ایرادی که شفر به مقصد بازی نورافکن گرفت

[ad_1]

سرمربی خودمختاري جلاجل نشست خبری پس ازآن كره زمين بازی توسط پیکان ایرادهایی كره زمين بازیکنانش گرفت و آن را به مقصد خبرنگاران گفت!

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پیرمرد آلمانی روی یک كورس بازیکن تیمش زوم انجام بده و درزمينه امید نورافکن گفت: بازیکنان ما باید توسط استشهادات کار کنند. در عرض لیدر ميان بند زمین ما باید توسط بازیکنان افزونتر درستكاري کند که آرامش جو باشد، استرس نداشته باشند و خوشایند بازی کنند. ما باید بدانیم که جلاجل هندبال ۹۰ دقیقه مجال مهلت داریم در عوض گلزنی. وقتی نمی‌توانیم گل بزنیم باید درشتي كردن را برگردانیم به مقصد پشت سر، كره زمين پشت سر دوباره بازیسازی کنیم و به مقصد روبروي هم قرار گرفتن ببریم. امید نورافکن خیلی خوشایند مبارزه و بازی انجام بده. او بعضی هنگام ولادت‌ها می‌توانست پاس رسا بدهد که پاس کوتاه می‌داد و بعضی هنگام ولادت‌ها هم می‌توانست پاس کوتاه بدهد که پاس رسا می‌داد. او باید یاد بگیرد، قطعاً یاد می‌گیرد، چون بازیکن عنایت باریک.

سرمربی خودمختاري تقریر داشت: بازیکنان مهتر‌نمناك باید توسط بازیکنان بالنتيجه‌نمناك درستكاري کنند و به مقصد ايشان بگویند که «شتابندگي نکنید، استشهادات داشته باشید و سربالا بازی کنید» ما باید تیم‌مان را در عوض وام گذاردن پاس نهایی به مقصد بازیکنان‌ فراهم آورنده کینم. جلاجل نشست خبری قبل كره زمين بازی هم گفتم که قبل كره زمين بازی به مقصد ما گفتند که «پیکان تیم عنایت باریک، امیدوار هستید که یک امتیاز كره زمين ايشان بگیرید؟»، الان که بازی جمعناتمام شده و مساوی کردیم، می‌بینیم که ناراضی هستیم و یک امتیاز اصلاً در عوض ما کافی نيستي.

[ad_2]

خودمختاري دوباره بدترین حروف يورش لیگ شد

[ad_1]

جلاجل بازی که استقلالی ها امید زیادی داشتند توسط پیروزی مواجه نزد پیکان جایگاه كلاه خود را جلاجل بهم نماه طبقه بندی مرغوبيت کنند، بازهم این تیم جلاجل گلزنی ناکام صفت بويناك برخودهموار كردن جلاجل پایان سنه اولا هفته چهاردهم لیگ برتري جو این تیم جلاجل رتبه هشتم بهم نماه طبقه بندی باقی بماند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، خودمختاري جلاجل این فصل چون كه توسط منصوریان و چون كه توسط شفر جلاجل گلزنی ناکام باریک و جلاجل این پیمان مبارزه ۹۰ دقیقه آبی ها كشيده شده به مقصد پیروزی نمی شود.پوشيدگي جلاجل بازی فردا خودمختاري مواجه نزد پیکان حروف هافبک خودمختاري جلاجل موقعیت سازی تعدادی مهاجمان این تیم کاملا ناکام بودند برخودهموار كردن یک تساوی غير گل افزونتر تعدادی آبی ها رقم بخورد.خودمختاري جلاجل این بازی گل نزد برخودهموار كردن توسط توجه به مقصد پیروزی three گله گشايش فولاد این تیم توسط eight گل مضروب به مقصد تنهایی بدترین حروف يورش لیگ را به مقصد كلاه خود اختصاص بدهد.

[ad_2]

شفر:برنده این بازی کمک‌داوربود/نزدیک صفت بويناك چشمی جام جهانی را كره زمين دستگاه بافندگي دهد

[ad_1]

سرمربی تیم خودمختاري پشت بام كره زمين دیدار تیمش مقابل پیکان که توسط تساوی غير گل به مقصد پایان رسید، گفت: ما مقابل تیم سوم لیگ بازی کردیم و باید این بازی را می‌بردیم چون تیم برتري جو زمین بودیم. جلاجل نواختن ضربات آخركار آن تمركزفكر کافی را نداشتیم. هر دوال جلاجل تمرینات روی نواختن ضربات آخركار کار می‌کنیم اما همچنان این مشکل را داریم.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، وینفرد شفر تاکید انجام بده: جلاجل این بازی کمک قاضي برنده و نامويه اولا بازی صفت بويناك چون تشخیص ابل قاضي جلاجل اعلام پنالتی را تصحیح انجام بده. كره زمين او تشکر می‌کنم. کمک قاضي ۵ اسم هم معني توسط نمايشگاه پنالتی اعلام شده مسافر داشت جلاجل حالی که قاضي جلاجل مسافر ۱۰ متری نمايشگاه اعلام پنالتی انجام بده. منبرها شهرستان بار افزونتر تشکر می‌کنم كره زمين کمک قاضي به چه دليل که او تصمیم واقعاً شجاعانه‌ای گرفت. اتفاقات جلاجل واليبال بسیار كريه باریک.

سرمربی خودمختاري یادآور شد: فردا روزبه‌ چشمی شانس آورد که پایش نشکست، خطایی که بازیکن پیکان روی او مرتکب شد می‌توانست پای روزبه را بشکند و این بازیکن پیراهن تیم ملی را كره زمين دستگاه بافندگي بدهد. اتفاقی که نزدیک صفت بويناك جلاجل مشهد هم رخ دهد. سلامتی مهمترین اسم مكلف جلاجل واليبال باریک و بازیکنان باید مراقب سلامتی همدیگر باشند. امیدوارم این آخری باری باشد که مثال چنین نمايشگاه‌هایی جلاجل بازی‌های‌مان هستیم.

شفر توسط تمجید كره زمين حریف گفت: پیکان تیم بسیار نیکویی باریک اما ما فردا جلاجل جریان بازی درشتي كردن‌های زیادی لو دادیم دلیلش این صفت بويناك که می‌خواستیم كره زمين حروف دفاع بازی‌سازی کنیم. كره زمين این رو بازیکنان جلاجل رساندن درشتي كردن كره زمين حروف هافبک به مقصد حروف يورش چندی مواقع دستخوش ابل شدند که جلاجل تاچند نمايشگاه باعث شد پیکان رئيس ديوان ايمن سازي يورش شود. جلاجل مواقعی که حریف توسط ۱۱ بازیکن دفاع می‌کند واجب شده باریک جلاجل فرستادن پاس‌های نوشين و تیز تمركزفكر بیشتری شود و ما هر دوال روی این اسم مكلف جلاجل تمرینات کار می‌کنیم. فردا گلی دریافت نکردیم و این خوش خدمتي كردن نکته مثبتی باریک اما جلاجل آن چشم گلی به مقصد ميوه نرساندیم که این نکته منفی باریک. بعضی كره زمين بازیکنان وام گذاردن پاس یک ضربت و كورس ضربت را خیلی طولانی می‌کنند. بین كورس نیمه به مقصد بازیکنان گفتم که باید سریع‌نمناك پاس بدهند. همه می‌گفتند پیکان تیم نیکویی باریک، شاید همین اسم مكلف هم روی بازیکنان تاثیرگذار صفت بويناك. شاید بازیکنان ما نگران این مشکل بودند که ارچه نتوانستیم ببریم، چون كه انجام خواهد شد. منبرها به مقصد ايشان گفتم که كره زمين دقیقه یک باید بازی را کنترل کنند. ارچه پاس اولا‌مان بد باشد، ارچه پاس دوم‌مان بد باشد، درشتي كردن را لو می‌دهیم و همین درشتي كردن تبدیل به مقصد ايمن سازي يورش انجام خواهد شد در عوض حریف و جلاجل نتیجه عصبی می‌شویم.

 

[ad_2]

مرزكشي سرمربی شهرداری ماهشهر شد

[ad_1]

علیرضا مرزكشي به مقصد ديباچه سرمربی جدید شهرداری ماهشهر تجريد شد و کار كلاه خود را به مقصد هم نشين این تیم ابتر شدن خواهد انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سرمربی سابق سیاه جامگان که سنه ماضي كره زمين سمت كلاه خود جلاجل این تیم لیگ برتری کناره‌گیری کرده صفت بويناك، كره زمين صیانت مسئولان شهرداری ماهشهر به مقصد ديباچه سرمربی جدید این تیم ردياب اولی تجريد شد.مرزكشي که پيشينه خردسالي به مقصد هم نشين پیکان را به مقصد لیگ برتري جو جلاجل کارنامه دارد، باید دید روی نیمکت ماهشهری‌ها که علیرغم استارت قدرتمند جلاجل لیگ، جلاجل تا چه وقت هفته اخیر ناکام بودند، چون كه عملکردی به مقصد مكان خواهد گذاشت.

این مربی بدنساز سابق که توسط حمید استیلی واصل واليبال کشورایران شد، چندی پیش به مقصد بهيمه ها گروهي سازگاری و افراد نگاه خشم آلود توسط مدیران سیاه جامگان، كره زمين هدایت این تیم لیگ برتری تقدم داد. این فهمید توسط بیانات های عباسی مالک تیم مشهدی هم نشين شده صفت بويناك.

[ad_2]

دایی:دلیل باخت پسفردا سایپا داورهفته قبل باریک!

[ad_1]

محمد دایی مربی تیم سایپا عقیده دارد علت شکست تیمش مقابل گشايش فولاد اتفاقات هفته ماضي همداستاني کرمانشاهی قاضي بازی سایپا مقابل سیاه جامگان باریک.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، برادروار بزرگتر علی دایی جلاجل نشست خبری پس ازآن كره زمين بازی توسط گشايش فولاد شهرستان تبریز گفت: آن‌هایی که روی تیم ما تمرکز کرده‌بضع، خیلی چیزها را در عوض سایپا نمی‌خواهند. جلاجل بازی، ما را قلع و قمع کردند و کرمانشاهی زهرش را ریخت برخودهموار كردن پسفردا توسط تیم نصفه و نیمه به مقصد شهرستان تبریز بیاییم. جلاجل بازی قبل زیاد كره زمين ۷۰ دقیقه، ۱۰ نفره بازی کردیم. نيستي علی دایی هم به مقصد تیم ما ضربه زد. پسفردا نیمه اولا را باختیم چون بد بازی کردیم. چون آقای کرمانشاهی زهرش را جلاجل بازی قبلی ریخته صفت بويناك و ما نیمه اولا بازی پسفردا را به مقصد کرمانشاهی باختیم.

او جلاجل به دفعات خطای دانشگر روی تیموریان گفت: قاضي به مقصد نمايشگاه نزدیک صفت بويناك و می‌توانست کارت قرمز به مقصد بازیکن ما دهد. جلاجل آن آن گونه آندو زرنگی انجام بده برخودهموار كردن پای بازیکن ما به مقصد او بخورد. داوری پسفردا خوشایند نيستي. جلاجل نیمه اولا توپی را که باید به مقصد آما ما اوت می‌گرفتند به مقصد حریف دادند و بدون شك درشتي كردن گل شد. قاضي مسجدها یک گل صفت پير ما را هم به مقصد ابل اسم ردي اعلام انجام بده. ما جلاجل ۶۰-۷۰ درصد بازی‌ها كره زمين داوری ضربه می‌خوریم.

مربی تیم واليبال سایپا به يادماندني انجام بده: نیمه اولا را به مقصد گشايش فولاد نباختیم. ما به مقصد قاضي بازی قبل باختیم. بازیکنان هر چون كه جلاجل توان داشتند جلاجل بازی گذاشتند به چه جهت که ۷۰ دقیقه ۱۰ نفره بودیم. خستگی بازی قبلی روی بازیکنان صفت بويناك و تراكم كورس برابری را متحمل شده بودند. به مقصد همین دلیل پسفردا شادابی واجب شده را نداشتند. دایی درزمينه افت اخباری نیز به مقصد خبرنگاران هزیمت داد: او جلاجل اولین جلسه تمرین پس ازآن كره زمين بازی توسط سیاه‌جامگان مصدوم شد و نتوانست توسط ما به مقصد شهرستان تبریز بیاید. او قاپو‌بان بزرگی باریک اما دستخوش افت شده باریک. این همزباني در عوض هر بازیکنی ممکن باریک بیفتد. پسفردا اخباری را به مقصد دلیل مصدومیت، جلاجل بازی كاربرد نکردیم.

[ad_2]

ویسی جلاجل وعاء كره ارض زهرش رابه سپاهان ریخت

[ad_1]

دیدارتیم‌های سپاهان شهرستان اصفهان و خودمختاري خوزستان جلاجل چارچوبه هفته چهاردهم لیگ بالاتر هندبال، زمان سنج ۱۵:۱۵ پسفردا (پنجشنبه) جلاجل ورزشگاه وعاء كره ارض شهرستان اصفهان برگزار شد که این مسجدها جلاجل پایان توسط تساوی یک -یک هم محفل شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، جلاجل این بازی اول جلال‌الدین علی‌محمدی جلاجل دقیقه ۷۳ سپاهان را پیش انداخت و وحید نامداری جلاجل دقیقه ۸۹ بازی را به مقصد تساوی کشاند. اتفاقات این دیدار را روح الله شریفی ثمار كفالت داشت. سپاهان جلاجل مسجدها ای که عملکرد خیلی گیتی داشت و موقعیت های زیادی را روی قاپو خودمختاري خوزستان پی ریزی انجام بده، نتوانست به مقصد برتری برسد. شاگردان زلاتکو کرانچار جلاجل بازی پسفردا سياه پيشاني بودند که نتوانستند موقعیت های كلاه خود را به مقصد گل تبدیل کنند اما بدشانسی بدتر مهجور مجال مهلت خودمختاري خوزستان جلاجل دقیقه ۹۰ صفت بويناك که تیم ویسی را به مقصد یک تساوی باارزش رساند!

گزارش ها گل

یک ثمار تلخه سپاهان(جلال علی محمدی): جلاجل دقیقه ۷۴ علی کریمی روی حروف سپرده شدن جریمه درشتي كردن ربایی عالی اعمال داد و روبروي هم قرار گرفتن رفت؛ او كره زمين مجاور سپرده شدن درشتي كردن را به مقصد داخل شش قدم فرستاد و علی محمدی توسط یک صفت بغل دستي پای خیر قاپو خودمختاري خوزستان را گشود.

یک ثمار یک خودمختاري خوزستان(وحید نامداری): جلاجل دقیقه ۹۰ مهجور موقعیت تیم خودمختاري خوزستان را وحید نامداری به مقصد گل تبدیل انجام بده؛ جلاجل این نمايشگاه روی ابل مدافعان سپاهان پاس عمقی کولی بالی به مقصد نامداری رسید و او جلاجل موقعیت تک به مقصد تک قاپو سپاهان را گشود.

[ad_2]

حذف شدني مكرر رئال كره زمين جام حذفی توسط گاف فدراسیون کشوراسپانیا!

[ad_1]

توسط ابل مسئولان فدراسیون هندبال کشوراسپانیا، کهکشانی‌ها جلاجل فهرست تیم‌های خردسالي کننده به مقصد محب تآميز یک هشتم نهایی کوپا قلب ری آرامش طلب نگرفتند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی و به مقصد شيريني كره زمين نشریه فروگذشته، توسط گاف سایت فدراسیون هندبال کشوراسپانیا تیم رئال مادرید توسط صور پیروزی four ثمار ۲ مقابل فوئنلابرادای ردياب سومی جلاجل مجموع كورس دیدار محب تآميز یک شانزدهم نهایی جام حذفی، جلاجل فهرست تیم‌هایی که به مقصد محب تآميز یک هشتم نهایی خردسالي کردند، آرامش طلب نگرفت.جلاجل پایان بازی‌های گرد هم آمدن عقب گرد محب تآميز یک هشتم نهایی فدراسیون هندبال کشوراسپانیا، فهرستی كره زمين نتایج این محب تآميز كره زمين هم چشمي كردن‌ها را منتشر انجام بده که جلاجل تصویر پيوسته كاري به مقصد این نبا روبه‌رو نتیجه بازی عقب گرد كورس تیم جلاجل ورزشگاه سانتیاگو برنابئو که صبحگاهان سنه ماضي توسط تساوی ۲ ثمار ۲ خاتمه یافت، به مقصد جای رئال مادرید، غيرماذون تیم فوئلابرادا به مقصد ديباچه تیم خردسالي کننده درج شده باریک.

 این جلاجل حالی که باریک که جلاجل نصيب نتیجه بازی غيرماذون رئال مادرید به مقصد ديباچه تیم برنده برجسته شده باریک. گاف مسئولان رسانه‌ای فدراسیون هندبال کشوراسپانیا تاچند دقیقه جلاجل اعراض كننده دید عموم صفت بويناك و عاريت تعمیر شد.رئال مادرید كورس فصل پیش هم توسط گاف مسئولان تعدادی فراموش وزیر ها پيشينه انضباطی دنیس چریشف كورس اخطاره كره زمين گردونه هم چشمي كردن‌ها کنار گذاشته شدند.

[ad_2]

خودمختاري نیم فصل رابدون دوبردپیاپی صفت انحصارطلب انجام بده/یک امتیازمدیون کمک قاضي!

[ad_1]

تیم‌های پیکان و خودمختاري كره زمين زمان سنج ۱۵ فردا (پنجشنبه) جلاجل چارچوبه هفته چهاردهم لیگ بالاتر هفدهم جلاجل ورزشگاه شهدای شهر قدس به مقصد مصاف یکدیگر رفتند که نیمه اقلیم این دیدار به مقصد تساوی غير گل انجامید برخودهموار كردن شاگردان شفر پشت بام كره زمين برتری هفته ماضي مواجه نزد گشايش، فردا شهرستان بار افزونتر كره زمين گل نواختن نيرنگ ساز بمانند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، توسط این نتیجه، خودمختاري توسط این تساوی ۱۷ امتیازی شد و به مقصد‌صفت منسوب به طوس به هيچوجه جلاجل طبقه نهم ایستاد. پیکان هم ۲۵ امتیازی شد و جلاجل طبقه سوم بهم نماه باقی ماند.توقف آبی پوشان پایتخت مقابل یکی افزونتر كره زمين تیم های بالایی بهم نماه طبقه بندی كره زمين اتفاقات خصوصی این دیدار صفت بويناك. خودمختاري که پیش كره زمين این مواجه نزد پدیده، پارس جنوبی شهرستان جم و پرسپولیس توسط شکست بازی را به مقصد تكميل رسانده صفت بويناك جلاجل مقابل پیکان هم مرغوبيت كره زمين تساوی غير گل دستگاه بافندگي نیافت برخودهموار كردن همچنان آمار ضعیفی جلاجل رويارويي توسط تیم های بالایی بهم نماه طبقه بندی لیگ هفدهم داشته باشد.

سید حسین حسینی گلر تیم خودمختاري جلاجل این دیدار نمایش گیتی داشت و جلاجل تاچند موقعیت به مقصد گیتی ضربات مهاجمین پیکان را پيش گيري انجام بده برخودهموار كردن مثل تاچند هفته اخیر نيرنگ ساز هم آبی پوشان جلاجل به هدف نخوردن دفاعی پیمان گیتی داشته باشند. پوشيدگي جلاجل این دیدار به هدف نخوردن دفاعی هر كورس تیم موفق نمناك كره زمين مهاجمینی که پیش روی ايشان بودند، عمل کردند برخودهموار كردن بازی توسط نتیجه غير گل خاتمه یابد.

توقف پیکان مقابل استقلال / آبی پوشان بازهم گلزن نبودند

ترکیب پیکان: پیام نیازمند، امیرحسین صادقی، دليل حق وردی، مهدی شیری، منوي قاسمی، امیرحسین کریمی، صادق بارانی، ابوالفضل ابراهیمی، مرتضی آقاخان (۸۳- مهدی مومنی)، آرفنگ دافه (۷۸- بختیار رحمانی) و کنت ایکه چوکو (۶۳- امیر روستایی).

ترکیب خودمختاري: سید حسین حسینى، مجید حسینى، صفت پادشاهانه حیدری، امید ابراهیمى، امید شعشعه افکن (۷۳- فرشید باقری)، عيش جپارف(۶۱- داریوش شجاعیان)، فرشید اسماعیلى، بسيارنمازخوان شهباززاده (۸۳-مهدی قائدی)، قهار انصاری، روزبه چشمی و میلاد زکى‌پوزش طلب.

پیام حیدری کار اتفاقات این دیدار را برعهده دارد. او به مقصد امیرحسین صادقی و دافه كره زمين پیکان کارت زردفام داغ جا داد و ابوالفضل ابراهیمی را هم توسط كورس کارت زردفام جلاجل كورس دقیقه كره زمين این تیم آن جهاني انجام بده.

دقیقه۹: عيش جپاروف قصد داشت كره زمين برون داد ابل پیام نیازمند كاربرد کند، اما ضربه او که كره زمين ميان بند زمین مضروب شده صفت بويناك، توسط مبانيت اندک كره زمين بالای قاپو پیکان به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: قاضي برخورد صفت پادشاهانه حیدری توسط کنت را خطای پنالتی تشخیص داد، اما پشت بام كره زمين مشورت توسط کمک اولا كلاه خود، كره زمين تصمیمش محض اين كه نگاه خشم آلود انجام بده.

دقیقه ۱۸: امیرحسین صادقی به مقصد‌خاطره ها اشتباه روی قهار انصاری توسط کارت زردفام جریمه شد.

دقیقه ۱۹: ضربه آزاد عيش جپاروف به مقصد دیوار دفاعی پیکان برخورد انجام بده و عقب گرد.

دقیقه ۲۱: حرکت تیمی و زیبای بازیکنان خودمختاري یک مجال مهلت پسندیده گلزنی را جلاجل باطني ساحت جریمه نصیب بسيارنمازخوان شهباززاده آرامش طلب داد، اما ضربه اوی به مقصد بازیکن پیکان كلاه خود را راهی به مقصد قاپو پیدا نکرد.

دقیقه ۳۳: فرستادن کوتاه صفت پادشاهانه حیدری كره زمين مستقيم جلاجل ساحت جریمه به مقصد امید ابراهیمی رسید. ضربه ابراهیمی که جلاجل وضعیتی بي تعلقي مضروب شد، پشت بام كره زمين عکس‌العمل قاپو‌بان پیکان به مقصد کرنر رفت.

دقیقه ۳۹: ابل عجیب سید مجید حسینی باعث شد که کنت جلاجل موقعیت تک‌به مقصد‌تک توسط قاپو‌بان آرامش طلب بگیرد، اما ضربه او توسط مبانيت كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت برخودهموار كردن جدی‌ترین مجال مهلت پیکان جلاجل نیمه اقلیم كره زمين دستگاه بافندگي برود.

دقیقه ۴۲: بازیکنان پیکان جلاجل ايمن سازي يورش رئيس ديوان مجال مهلت شدند، اما ضربه كبرآميز و كره زمين راه گرد هم آمدن کنت را قاپو‌بان خودمختاري پيش گيري انجام بده.

دقیقه ۲+۴۵: ضربه كله دار مرتضی آقاخان توسط مبانيت كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۴۶: کنت جلاجل نیمه دوم هم داغ جا داد که بدون شك بازیکن خودخواه نیمه اقلیم باریک. او این شهرستان بار هم توسط دفع سازي كلاه خود و جلاجل حالی که می‌خواهان شدن به مقصد‌جای پاس وام گذاردن شوت بزند، درشتي كردن را كره زمين دستگاه بافندگي داد.

دقیقه ۴۷: ضربه چکشی آرفنگ دافه دقیقاً به مقصد‌جایی رفت که قاپو‌بان جلاجل آنجا محضر داشت.

دقیقه ۵۳: ضربه کاشته‌ای مرتضی آقاخان كره زمين مسافر‌ای اندک كره زمين کنار قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۶۱: عيش جپاروف جای كلاه خود را جلاجل ترکیب خودمختاري به مقصد داریوش شجاعیان داد.

دقیقه ۶۲: امیر روستایی به مقصد‌جای کنت به مقصد زمین آمد.

دقیقه ۶۳: ضربه كره زمين راه گرد هم آمدن و محکم امید نورافکن كره زمين راه گرد هم آمدن كره زمين کنار قاپو نیازمند به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۶۶: قاپو‌بان خودمختاري ضربه امیر روستایی را که كره زمين شهرستان زاویه مقفل مضروب شده صفت بويناك، جلاجل كورس محب تآميز مهار انجام بده.

دقیقه ۶۸: امیر روستایی شهرستان بار افزونتر جلاجل ساحت جریمه خودمختاري رئيس ديوان درشتي كردن شد، اما جلاجل بین چادرپوش بازیکن خودمختاري محبوس شد و درشتي كردن را كره زمين دستگاه بافندگي داد.

دقیقه ۷۰: پاس جلاجل عمق میلاد زکی‌پوزش طلب جلاجل ساحت جریمه به مقصد قهار انصاری رساند، اما مدافعان پیکان پاس جلاجل ناموس او در عوض شهباززاده را مدافعان پیکان پيش گيري کردند.

دقیقه ۷۳: فرشید باقری جایگزین امید نورافکن جلاجل ترکیب خودمختاري شد.

دقیقه ۷۶: فرستادن امید ابراهیمی كره زمين سمت مستقيم بلوکه شد و جلاجل اختیار پیام نیازمند آرامش طلب گرفت.

دقیقه ۷۷: ابوالفضل ابراهیمی و دافه توسط کارت زردفام قاضي جریمه شدند.

دقیقه ۷۸: دافه جای كلاه خود را به مقصد بختیار رحمانی داد.

دقیقه ۷۹: مهجور تاچند دقیقه پس ازآن ابوالفضل ابراهیمی چهارمین کارت زردفام كلاه خود را هم گرفت و كره زمين زمین آن جهاني شد برخودهموار كردن پیکان بازی را توسط ۱۰ بازیکن كنار زدن کند.

دقیقه ۸۰: بازیکنان خودمختاري جلاجل خلف وعده ساحت جریمه پیکان خیمه مضروب بودند، توسط ضربه فرشید اسماعیلی که كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت، فشارها كره زمين روی قاپو این تیم برداشته شد.

دقیقه ۸۳: مرتضی آقاخان پاچه‌لنگان كره زمين زمین بیرون آمد برخودهموار كردن مهدی مومنی جایگزین او شود. جلاجل صیانت مقابل هم شجاد شهباززاده جای كلاه خود را به مقصد مهدی قائدی داد.

دقیقه ۸۸: ضربه امید ابراهیمی كره زمين خلف وعده ساحت جریمه توسط مبانيت كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۹۰: ضربه كره زمين راه گرد هم آمدن مومنی توسط عکس‌العمل زیبای قاپو‌بان خودمختاري راهی کرنر شد.

دقیقه ۱+۹۰: ضربه كله دار روزبه چشمی جلاجل پهلو پیام نیازمند آرامش جو گرفت.

استقلال - پیکان

[ad_2]

دایی توسط هت‌تریک‌ بازیکن مازاد برانکو تسلیم شد

[ad_1]

هفته چهاردهم لیگ بالاتر هندبال پسفردا (پنجشنبه) توسط دیدار تیم‌های گشايش فولاد شهر تبریز و سایپا كره زمين ساق دست ۱۴:۱۵ جلاجل ورزشگاه بنیان دیزل شهر تبریز ابتر شدن شد که این دیدار توسط برتری three ثمار تلخه تیم گشايش فولاد به مقصد پایان رسید.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، هر سه گل گشايش را جلاجل این دیدار جهاز نریمان كره ارض بازیکن شهرستان پیشین پرسپولیس جلاجل دقایق ۱۰، ۲۶ و ۳۷ به مقصد ميوه رساند و حامد شیری هم جلاجل دقیقه ۹۰ تک گل تیم سایپا را كره زمين روی نقالي كردن پنالتی به مقصد ميوه رساند.اتفاقات دیدار گشايش فولاد – سایپا را توفيق يافتن بنیادی‌فر ثمار كفالت داشت. او جلاجل این دیدار به مقصد امید خالدی، محمد دانشگر و علی شجاعی كره زمين سایپا و احمد موسوی كره زمين گشايش کارت زردفام داغ جا داد.شاگردان فیروز کریمی توسط برتری جلاجل این دیدار ۱۷ امتیازی شد و توسط چادرپوش نردبان خردسالي به مقصد طبقه هشتم بهم نماه خردسالي انجام بده. تیم سایپا نیز توسط ۲۰ امتیاز جلاجل طبقه ششم بهم نماه باقی‌ماند.

 گزارش ها گل‌ها

گشايش فولاد ۱ – سایپا zero (دقیقه ۱۰: جهاز نریمان‌كره ارض): حرکت كره زمين بین مدافعان سایپا و پاس جلاجل عمق خوشایند اسماعیل فرهادی را جهاز نریمان‌كره ارض توسط دید تبيره به مقصد مجاور قاپو سایپا فرستاد مادام گشايش فولاد خیلی گاه پیش بیافتد.

گشايش فولاد ۲ – سایپا zero (دقیقه ۲۶: جهاز نریمان‌كره ارض): پاس رسا كره زمين میانه زمین را حامد شیری نتوانست پس زدن کند و ضربه كله دار او به مقصد خلف ضربت ديده شد مادام نریمان‌كره ارض جلاجل موقعیتی تک به مقصد تک كره زمين بالای كله دار فلاح‌زاده پنجمین گل گشايش فولاد را به مقصد ميوه رساند.

گشايش فولاد three – سایپا zero (دقیقه ۳۷: جهاز نریمان‌كره ارض): بابایی جلاجل سمت مستقيم زمین فرهادی را به مقصد درشتي كردن رساند که پاس زمینی او را نریمان‌كره ارض پس ازآن كره زمين یک دوراني عالی توسط شوت زمینی تبدیل به مقصد گل سوم گشايش روبه رو سایپا انجام بده.

گشايش فولاد three – سایپا ۱ (دقیقه ۸۹: حامد شیری): پنالتی لحظات پایانی در عوض سایپا را شیری به مقصد پوگان و خلاف صوب دخسوس زد مادام نارنجی پوشان خیلی دیر افراد را به مقصد كورس گل برسانند.

[ad_2]

باحذف دوغول عربستان،دردسر میزبانی درایران نصف شد

[ad_1]

 

کنار گذاشته كشته شدن كورس تیم عربستانی در عوض فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا به مقصد آما نمایندگان کشورایران جلاجل این هم چشمي كردن‌ها خواهد صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، فدراسیون واليبال عربستان پس ازآن كره زمين بررسی سابقه کشورمالی و پیمان تیم‌های این کشور که موجب صدور زردتشتي الفبايي‌ای ايشان می‌شد، به مقصد معهد‌های الهلال و الاهلی اجازه داد مادام جلاجل فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا محضر پیدا کنند؛ اما به مقصد دلیل اینکه به مقصد غیر كره زمين ايشان، پنج تیم افزونتر بالای بهم نماه فصل ماضي سوت كشيدن لیگ الفبايي‌ای این کشور موفق نشدند مجوزهای واجب شده را بگیرند، نتوانستند آسیایی شوند.

جلاجل فصل ۱۷-۲۰۱۶ لیگ الفبايي‌ای عربستان تیم الهلال به مقصد مقام قهرمانی رسید، الاهلی جایگاه دوم را به مقصد دستگاه بافندگي آورد و تیم‌های النصر و الاتحاد جلاجل طبقه‌های سوم و چهارم جای گرفتند که طبیعتا باید جلاجل لیگ قهرمانان محضر می‌یافتند؛ اما فدراسیون واليبال عربستان در عوض ايشان زردتشتي الفبايي‌ای صادر نکرد.ثمار ازاصل قوانین کنفدراسیون واليبال آسیا مهجور تیم‌های نیمه بالای بهم نماه هر کشور می‌توانند جایگزین تیم دیگری جلاجل لیگ قهرمانان شوند و توسط توجه به مقصد اینکه لیگ الفبايي‌ای عربستان ۱۴ تیمی باریک و تیم‌های النصر، الاتحاد، الرعد، الشباب و التعاون که به مقصد ترتیب جلاجل جایگاه‌های سوم مادام هفتم فصل ۷-۲۰۱۶ آرامش طلب گرفتند؛ اما نتوانستند زردتشتي الفبايي‌ای بگیرند، كره زمين لیگ قهرمانان کنار گذاشته شدند.

فدراسیون واليبال عربستان قصد داشت كره زمين تیم‌های نیمه دوم بهم نماه فصل ماضي که توانسته‌بضع زردتشتي الفبايي‌ای صاحبخانه کنند كورس نماینده دیگرش را در عوض لیگ قهرمانان معرفی کند؛ ولی توسط توجه به مقصد نقض نمايش دادن و مغایرت درآمد داشتن توسط قوانین AFC چنین اجازه‌ای به مقصد ايشان داده نشد مادام مهجور الهلال و الاهلی كره زمين این کشور در عوض هم چشمي كردن‌های آسیایی باقی ماندند.

توسط توجه به مقصد حذف شدني كورس تیم عربستانی كره زمين فصل ۲۰۱۸ لیگ قهرمانان آسیا مطمئنا دردسر نمایندگان کشورایران توسط تیم‌های این کشور به مقصد نصف خواهد رسید و جلاجل بین چادرپوش رديف نظامي، مهجور كورس تیم ایرانی همسايگي فصل قبل به مقصد اجبار بازی‌های رفت و برگشتشان را جلاجل زمین بی‌چشم مقابل عربستانی‌ها برگزار کنند؛ اما كورس تیم افزونتر ایرانی می‌توانند جلاجل كاشانه كره زمين حریفان كلاه خود میزبانی داشته باشند. به مقصد دلیل رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر فدراسیون واليبال عربستان بعید به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد تیم‌های این کشور در عوض برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مقصد کشورایران بیایند و به مقصد احيانا فراوان همسايگي اسم باشليق ماضي كورس تیم ایرانی باید جلاجل زمین بی‌چشم دیدارهایشان را روبه رو الهلال و الاهلی برگزار کنند.

پوشيدگي به مقصد این نکته باید توجه داشت الهلال و الاهلی جلاجل فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا مهجور كورس تیم عربستانی بودند که كره زمين گروهشان خردسالي کردند و جلاجل محب تآميز حذفی هم توسط اینکه پرسپولیس توانست الاهلی را جلاجل محب تآميز یک چهارم نهایی کنار بزند، اما جلاجل بازی رفت نیمه نهایی شکست سنگینی مقابل الهلال متحمل شد و جلاجل محب تآميز گروهی نیز پشت بام كره زمين همین تیم جلاجل جایگاه دوم ایستاد.

این نکته را نیز باید اضافه انجام بده که خودمختاري شهرستان تهران جلاجل محب تآميز گروهی هر كورس كنكور روبه رو التعاون عربستان را توسط پیروزی خلف وعده كله دار گذاشت و خودمختاري خوزستان نیز كره زمين كورس دیدار گروهی توسط الفتح عربستان ۴ امتیاز گرفت؛ اما جلاجل رديف نظامي C شوق زده‌پولادين جلاجل كورس كنكور روبه رو الاهلی شکست خورد و جلاجل رديف نظامي D هم پرسپولیس كورس شهرستان بار توسط الهلال مساوی انجام بده. توسط این نتایجی که جلاجل فصل ماضي لیگ قهرمانان به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن، مهجور این مزیت در عوض كورس تیم ایرانی خواهد صفت بويناك که جلاجل کشور سومين توسط تیم‌های عربستانی هم چشمي كردن نمی‌کنند، خاصه و خرجي كردن الهلال و الاهلی، كورس تیم مدعی گرد هم آمدن قبل در عوض فصل جدید هم محضر دارند و می‌توانند در عوض كورس نماینده کشورایران دردسرساز شوند.

[ad_2]