دایی:سوا ۸بازیکن باید پرسپولیس را می بردیم

[ad_1]

علی دایی پشت بام كره زمين شکست ۲ ثمار تلخه تیمش مقابل پرسپولیس گفت: نتیجه‌ای که فردا گرفتیم، برخلاف جریان بازی صفت بويناك. مرغوبيت كره زمين پرسپولیس بازی کردیم. مادام دقیقه ۲۰ بازی پرسپولیس اصلاً به مقصد زمین ما نیامد و روی ۲ ابل بحرها‌گانه كورس گل دریافت کردیم. درستكاري‌های ما هم فایده‌ای نداشت.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سرمربی سایپا آدم كردن داد: گل اولا را که بازیکن خودمان واصل قاپو سایپا انجام بده، گل دوم پرسپولیس هم روی ابل افزونتر بازیکنان ما صفت بويناك که باعث شد پرسپولیس به مقصد گل برسد. به مقصد نظرم اصلاً پرسپولیس کار خاصی جلاجل این بازی نکرد و جلاجل هر كورس نیمه به مقصد غیر كره زمين دقایق آخركار كنكور که ما روبروي هم قرار گرفتن رفتیم مجال مهلت‌هایی نصیب پرسپولیس شد اما جلاجل سایر دقایق بازی این تیم موقعیتی نداشت.

سرمربی سایپا توسط تعبیر اینکه تیمش جلاجل دیدار مقابل پرسپولیس مالکیت درشتي كردن و میدان را جلاجل اختیار داشت ولی گلی به مقصد ميوه نرساند، گفت: اصلاً كره زمين بحرها‌ها راضی نیستم. ما می‌توانستیم جلاجل این كنكور پیروز شویم اما اشتباهات وحشتناکی مرتکب شدیم. منبرها که جلاجل کنار حروف بودم فکر می‌کنم توپی که كشيده شده به مقصد گل اولا پرسپولیس شد به مقصد آما ما صفت بويناك اما قاضي صفت انحصارطلب نمايشگاه‌های ۵۰-۵۰ را به مقصد سود پرسپولیس می‌گرفت. دقایق اولا كنكور را نگاه کنید four،۵ خطای مشکوک رخ داد اما کارتی به مقصد بازیکن خطاکار داده نمی‌شود. ما ارچه گل اولا را نمی‌خوردیم می‌توانستیم مرغوبيت بازی کنیم. توسط اینکه eight بازیکن كلاه خود را جلاجل اختیار نداشتیم اما جلاجل هر كورس نیمه تراكم آوردیم.

دایی توسط اشاعت به مقصد غیبت بازیکنان تیمش جلاجل این كنكور تقریر داشت: خیلی كره زمين بازیکنان ما جلاجل این كنكور غایب بودند و بازیکنان زیادی را هم روی نیمکت جلاجل اختیار نداشتیم. كره زمين یکسری بالنتيجه كاربرد کردیم که خیلی اندک بازی کرده بودند. به مقصد هر حلول كننده به مقصد هواداران پرسپولیس تبریک می‌گویم.

اوی جلاجل جواب به مقصد این پرسش که آیا غیبت مهره‌های کلیدی سایپا جلاجل شکست ۲ ثمار تلخه این تیم مقابل پرسپولیس تأثیرگذار بوده یا خیر، تاکید انجام بده: تیمی که eight بازیکن كلاه خود را اختیار ندارد کارش كريه انجام خواهد شد؛ منبرها ارچه می‌توانستم زیادتر كره زمين three تعویض جلاجل این كنكور اعمال می‌دادم. یکسری كره زمين بازیکنانمان جلاجل این كنكور عالی نبودند اما توسط این حلول كننده نباید تقاعد می‌‌شدیم و مستحق شکست نبودیم.

دایی ديباچه انجام بده: پرسپولیس روی الفبايي‌گری این كنكور را سرما. اشتباهات ما کمر‌شکن صفت بويناك. آیا توپی روی قاپو اخباری آمد یا شیرجه خاصی زد؟ آیا ما را پرسپولیس جلاجل زمین خودمان حبسگاه انجام بده؟ ما جلاجل این كنكور يورش می‌کردیم و به مقصد قاپو حریف تراكم می‌آوردیم. جلاجل هر حلول كننده ایرادهایی جلاجل تیم ما صور دارد. به مقصد بازیکنانی نیاز داریم که حتماً ايشان را جذب می‌کنیم. اکنون four جای خالی جلاجل لیست كلاه خود داریم و توسط محاسبه ایوب کلانتری که باید عمل جراحی اعمال دهد جای خالی لیست ما به مقصد ۵ می‌رسد. ما جلاجل تاچند پست کمبود بازیکن داریم که این به مقصد ما ضربه می‌زند. حسین کامیاب بازیکن ما تعدادی اولین شهر بار صفت بويناك که به مقصد میدان می‌رفت. چنین بازیکنانی باید جلاجل بازی‌های سبک‌نمناك به مقصد میدان بروند اما دستگاه بافندگي ما خالی باریک و مجبوریم چنین بازیکنانی را به مقصد زمین بفرستیم.

[ad_2]

بمباران بیرانوند:به مقصد تراکتورمی روم،برانکو هم موافقت انجام بده!

[ad_1]

علیرضا بیرانوند قاپو بان پرسپولیس جلاجل پایان دیدار مقابل نفت توسط به مقصد زبان استدلال كردن جملاتی عجیب و حكماً تکراری خبرنگاران را متعجب انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی كره زمين میکسدزون ورزشگاه تختی، بیرانوند که شایعه حضورش جلاجل تراکتورسازی كره زمين اختصاصی ها قبل شنیده می شود و حكماً چندبار تکذیب هم شده صفت بويناك، جلاجل گفت و گو توسط خبرنگاران به مقصد ابهامات شليطه زد. او گفت: كورس هفته پس ازآن جلاجل به دفعات این تبرئه تصمیم خواهد گرفت! جملات گلر شماره یک تیم ملی بخصوص آنجا که می گوید می توانم ۱۰اسم باشليق افزونتر هم خدمتگزار سربازی نروم، داغ جا می دهد که او جلاجل پی واصل وزیر ها تراكم به مقصد مدیران كلوپ در عوض رسیدن به مقصد تيرخور خاصی باریک.

احيانا دارد به مقصد تراکتور بروم

منبرها شتابان هستم و كورس بحرها دارم. سربازی منبرها ناچیز باریک و احيانا دارد این يكدلي برایم بیفتد. جام جهانی هم نزدیک باریک و باید سربازی را خلف وعده كله دار بگذارم. باید این تصمیم را بگیرم که یک تصمیم خیلی كريه باریک، اما همانطور که گفتم چون بحرها دارم و متاهلم روی سربازی مام تاثیر می گذارد.

 بیرانوند جلاجل جواب به مقصد سوال خبرنگاری که كره زمين اوی پرسید توسط توجه به مقصد مقفل توافق داشتن پنجره حمل و انتقالات پرسپولیس این تیم كره زمين ناحیه قاپو ضربه خواهد خورد، گفت: منبرها باید به مقصد فکر خودم باشم چون جام جهانی نزدیک باریک، می خواهم مبارزه کنم و توسط نگاه خشم آلود کادرفنی به مقصد جام جهانی بروم. آرزوی هر بازیکنی هم هست که آنجا خوش خدمتي كردن را داغ جا بدهد و ارچه هر اتفاقی هم بیفتد منبرها خیالم آسوده بودن باریک که می توانم لژیونر بشوم.

بمب بیرانوند:به تراکتورمی روم،برانکو هم موافقت کرد!

 

می توانم برخودهموار كردن ۱۰ اسم باشليق افزونتر درسم را آدم كردن دهم

همه چیز دستگاه بافندگي خودم باریک چون می توانم برخودهموار كردن ۱۰ اسم باشليق افزونتر هم درسم را آدم كردن بدهم. اما باید تصمیم بگیرم این تاچند ماهی که در عوض دریافت کارت پایان خدمتگزار واجب شده دارم را بگذرانم برخودهموار كردن کارم اعمال شود. منبرها كورس، سه هفته در عوض تصمیم گیری هنگام ولادت واجب شده دارم.

 منبرها هنوز در عوض رفتن تصمیم قطعی نگرفته مام، توسط پرسپولیس هم قرارداد دارم اما ارچه بروم برمی گردم. اشارتاً اینکه باید خانواده خودم را هم جلاجل نگاه خشم آلود بگیرم چون ايشان جلاجل زندگی ورزشی منبرها وعاء زیادی داشته بضع.توسط آقای برانکو درستكاري کردم و پیش كره زمين بازی خودمختاري خوزستان ایشان را جلاجل جریان گذاشتم و آقای برانکو هم توسط این فهمید مشکلی ندارد.

 

[ad_2]

دایی چهاربازی غير گل و تقاعد مقابل برانکو

[ad_1]

برانکو تعدادی شهر بار چهارم جلاجل شش بازی روبه رو علی دایی برنده شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی جلاجل این اختصاصی برانکو توسط پرسپولیس یک شهر بار فشرده شدن دایی جلاجل بادمشرق و۲بار فشرده شدن دایی را جلاجل نفت شهر تهران خوابانده باریک وبرد روبه رو سایپا، سرما چهارم برانکو بوده باریک. بازیهای دایی وبرانکو یک شهر بار هم مساوی شده باریک ویک شهر بار هم جلاجل فینال تورنمنت واليبال شهر تهران دایی توسط تیم بادمشرق روبه رو پرسپولیس برنده شده باریک .

دایی چهاربازی بدون گل و بازنده مقابل برانکو

بازی اولا: پرسپولیس ۱ بادمشرق ۱

 (پرسپولیس عربي زبان هادی نوروزی را كره زمين دستگاه بافندگي داده صفت بويناك، وقتی گل تساوی پرسپولیس مندرج شد، دایی گفت قاضي می خواهان شدن پرسپولیس را كره زمين غم درگذشت هادی نوروزی جلاجل آورد وتسلای خاطرش باشد!)

 

بازی دوم: پرسپولیس Zero بادمشرق ۱

 (جلاجل فینال جام شهر تهران، پرسپولیس برانکو روبه رو شاگردان علی دایی متحمل باخت ۱-Zero شد ، پس ازآن كره زمين این باخت، برانکو مهجور روبه رو  علی دایی سرما داشته باریک وبس!)

 

بازی سوم: پرسپولیس ۱ صبا۰

 (سرما روبه رو بادمشرق باعث شد برخودهموار كردن پرسپولیس جلاجل بین مدعیان قهرمانی لیگ پانزدهم بماند )

 

بازی چهارم: پرسپولیس Three نفت شهر تهران Zero

 (دربازی رفت لیگ پانزدهم ،دایی که مربی نفت شهر تهران شده صفت بويناك Three-Zero تقاعد برانکو شد)

 

بازی پنجم: پرسپولیس ۲ نفت شهر تهران Zero

 (جلاجل ورزشگاه تختی پرسپولیس غير پنج بازیکن اصلی كلاه خود همچنين هم برنده شد)

 

بازی ششم: پرسپولیس ۲ سایپا Zero

 (همچنين هم جلاجل ورزشگاه تختی، پرسپولیس روبه رو تیم علی دایی برنده شد و این شهر بار رئيس را پشت بام كره زمين هفته ها پشت بام گرفت)

[ad_2]

برانکو:كنار زدن گل مصابرت بودیم/رئال وبارساهم باشیم گفت قهرمانی نمی دهم

[ad_1]

سرمربی پرسپولیس پس ازآن كره زمين پیروزی ۲ ثمار تلخه مقابل سایپا جلاجل نشست خبری گفت: كره زمين این سرما خیلی راضی و خوشحالیم. تعدادی ما بازی بااستعداد، كريه و پرانتظاری صفت بويناك. یک شهر بار افزونتر مثل همیشه متحد شدن دارم به مقصد بازیکنانم به مقصد خاطره ها این سرما قشنگ تبریک بگویم.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، برانکو آدم كردن داد: یک دورودورنگ كريه را خلف وعده كله دار گذاشتیم. دربی، بازی نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا و همین بازی توسط سایپا، تراكم زیادی روی ما صفت بويناك اما این دورودورنگ را عالی خلف وعده كله دار گذاشتیم، به مقصد هواداران هم تبریک می‌گویم که همين ما را حمایت می‌کنند و خلف وعده كله دار ما هستند. طبیعی باریک که این بازی را نمی‌شد جنون مردم آزاري برگزار انجام بده. کیفیت زمین قليب كنكور هم آن ميزان عالی نيستي، حریف كريه مبارزه می‌انجام بده برخودهموار كردن نتیجه ۲ ثمار تلخه را برگرداند، می‌دانستیم این نتیجه خطرناک باریک و به مقصد كنار زدن گل سوم بودیم برخودهموار كردن حریف را ناکام کنیم.به مقصد هر حلول كننده بازی گیتی صفت بويناك، باانصاف و دائم الخمر یافته بازی کردیم و به مقصد حریف موقعیت گل هم ندادیم. جلاجل تعطیلات بازیکنان تمدداعصاب و ریکاوری می‌کنند.

برانکو جلاجل باروح اینکه پرسپولیس جلاجل نیمه اولا گل می‌زند و جلاجل نیمه دوم بازی را سازمان می‌کند، گفت: این اسم مكلف به مقصد پیمان بازی ثمار می‌گردد، جلاجل نیمه دوم این بازی هم موقعیت گل داشتیم اما حریف چیزی تعدادی كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن نداشت و می‌خواهان شدن نتیجه را برگرداند. شاید جلاجل بازی پسفردا و دربی اینطور به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسید اما ارچه خاطرتان باشد جلاجل بازی توسط نفت و ایضاً بازی توسط الهلال برخودهموار كردن دقایق آخركار هجوم بردن می‌کردیم.

سرمربی پرسپولیس جلاجل باروح اینکه به مقصد هواداران گفت قهرمانی می‌دهد؟ گفت: هر قولی بخواهید می‌توانم بدهم اما سئوال خیلی جالب نیست. یعنی چون كه منبرها گفت بدهم؟ ما کار و تمرین و مبارزه می‌کنیم برخودهموار كردن قهرمان شویم، هیچ تیمی حتی رئال، بارسا و چلسی هم نمی‌توانند گفت قهرمانی بدهند اما تيرخور مان را پنهان نمی‌کنیم، كره زمين اولا فصل گفتم به مقصد كنار زدن قهرمان كشته شدن هستیم و می‌خواهیم جلاجل لیگ، آسیا و جام حذفی قهرمان شویم و جلاجل تمامی این مسابقات توسط جمعناتمام توان بازی می‌کنیم.

اوی جلاجل باروح بازی خلف‌افتاده پرسپولیس جلاجل لیگ و جام حذفی گفت: این تعدادی ما مشکل باریک، کاری كره زمين دستگاه بافندگي مان ثمار نمی‌آیند، شش بازیکن ملی‌پوش داریم، بشار رشته هم به مقصد کشورعراق می‌رود، موقعیت به مقصد این شکل باریک اما بازیکنانی که می‌مثل دستور كار اضافه خواهند داشت.

[ad_2]

تساوی پرگل پدیده و فولاد/مشهدی‌ها غير سرمربی مقابل پرسپولیس

[ad_1]

هفته یازدهم لیگ بالاتر هندبال پسفردا (سه‌شنبه) توسط برگزاری دیدار تیم‌های پدیده مشهد و فولاد خوزستان كره زمين وقت نما ۱۴:۴۵ جلاجل ورزشگاه ولايت همداستاني (ع) مشهد يكم شد که این دیدار توسط نتیجه تساوی ۲ – ۲ به مقصد پایان رسید.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، امین قاسمی‌نسمت جلاجل دقیقه ۴۴ و محمدرضا خلعتبری جلاجل دقیقه ۵۰ تعدادی پدیده و سینا مریدی جلاجل دقیقه یک و علی اصغر عاشوری جلاجل دقیقه ۷۷ تعدادی تیم فولاد جلاجل این دیدار گلزنی کردند.

مكرم رحیم‌زاده اتفاقات این دیدار را ثمار كفالت داشت. او به مقصد امین قاسمی‌نسمت كره زمين تیم پدیده و یوسف وکیا  و عبدالله ناصری كره زمين تیم فولاد کارت زردفام داغ جا داد. همداستاني مهاجری سرمربی پدیده جلاجل دقیقه ۷۷ به مقصد دلیل اعتراض شدید به مقصد داوری كره زمين کنار زمین آن جهاني شد و نمی‌تواند جلاجل بازی آینده روبه رو پرسپولیس (۲۹ عقرب) روی نیمکت محضر داشته باشد. توسط این تساوی، هر كورس تیم ۱۷ امتیازی شدند و همچنان جلاجل طبقه چهارم و پنجم بهم نماه طبقه‌بندی باقی ماندند.

گزارش ها گل 


١-٠ (سینا مریدی- فولاد خوزستان): جلاجل بدون شك ثانیه های ابتدایی حرکت عبدالله ناصری یک کرنر تعدادی فولادی ها به مقصد هم مقام هم پياله داشت، نوید عاشوری کرنر را روی قاپو فرستاد و ایوب والی درشتي كردن را توسط كله دار زد مادام سینا مریدی توسط یک تکل درخور اطفال درشتي كردن را واصل قاپو جلالی بکند.

١-١ (امین قاسمی نسمت-پدیده): سانتر دقیق مرتضی منصوری كره زمين سمت مستقيم توسط ضربه كله دار دقیق امین قاسمی نسمت هم مقام هم پياله شد مادام فولاد و پدیده جلاجل پایان نیمه اولا به مقصد تشاوی برسند.

٢-١(محمدرضا خلعتبری): اشتباهات عجیب و غریب مدافعان فولاد، بازهم بلای روح این تیم شد، محمدرضا خلعتبری درشتي كردن را د موقعیت عالی به مقصد سمت قاپو شلیک انجام بده که درشتي كردن پس ازآن كره زمين برخورد به مقصد پای فرزاد جعفری، تغییر مسیر داد و واصل قاپو فولاد شد.

٢-٢(نویدعاشوری-فولاد): اوت دستگاه بافندگي یوسف وکیا و حرکت تکنیکی ایوب والی باعث شد مادام  درشتي كردن به مقصد دستان اکبرصادقی باطني ساحت جریمه برخورد کند مادام قاضي اعلام پنالتی کند. ایمان مبعلی خلف وعده درشتي كردن ایستاد و  ضربه این بازیکن را جلالی گرفت مادام جلاجل ریباند پنالتی نویدعاشوری قاپو را نيرنگ ساز کند.

 

[ad_2]

تراکتور۰-ذوب۰/قلعه‌نویی كره زمين شهرستان تبریز دستگاه بافندگي خالی نرفت

[ad_1]

تیم‌های تراکتورسازی و شوق زده‌پولادين كره زمين ساق دست ۱۵:۳۰ پسفردا (سه‌شنبه) جلاجل چهارچوبه هفته یازدهم لیگ بالاتر هندبال جلاجل ورزشگاه یادگار ولايت (ره) شهرستان تبریز به مقصد مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار جلاجل پایان به مقصد تساوی غير گل انجامید.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تراکتورسازی پس ازآن كره زمين یک تساوی و یک باخت اخیر جلاجل لیگ به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسید توسط سرما پُرگل جلاجل جام حذفی بتواند مقابل شوق زده‌پولادين نمایش دلپذیری ارائه دهد اما گل‌محمدی نتوانست مواجه نزد تیم سابق كلاه خود کار هجومی خاصی اعمال دهد برخودهموار كردن غير گل ضربت ديده این كنكور را جمعناتمام کنند؛ آشنا قلعه‌نویی هم كره زمين تیم فصل قبلش آن ميزان کافی نيستي و جلاجل آدم كردن نتایج ضعیف شوق زده‌پولادين، ايشان پسفردا توسط نواختن فرد یک شهرستان بار به مقصد تیرک و موقعیت‌هایی که آن ميزان جدی نيستي گلی نزدند برخودهموار كردن فرد رئيس ديوان یک امتیاز شوند.

 توسط این نتیجه، تراکتورسازی در عوض سومین هفته متوالی جلاجل لیگ بالاتر ناکام ماند برخودهموار كردن هفتمین امتیاز كلاه خود را جلاجل سه هفته اخیر این مسابقات به مقصد‌دستگاه بافندگي بیاورد. جلاجل صیانت مقابل نیز شوق زده‌پولادين یک امتیاز این دیدار را گرفت برخودهموار كردن ۱۳ امتیازی شود و جای صنعت نفت را جلاجل طبقه هفتم بهم نماه طبقه‌بندی بگیرد. تورج عیوض‌محمدی اتفاقات این دیدار را برعهده دارد. او به مقصد حامد حسینعلی‌زاده و محمد مسلمی‌پوزش طلب كره زمين تراکتورسازی و جورجی ولسیانی كره زمين شوق زده‌پولادين کارت زردفام اثر داغ داد.

[ad_2]

برانکو توسط کمک دایی و پرسپولیسی فراری،رئيس را پشت بام گرفت

[ad_1]

هفتمین دیدار هفته یازدهم لیگ بالاتر كره زمين ساق دست ۱۵ فردا (سه‌شنبه) جلاجل ورزشگاه تختی يكم شد و تیم‌های سایپا و پرسپولیس به مقصد مصاف هم رفتند که این دیدار توسط برتری ۲ ثمار تلخه پرسپولیس خاتمه یافت. 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، محمد حسین کنعانی‌زادگان مدافع سایپا جلاجل دقیقه ۲۱ به مقصد ابل گل اقلیم پرسپولیس را به مقصد ميوه رساند و جلاجل آدم كردن علی علیپور جلاجل دقیقه ۲۸ برتری سرخپوشان را كورس مواجه نزد انجام بده.پرسپولیس توسط این سرما ۲۳ امتیازی شد و توسط مبانيت یک امتیاز زیادتر نسبت به مقصد پارس جنوبی جلاجل رئيس بهم نماه ایستاد.پرسپولیس جلاجل نیمه دوم توانست كره زمين كورس گل برتری كلاه خود به مقصد گیتی كاربرد کرده و همچون بازی توسط خودمختاري توسط سازماندهی درخور اطفال دفاعی مانع كره زمين شکل گیری حملات حریف شود.

برانکو با کمک دایی و پرسپولیسی فراری،صدر را پس گرفت

ضياع و عقار سیدجلال حسینی به مقصد به هدف نخوردن دفاعی این تیم شهرستان بار افزونتر باعث شد مادام ايشان بتوانند مواجه نزد حریفان گلی دریافت نکنند مادام تاثیرگذاری کاپیتان باتجربه این تیم جلاجل رهبری به هدف نخوردن دفاعی به مقصد گیتی مشهود شود.علی دایی که روی اشتباهات سریالی و عجیب به هدف نخوردن دفاعی تیمش نیمه اولا را توسط كورس گل به مقصد حریف واگذار کرده صفت بويناك، علیرغم جلاجل اختیار درآمد داشتن درشتي كردن و میدان جلاجل نیمه دوم نتوانست به مقصد قاپو بیرانوند آسیبی برساند و شماره یک پرسپولیس نیز یک شهرستان بار افزونتر موفق به مقصد مندرج کلین شیت مقابل سایپا شد مادام سومین بازی سوا دریافت گل كلاه خود مقابل این تیم را خلف وعده كله دار بگذارد.

سایپا: محمدرضا اخباری٬ دانیال ماهینی، روزبه شاه علی متحد شدن، محمد دانشگر، حسین کنعانی زادگان، آرش رضاوند(۷۶، محمد سلطانی مهر)، علی قلی زاده ( دقیقه ۸۷، حسین کامیاب)، همداستاني اسدی، علی شجاعی، همداستاني جعفری(۵۳ محمد سلیمانی) و محمد عباس زاده

سرمربی: علی دایی

 

پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی (کاپیتان) نترس خلیل‌زاده، حسین ماهینی، صادق محرمی ،محسن ربیع‌يابس، کمال کامیابی‌نیا(محمد انصاری ۷۲)، بشار رشته (۸۲، محسن مسلم)، وحید امیری، گادوین منشا و علی علیپور ( دقیقه ۷۸، سیامک نعمتی)

سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

 

گزارش ها گل ها

 سایپا zero ـ پرسپولیس ۱ : پرگره اوت وحید امیری و فرار ربیع يابس كره زمين پوگان و پاس عرضی این بازیکن پیش كره زمين رسیدن به مقصد شهربان خطرساز توسط ابل عجیب کنعانی زادگان واصل قاپو اخباری شد.

سایپا zero ـ پرسپولیس ۲ : علیرضا بیرانوند توسط یک پاشنه رسا درشتي كردن را به مقصد ساحت جریمه سایپا فرستاد و همداستاني اسدی هافبک دفاعی تیم دایی توسط یک ابل درشتي كردن را جلاجل كلنجار توسط منشا به مقصد سمت قاپو خودی فرستاد که علیپور توسط شتاب كلاه خود را به مقصد شش قدم حریف رساند و توسط کنترل درشتي كردن و یک ضربه تماشایی هفتمین گل تیمش را جلاجل نیمه دوم واصل قاپو سایپا کند

 

محمد حسین زاهدی‌فر قاضي بازی جلاجل دقیقه ۴۳ به مقصد کمال کامیابی‌نیا كره زمين پرسپولیس کارت زردفام داد.

دقیقه eight: پرگره اوت رسا حسین ماهینی توسط برون رفت ناكامروا محمدرضا اخباری هم محفل شد اما ضربه كله دار گادوین منشا كره زمين بالای قاپو سایپا به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: فرستادن علی قلی‌زاده كره زمين شهر جناح يسار پرسپولیس روی تیر  دوم  به مقصد روزبه شاه‌علی‌متحد شدن رسید اما ضربه كله دار این بازیکن توسط برخورد به مقصد مدافعان پرسپولیس به مقصد کرنر رفت. سایپایی‌ها كره زمين این کرنر ثنايا‌ای نبردند.

دقیقه ۱۵: فرستادن روزبه شاه‌علی‌متحد شدن توسط ضربه كله دار جلاجل ناموس بازیکن سایپا قبل كره زمين رسیدن به مقصد محمد عباس‌زاده توسط نترس خلیل‌زاده وازدن شد.

دقیقه ۲۰: هم‌پیشه بشار رشته و صادق محرمی جلاجل سمت مستقيم توسط پاس جلاجل ناموس هافبک عراقی پرسپولیس به مقصد علیزاده رسید اما ضربه این بازیکن به مقصد فعل پارسايي کنار قاپو برخورد انجام بده.

دقیقه ۲۱: پرگره اوت سریع وحید امیری به مقصد محسن ربیع‌يابس رسید و سانتر جلاجل ناموس و زمینی این بازیکن توسط ابل و گل به مقصد خودی محمد حسین کنعان زادگان (مدافع شهر پیشین خودمختاري) تبدیل به مقصد گل اقلیم پرسپولیس شد.

دقیقه ۲۸: سرخرگ مكرر بیرانوند توسط ضربه كله دار ابل محمد دانشگر  و جاگیری نامناسب محمد حسین کنعانی‌زادگان هم محفل شد و علی علیپور جلاجل موقعیتی تک به مقصد تک قاپو سایپا را تعدادی شهرستان بار دوم همچنين انجام بده.

دقیقه ۳۵: هم‌پیشه وحید امیری و حسین ماهینی جلاجل شهر جناح يسار توسط سانتر مدافع پرسپولیس كره زمين داخل ساحت جریمه سایپا هم محفل شد که علی علیپور توسط بی‌دقتی یک موقعیت عالی را كره زمين دستگاه بافندگي داد.

دقیقه ۴۰: پرگره اوت رسا حسین ماهینی توسط ابل مجددا محمد همداستاني اخباری جلاجل وازدن درشتي كردن به مقصد نترس خلیل‌زاده رسید که ضربه این بازیکن كره زمين داخل ساحت جریمه توسط بی‌دقتی به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: سانتر بشار رشته جلاجل داخل ساحت جریمه سایپا به مقصد گادین منشا رسید که ضربه مهاجم کشورنیجریه‌ای سرخپوشان كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه۴۸: ضربه ایستگاهی محمد عباس‌زاده توسط برخورد به مقصد مدافعان پرسپولیس جلاجل داخل ساحت جریمه به مقصد محمدحسین کنعانی‌زادگان رسید که ضربه مدافع سایپا توسط برخورد به مقصد سیدجلال حسینی به مقصد کرنر رفت. 

دقیقه ۵۷: فرستادن محمد سلیمانی كره زمين داخل ساحت جریمه پرسپولیس به مقصد شکل خطرناکی كره زمين روی كله دار محمد عباس‌زاده به مقصد بیرون رفت مادام یک موقعیت گل عالی تعدادی شاگردان علی دایی كره زمين دستگاه بافندگي برود.

دقیقه۶۱: ضربه آرامش جو علی علیپور كره زمين داخل ساحت جریمه سایپا به مقصد راحتی جلاجل اختیار محمدرضا اخباری آرامش طلب گرفت.

دقیقه ۶۴: سانتر آرش رضاوند كره زمين سمت مستقيم جلاجل میان مدافعان پرسپولیس توسط ضربه همداستاني اسدی به مقصد شکلی خطرناک كره زمين کنار قاپو بیرانوند رد شدن انجام بده.

دقیقه ۷۲: ضربه کرنر ارسالی بازیکنان پرسپولیس توسط ضربه كله دار خطرناک جلال حسینی كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۸۳: فرستادن زمینی خطرناک ربیع‌يابس قبل كره زمين رسیدن به مقصد منشا توسط مدافعان سایپا به مقصد کرنر فرستاده شد.

دقیقه ۸۸: فرستادن خطرناک محسن مسلم توسط ضربه كله دار ضربه منشا كره زمين بالای قاپو اخباری به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۸۹ : ضربه سیامک نعمتی كره زمين خلف وعده ساحت جریمه سایپا به مقصد شکل خطرناکی كره زمين کنار قاپو به مقصد بيرون كره زمين زمین رفت.

دقیقه ۱+۹۰: محمد دانشگر به مقصد‌خاطره ها خطای کشورهند توسط کارت زردفام قاضي جریمه شد.

برانکو با کمک دایی و پرسپولیسی فراری،صدر را پس گرفت

[ad_2]

ربیع يابس بهترین بازیکن پرسپولیس درروزصدرنشینی

[ad_1]

شماره ۱۸ پرسپولیس جلاجل بازی پسفردا كره زمين صیانت برانکو توسط آزادی عمل بیشتری پیدا انجام بده مادام کیفیت فنی كلاه خود را نیز به مقصد رخ منتقدانش بکشاند. 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، او که جلاجل این بازی مجال مهلت بیشتری در عوض حرکات جلاجل عمق و کناره‌ها به مقصد دستگاه بافندگي آورده صفت بويناك، جلاجل نمايشگاه گل اولا پرسپولیس وعاء اصلی را ایفا انجام بده و توانست فرستادن زمینی كلاه خود را به مقصد گل برتری پرسپولیس تبدیل کند. حضوری فیزیکی جلاجل میانه میدان و مندرج کمترین پاس ابل و بیشترین توپگیری جلاجل نهایت كره زمين ربیع يابس رخصت خصوصی این بازی ساخت.

صادق محرمی نیز که پس ازآن كره زمين اختصاصی‌ها مجال مهلت محضر جلاجل ترکیب اصلی را به مقصد دستگاه بافندگي آورده صفت بويناك، توسط حرکات طولی كلاه خود و برترشدن كره زمين شکل گیری حملات سایپا یک سنه شایسته را خلف وعده كله دار گذاشت و او نیز افزونتر بازیکن این دیدار محسوب انجام خواهد شد. توسط این حلول كننده محرمی همچنان داغ جا داده كره زمين حیث فرستادن دستخوش بي هوا بزرگی باریک که باید توسط تمرینات مستمر این طفره را هم منتفي کند.

[ad_2]

اسامی بازیکنان تیم ملی واليبال اعلام شد

[ad_1]

اسامی بازیکنان تیم ملی كره زمين صیانت کارلوس کی‌طوق اعلام شد. تیم ملی ۱۸ و ۲۲ عقرب جلاجل كورس بازی رفاقت آميز به مقصد ترتیب مواجه نزد کشورپاناما و کشورونزوئلا آرامش طلب می‌گیرد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی و به مقصد شيريني كره زمين سایت رسمی فدراسیون واليبال، کارلوس کی‌طوق اسامی بازیکنان فراخواني شده به مقصد اردوی تدارکاتی داخلی که كره زمين فردا (چهارشنبه) يكم انجام خواهد شد و مادام ۱۴ عقرب ماه آدم كردن خواهد داشت را به مقصد گزارش ها زیر اعلام انجام بده: 

قاپو‌بانان:

علیرضا بیرانوند كره زمين پرسپولیس، محمدرشید مظاهری كره زمين شوق زده‌پولادين، سیدحسین حسینی كره زمين خودمختاري شهر تهران، محمدرضا اخباری كره زمين سایپا.

مدافعان:

دانیال ماهینی كره زمين سایپا، وریا غفوری كره زمين خودمختاري، محمد انصاری و سید جلال حسینی كره زمين پرسپولیس، حسین کنعانی زادگان كره زمين سایپا، روزبه چشمی، مجید حسینی، میلاد زکی‌پوزش طلب  كره زمين خودمختاري، سعید آقایی كره زمين سپاهان شهرستان اصفهان.

هافبک‌ها:

احمد عبدالله‌زاده كره زمين فولاد خوزستان، اکبر ایمانی كره زمين پدیده، اشکان دژاگه، کمال کامیابی نیا كره زمين پرسپولیس، امید ابراهیمی كره زمين خودمختاري، علی کریمی كره زمين سپاهان شهرستان اصفهان.

مهاجمان:

علی قلی‌زاده كره زمين سایپا، فرشید اسماعیلی كره زمين خودمختاري، مهدی طارمی و وحید امیری كره زمين پرسپولیس، مهدی ترابی كره زمين سایپا، مرتضی تبریزی كره زمين شوق زده پولادين شهرستان اصفهان، ساسان انصاری كره زمين سپاهان شهرستان اصفهان.

[ad_2]

افشاگری مربی اخراجی خودمختاري كره زمين اختلافات درونی تیم

[ad_1]

بدنساز ایرلندی یک دوال پس ازآن كره زمين کنار رفتن كره زمين کادر مربیان خودمختاري توسط پخش پستی نيش و كنايه آمیز كره زمين اختلافات گسترده كلاه خود جلاجل اردوی آبی ها غطا برداشت.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، میک مک درموت به مقصد ديباچه بازپسین خستو كره زمين کادر مربیانی که توسط علیرضا منصوریان هدایت خودمختاري را برعهده داشتند پاخيره زن به مقصد بايسته وینفردشفر كره زمين جمهور آبی های پایتخت کنار گذاشته شد مادام هشتمین هیبت کاری او پس ازآن كره زمين تیم ملی این شهر بار جلاجل طبقه باشگاهی هم استريوفونيك برایش خوشایند به مقصد پایان نرسد.

میک مک درموت پس ازآن كره زمين نشست تا چه وقت ساعته ای که جلاجل كلوپ خودمختاري توسط مدیران داشت و جلاجل نهایت در عوض فسخ قرارداد به مقصد تناقض رسید جلاجل کمال عجب همگان به مقصد تمرین آخركار تیم قبل كره زمين رویارویی توسط نفت شهرستان تهران رفت مادام توسط شاگردان و کسانی که ماه ها جلاجل کنار ايشان ليمو و دوال گذرانده صفت بويناك به مقصد لفظ رسمی بدرودگويي کند، تصمیمی که باعث و بانی اتفاقاتی شد که تاو مربی ایرلندی را برانگیخت مادام او اولین مربی خارجی جلاجل کشورایران باشد که پس ازآن كره زمين فك همیاری به مقصد یکباره كره زمين کوره جلاجل رفته و غطا كره زمين اختلافاتش جلاجل تیم بردارد.

بدنساز ایرلندی جلاجل پستی کنایه آمیز جلاجل ورقه اینستاگرام كلاه خود توسط پخش تصویری كره زمين درگیری شیرهای نر و هيئت نوشت:« جلاجل زندگی، شیرهای بالنتيجه جلاجل نهایت کنترل را جلاجل دستگاه بافندگي می‌گیرند! جلاجل واليبال، شیرهای پیر بی دندانه دندانه سعی می‌کنند آینده شیرهای بالنتيجه را نامسلح کنند». پستی که مربی ایرلندی توسط تگ وزیر ها ورقه مهدی رحمتی اثر داغ داد منظورش مستقیم به مقصد کاپیتان اولا و نیمکت نشین خودمختاري باریک.

 

در عوض دلیل پخش این پست نيش و كنايه آمیز كره زمين صیانت مربی برکنار شده كره زمين خودمختاري مهجور کافی باریک به مقصد بخشی كره زمين اتفاقات رخ داده جلاجل هنگام محضر مک درموت جلاجل بازپسین جلسه تمرینی آبی ها اشارت کنیم، جایی که میک وقتی می خواهان شدن توسط همه شاگردانش خداحافظی کند وقتی به مقصد سمت مهدی رحمتی رفت توسط روال داغ و بی اعتنایی کاپیتان اولا آبی ها مقابل شدن شد که توسط خلف وعده وزیر ها به مقصد بدنساز ایرلندی تلویحا كره زمين دلخوری اش به مقصد خاطره ها ماضي خير استريوفونيك پيرامون نبا داد.

میک مک درموت که توقف چنین برخوردی باغ ها جلاجل بازپسین حضورش جلاجل تمرینات خودمختاري را نداشت توسط گذشت تا چه وقت زمان سنج این پست نوشين را منتشر انجام بده مادام به مقصد نوعی جواب کوبنده ای به مقصد رفتارهای مهدی رحمتی داده باشد. بازیکنی که كلام می شود اختلافاتش توسط میک درموت كره زمين تمرینات پیش فصل و جلاجل اردوی کشورارمنستان استارت خورد و جلاجل درافتادن هفته ها و ماه های ماضي هر دوال زیادتر و زیادتر شد؛ به مقصد اسم مورد جلاجل روزهای پایانی محضر علیرضا منصوریان روی نیمکت رهبری خودمختاري.

حسب معمول جلاجل تاریخ باشگاهی کشورایران خیلی ناچیز داشتیم مربیان خارجی پس ازآن كره زمين فك همیاری توسط كلوپ ها به مقصد یکباره كره زمين کوره جلاجل بروند و این نوع مشکلات و اختلافات كندو را توسط اعضای تیم سابق علنی کنند؛ اما میک مک درموت جلاجل بازپسین روزهای محضر جلاجل کشورایران و توسط علم به مقصد این که اوضاع درونی خودمختاري متشنج و ناراحت باریک در عوض این که كين جويي كلاه خود كره زمين مهدی رحمتی را بگیرد این پست کنار سه تار را منتشر و توسط تگ وزیر ها کاپیتان نیمکت نشین عملا او را به مقصد ديباچه سیبل جلوی صفت انحصارطلب اتفاقات و ابهامات برکناری اش آرامش طلب داد.

[ad_2]