاجل این فصل نبا داد.

ونگر جلاجل کنفرانس خبری پیش كره زمين بازی تیمش مواجه نزد هادرزفیلد که فردا (چهارشنبه) برگزار انجام خواهد شد، به مقصد خبرنگاری که كره زمين او پرسید آیا شایعه جدایی كورس بازیکن تیمش جلاجل ماه ژانویه را تکذیب می‌کند، گفت: آره منبرها این نبا را رد می‌کنم. به مقصد نگاه خشم آلود منبرها ايشان مادام پایان فصل جلاجل آرسنال خواهند ماند و این تصمیمی باریک که منبرها جلاجل ابتدای فصل گرفتم. ايشان مادام پایان اسم باشليق آخركار قراردادشان جلاجل آرسنال خواهند ماند. ونگر جلاجل جواب به مقصد این سؤال که آیا احيانا تمدید قرارداد سانچس و اوزیل صور دارد هم ديباچه انجام بده: جواب يابي وام گذاردن به مقصد این سوال غیرممکن باریک چون منبرها چیزی نمی‌دانم. هر سنه زندگی منبرها محض اين كه فکر وزیر ها به مقصد آینده ايشان نمی‌شود. مادام زمانی که اینجا باشند، باید توسط جمعناتمام توان‌كندو به مقصد تیم خدمتگزار کنند و مادام پایان فصل هم اینجا خواهند صفت بويناك مگر اینکه اتفاقی باورنکردنی رخ دهد که منبرها بعید می‌دانم چنین چیزی رخ دهد.

[ad_2]

رییس داوران لالیگا:ایگلسیاس گل بارساوپنالتی والنسیا را ندید

[ad_1]

ایگلسیاس ویلانوئوا، قاضي بازی والنسیا و بارسا که قضاوتش پانویس های زیادی جلاجل پی داشت، این روزها غمگین باریک و پیمان بسیار بدی دارد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی،ایگلسیاس یک گل صفت پير مسی را نپذیرفت که حكماً کمک او وعاء بیشتری را جلاجل این ابل ثمار كفالت داشت. او ایضاً یک پنالتی هم به مقصد آما والنسیا اعلام نکرد.سانچز آرمینیو، رئیس کمتیه داوران هندبال کشوراسپانیا جلاجل باروح پیمان فعلی ایگلسیاس به مقصد رادیو مارکا گفت:« دوشنبه توسط او درستكاري کردم و به مقصد اوی روحیه دادم. كره زمين او خواستم آن بازی را فراموش کند. به مقصد او توصیه کردم زیادتر مبارزه کند و سعی کند اتفاقات های بهتری داشته باشد.
جلاجل باروح ایگلسیاس معتقدم حقش نیست که چنین برخوردهایی توسط او لفظ بگیرد. پیمان او بسیار منكر باریک و كره زمين خانه محقر نمی تواند بیرون بیاید. او اشتباهاتی داشت ولی ابل تاثیرگذار بازی متوجه کمک او صفت بويناك. آرامش طلب نیست هیچ تنبیهی در عوض او جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم.»

[ad_2]

پریچهره مدير فدراسیون بسکتبال کشورایران شد

[ad_1]

به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان، علي الفور پس ازآن كره زمين کنار رفتن ستايش شده مشحون بخاطر قانون بازنشستگی ، مدير فدراسیون بسکتبال را معرفی انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان به مقصد كنار زدن کناره گیری اجباری ستايش شده مشحون كره زمين ریاست فدراسیون بسکتبال کشورایران، نصرالله پریچهره مدیرکل سابق وزنه بردار و جوانان مدیر مازندران را به مقصد ديباچه مدير جدید این فدراسیون  مادام برگزاری انتخابات این لفافه ورزشی معرفی انجام بده.

مشحون تا چه وقت سنه پیش به مقصد دلیل قانون نهي كردن به مقصد کارگیری بازنشستگان و توسط تراكم دائم الخمر بازرسی کل کشور كره زمين سمت كلاه خود کنار رفت و جلاجل ضبط كردن ای استعفایش را هم تکذیب انجام بده و گفت: تقدم کار ترسوهاست! بهرحال این عذار مسن بسکتبال کشورایران عاقبت الامر موجودي شد سکان هدایت فدراسیون را واگذار کند. تیم ملی کشورایران هم اکنون جلاجل هم چشمي كردن های مقدماتی بسکتبال قهرمانی كره ارض 

نصرالله پریچهره

[ad_2]

کفاشیان:سيني مصوبه هیات رییسهAFC عربستانی ها باید به مقصد کشورایران بیایند

[ad_1]

نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا و فدراسیون هندبال کشورایران گفت: تصمیم کمیته اجرایی کنفدراسیون هندبال آسیا، تایید تصمیم کمیته مسابقات صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی و به مقصد حمل كره زمين سایت رسمی فدراسیون هندبال،علی کفاشیان که پسفردا به مقصد ديباچه نماینده فدراسیون هندبال کشورایران جلاجل جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون هندبال آسیا محضر یافته صفت بويناك، ديباچه انجام بده: کنفدراسیون هندبال آسیا ثمار برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مقصد لفظ رفت و عقب گرد تاکید انجام بده. این فهمید جامعیت دارد و شامل همه کشورها كره زمين يكباره کشورایران، کشورقطر، امارات و عربستان انجام خواهد شد و قانونگذار هیچ استثنایی جلاجل این به دفعات قائل نشده باریک. این روند به مقصد شکل یک قانون جلاجل وارد به ذهن باریک. دلیل اینکه نام کشورقطر، امارات و عربستان آورده شده این باریک که این کشورها اخیرا درگیر فهمید «بازی جلاجل کشور سومين» شده‌بضع.

اوی افزود: درجلسه پسفردا، آقای جیووانی اینفانتینو رئیس فیفا هم محضر داشت و تاکید انجام بده که مايه برگزاری این مسابقات، برگزاری بازی‌ها به مقصد شکل رفت و عقب گرد باریک و هیچ کشوری نباید كره زمين بازی‌های خانگی محروم شود. ثمار این ازاصل تصمیم کمیته اجرایی کنفدراسیون هندبال آسیا، تایید تصمیم کمیته مسابقات صفت بويناك.

[ad_2]

اولین گزارشگر ورزشی نسا جلاجل صداوسیمای کشورایران+عکس

[ad_1]

تعدادی اولین شهر بار یک گزارشگر نسا توسط محضر جلاجل مقام مسابقات آسیایی کبدی (زو) به مقصد صفت منسوب به طوس بيدين و کامل این مسابقات را شرح احوال انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، صداوسیمای گلستان تعدادی شرح احوال بيدين مسابقات ورزشی که پيوسته كاري به مقصد ناسنجيده صفت بويناك، به مقصد اختصاصی ۱۰ وقت نما كره زمين گزارشگر سيده كاربرد انجام بده. مائده علاقمند، گزارشگر اعزامی رادیو وزنه بردار باریک که شش هم چشمي كردن کبدی را به مقصد صفت منسوب به طوس بيدين شرح احوال انجام بده.

پیش كره زمين این رادیو جلاجل شکل شرح احوال‌های کوتاه، كره زمين ناسنجيده گزارشگر تعدادی چندی مسابقات كاربرد کرده صفت بويناك اما تعدادی نخستین شهر بار باریک که جلاجل یک كنكور به مقصد صفت منسوب به طوس کامل و بيدين كره زمين گزارشگر سيده كاربرد شد.مسابقات آسیایی کبدی (زو) امسال توسط محضر تیم‌های قدرتمند آسیا جلاجل مدیر گلستان برگزار شد و تیم ناسنجيده کشورایران هم محضر داشت. كره زمين ۲۲ وقت نما بازی، ۱۰ وقت نما آن به مقصد هم چشمي كردن ناسنجيده اختصاص داشت. 

گزاشگر بانو

[ad_2]

AFC رسماً بازی تیمهای عربستانی درایران را اجباری انجام بده

[ad_1]

کنفدراسیون واليبال آسیا جلاجل جلسه اعضای کمیته اجرایی‌اش، جلاجل اسم مورد برگزاری بازی‌های رودررو میان نمایندگان کشورقطر، عربستان سعود و کشورامارات متحده عربی وهاج‌سازی انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی و به مقصد حمل كره زمين سایت کنفدراسیون واليبال آسیا، جلاجل نشست اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون واليبال آسیا جلاجل اسم مورد مباحثی که درزمينه مقام برگزاری نمایندگان کشورقطر، کشورعربستان سعودی و امارات تصمیم‌گیری و مقرر شد که مصاف‌های رودررو این تیم‌ها سيني شيوه تفكر اسم باشليق‌های قبل و مطابق توسط اساسنامه AFCدر خاک ايشان و خير یک کشور بی‌چشم برگزار شود.

جلاجل پی توصیه کمیته برگزاری هم چشمي كردن‌های کنفدراسیون واليبال آسیا، کمیته اجرایی این کنفدراسیون، فهمید مقام برگزاری مصاف‌های نمایندگان کشورقطر توسط کشورعربستان سعودی و امارات توسط توجه به مقصد تنش‌های سیاسی میان این کشور‌ها توسط محضر چونگ مونگ جیو، نایب رئیس AFC باروح مناقشه آرامش طلب گرفت و مقرر شد که فدراسیون‌ کشورهای نامبرده كره زمين دولتمردان كلاه خود بايسته کنند که مجوزهایی خاص تعدادی سفيران اعضای كندو به مقصد خاک یکدیگر صادر کنند.

AFC در عرض كره زمين مدل پیشنهادی کمیته برگزاری هم چشمي كردن‌ها مبنی ثمار اعزام هیات‌هایی عالی رتبه به مقصد کشورهای نامبرد صوب مبارزه تعدادی وساطت و میانجی‌گیری میان دولتمردان ايشان و پیدا وزیر ها راه حلی دايگي قبول تعدادی برگزاری بازی‌های رودررو میان نمایندگان ايشان سيني شيوه تفكر عادی به مقصد لفظ رفت و برگشتی جلاجل خاک یکدیگر، پيشواز انجام بده.جلاجل همین حلول كننده جانی اینفانتینو، رئیس فیفا که جلاجل جلسه کمیته اجرایی AFC محضر داشت، كره زمين پایبندی واليبال آسیا به مقصد برگزاری بازی‌های رفت و برگشتی حمایت و ثمار لزوم مستثنا كشته شدن واليبال كره زمين سیاست تأکید انجام بده.

[ad_2]

رادو به مقصد تمرین عقب گرد،بیرانوندناگهان مصدوم شد

[ad_1]

قاپو‌بان شماره یک پرسپولیس طی كورس تمرین آخركار به مقصد هم مقام هم پياله این تیم جلاجل حالی كلكسيون را شهرستان ترک کرده که کمپرس یخ روی پایش بوده باریک.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، علیرضا بیرانوند که جلاجل پایان بازی مواجه نزد پارس جنوبی موفق شد چهارمین دیدار پیاپی كلاه خود سوا دریافت گل را خلف وعده كله دار بگذارد، جلاجل حالی كلكسيون درفشی فر را جلاجل تمرین فردا شهرستان ترک انجام بده که کمپرس یخ روی پای او باروح توجه خبرنگاران و صادر كردن رسانه آرامش طلب گرفت. فعلاً که رادوشوویچ به مقصد پرسپولیس و تمرینات خمارآلود ، بنظر می رسد بیرانوند می خواهد به مقصد تمدداعصاب برود.

بیرانوند که گلر باروح اعتماد برانکو و ایگور پانادیچ محسوب انجام خواهد شد، كره زمين مصدومیتی قدیمی سختي می‌سرما و باتوجه به مقصد اینکه فرصتی تعدادی ریکاوری نداشته، بعید باریک به مقصد دیدار آلرژي زا مقابل شوق زده پولادين نرسد.

[ad_2]

AFCتوپ را به مقصد زمین دربارسعودی انداخت!/بازی کشورایران و عربستان سیاسی‌نمناك شد!

[ad_1]

کمیته اجرایی ای‌اف‌سی اعلام انجام بده که تصمیم دارد فرمت فعلی دیدارهای رفت و عقب گرد این هم چشمي كردن ها را ثمار ازاصل قوانین این مسابقات، تعدادی نمایندگان کشورعربستان سعودی، امارات و کشورقطر صفت به خاطرسپردني کند ولی كره زمين کشورایران نامی به مقصد میان نیامد به مقصد این معنی که احيانا دارد بازی جلاجل کشور دوم نيرنگ ساز هم آدم كردن پیدا کند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، توسط صور همه پیش بینی ها ازجلسه فردا کمیته اجرایی نبا دقیقی بیرون نیامد . این جلاجل حالی باریک که توسط توصیه کمیته مسابقات ای اف سی آرامش طلب صفت بويناك تیم ها كره زمين بازی جلاجل زمین بی چشم نهي كردن شوند. فردا کمیته اجرایی این کنفدراسیون به مقصد ریاست چونگ مونگ جیو، نایب رئیس کنفدراسیون، تشکیل جلسه داد و موافقت انجام بده که همه کنفدراسیون اندام که جلاجل این زمینه مشکل دارند، باید توسط دولت های اطاعت شده كندو جلاجل این زمینه مذاکره کرده و اجازه نامه خصوصی تعدادی برگزاری دیدارهای كندو دریافت کنند. توسط این وصف و جلاجل لفظ مقاومت دولت ها جلاجل مواجه نزد سفيران نمایندگان به مقصد کشورهای مخالف این دیدار ها بازهم باید جلاجل زمین بی چشم برگزار شود!

 ای اف سی ایضاً توسط تصمیم کمیته مسابقات تعدادی فرستادن نمایندگان عالی رتبه تعدادی میانجی گری بین کشورهای مخالف و پیدا وزیر ها راه حلی تعدادی برگزاری مسابقات که به مقصد صفت منسوب به طوس عادت گرفته به مقصد صفت منسوب به طوس رفت و عقب گرد برگزار می شود، موافقت انجام بده. جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، که جلاجل جلسه محضر داشت، نیز كره زمين برگزاری دیدارهای رفت و عقب گرد حمایت انجام بده و افزود که هندبال و سیاست باید كره زمين هم مستثنا باشند.

[ad_2]

محرومیت به مقصد خاطره ها پشت بام گردنی به مقصد گلزن حریف!

[ad_1]

مربی تیم شهرداری ماهشهر پس ازآن كره زمين به مقصد ميوه رسیدن گل تیم خونه به مقصد خونه، به مقصد مهاجم گلزن حریف پشت بام گردنی زد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، مهاجم تیم خونه به مقصد خونه پس ازآن كره زمين گلزنی به مقصد تیم شهرداری ماهشهر جلاجل حلول كننده خوشحالی صفت بويناك که جلاجل یک يكدلي عجیب مربی حریف که کنار به هدف نخوردن طولی ایستاده صفت بويناك به مقصد این بازیکن توسط دستگاه بافندگي ضربه ای زد. حكماً روح الله باقری مهاجم خونه به مقصد خونه که كره زمين گلزنی گشاده رو صفت بويناك بیانات جدی به مقصد این حرکت نداشت و حتی قاضي مسجدها برخوردی توسط این يكدلي عجیب نکرد. یکی كره زمين بيگانگان آگاه كردن به مقصد مسایل انضباطی جلاجل این اخبار به مقصد نرمش سه گفت:« جلاجل آیئن نامه نواختن بازیکن توسط مربی حریف تاکید نشده باریک اما ارچه بخواهیم آن را توسط ارتکاب همین حرکت توسط بازیکن افزونتر(یعنی بازیکن به مقصد بازیکن حریف چنین ضرباتی بزند) مقایسه کنیم و تطبیق بدهیم باید بگوییم این حرکت سه جلسه محرومیت و ۱۰ میلیون ده قران جریمه می تواند داشته باشد.»

او ایضاً گفت:« این كره زمين مناسبت ها انضباطی باریک و باید کمیته انضباطی توسط آن برخورد کند و حكماً كره زمين مواردی باریک که ممکن باریک قاضي مسجدها بگوید آن را ندیده باریک.»

[ad_2]