بايسته گذشت كردن در عوض بازیکنی که کتک‌کاری انجام بده!

[ad_1]

معهد تراکتورسازی در عوض محضر فرزاد حاتمی جلاجل دیدار مقابل پدیده كره زمين کمیته اخلاق بايسته گذشت كردن انجام بده.

 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تراکتورسازی دوال پنج‌شنبه هفته آینده جلاجل محب تآميز یک شانزدهم نهایی لیگ برتري جو جلاجل مشهد به مقصد مصاف پدیده می‌رود.

* فرزاد حاتمی ۱۹ مرداد توسط رای کمیته اخلاق یک ماه كره زمين اعمال مسابقات ورزشی محروم شد. بازی تراکتورسازی و پدیده ۱۶ شهریور جلاجل شرایطی برگزار انجام خواهد شد که سه دوال برخودهموار كردن تكميل محرومیت این بازیکن زمان باقی مابقي باریک. به مقصد همین دلیل معهد تراکتورسازی كره زمين کمیته اخلاق بايسته کرده جلاجل لفظ امکان محرومیت این بازیکن را ببخشند برخودهموار كردن حاتمی بتواند تیمش را مقابل پدیده همراهی کند.

* تراکتورسازی دوال پنج‌شنبه جلاجل چارچوبه یک دیدار رفاقت آميز به مقصد مصاف گشايش فولاد می‌رود. توسط تصمیم کادرفنی تراکتورسازی تمرین دوال جمعه این تیم تعطیل انجام خواهد شد.

* تراکتورسازی دوال چهارشنبه هفته آینده در عوض دیدار مقابل پدیده كره زمين شهرستان تبریز به مقصد لفظ مستقیم عازم مشهد می‌شوند.

*سینا عشوری و صوفي آغاسی به مقصد دلیل مصدومیت مقابل پدیده غایب هستند.

 

[ad_2]

حروف و اثر داغ سرمربی کره در عوض کی‌طوق؛ قطعا کشورایران را شکست می‌دهیم

[ad_1]

سرمربی تیم ملی واليبال کشورکره جنوبی تاکید انجام بده تیمش جلاجل دیدار دوال پنجشنبه کشورایران را شکست خواهد داد.

 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، شین تائه یونگ، سرمربی تیم ملی واليبال کشورکره جنوبی جلاجل نشست خبری قبل كره زمين دیدار تیمش مقابل کشورایران تقریر انجام بده: می‌خواهیم مقابل کشورایران توان و قوچ کشورکره جنوبی را اثر داغ دهیم. كره زمين هواداران توقف دارم به مقصد ورزشگاه بیایند. بازیکنان ما جلاجل كاشانه بهترین هستند. سوا شک روبه رو کشورایران پیروز می شویم و سه امتیاز كنكور را حاصل کردن خواهیم انجام بده.

اوی جلاجل آدم كردن افزود: تمرینات خیلی گیتی جلاجل تا چه وقت دوال اخیر داشته‌ایم و باید تاکید کنم که تیم جلاجل پیمان خیلی گیتی آرامش طلب دارد. اعتماد به مقصد شهواني گیتی جلاجل تیم ایجاد کرده‌ایم و مطمئنم که فردا (۹ شهریور) بازی گیتی را روبه رو تیم‌ ‌ملی واليبال کشورایران به مقصد نمایش خواهیم گذاشت. منبرها جلاجل این اختصاصی ناچیز محضر جلاجل قله تیم‌ ‌ملی نتوانستم کار زیادی اعمال دهم، احكام تلاشم این صفت بويناك که اعتماد به مقصد شهواني و انگیزه را جلاجل بازیکنانم هست کنم.

یونگ آدم كردن‌ داد: مطمئنم که جمعناتمام مردم کره توقف دارند ما تیم‌ ‌ملی واليبال کشورایران را شکست دهیم. كورس بازی پیش رو داریم که هر دوی ايشان سخت هستند. نمی‌خواهیم کار را به مقصد تاشکند بکشانیم چون جلاجل آنجا بازی كريه‌تری خواهیم داشت. کشورایران هم تیمی نیست که به مقصد راحتی اجازه دهد ما واليبال خودمان را بازی کنیم ولی منبرها حتم دارم که سه امتیاز كنكور توسط کشورایران را حاصل کردن خواهیم انجام بده.

اوی افزود: قوچ واليبال کشورایران روی ايمن سازي حملات این تیم باریک. به مقصد گیتی حریف را آنالیز کردیم و بازیکنان كره زمين قوچ تیم حریف آگاهی دارند. كره زمين بازیکنانم مدعا‌مام مادام توسط استشهادات کار كلاه خود را اعمال دهند. جلاجل واليبال یاد گرفته‌مام که گفت ندهم چون درشتي كردن گرد باریک و هر اتفاقی رخ می‌دهد. ما زیاد كره زمين ۱۰ دوال باریک که مداوم تیم ملی واليبال کشورایران را آنالیز کرده و تمرین کرده‌ایم و این را می‌دانم که تیم‌ ‌ملی واليبال کشورایران قطعا به مقصد اندازه ما در عوض این بازی دردسترس نشده باریک.

سرمربی کره جلاجل پایان درستكاري كلاه خود، گفت‌: هواداران وعاء مهمی جلاجل موفقیت ما خواهند داشت و فردا هم كره زمين ايشان می‌خواهم که دوال باشکوهی را در عوض ما رقم بزنند و حریف را فروسو تراكم آرامش طلب دهند.

 

[ad_2]

کی طوق: می خواهیم رکوردمان را صفت به خاطرسپردني کنیم/ هدفمان شکست کره باریک

[ad_1]

سرمربی تیم ملی واليبال کشورایران تاکید انجام بده بازیکنان مبارزه خواهند انجام بده برخودهموار كردن کشورکره جنوبی را جلاجل کشور خوش خدمتي كردن شکست دهند.

 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، کارلوس کی‌طوق جلاجل نشست خبری قبل كره زمين دیدار روبه رو کشورکره جنوبی گفت: به مقصد همه خبرنگاران خیر مقدم می گویم. مایه خرسندی و فخرآميز باریک که جلاجل جمعيت شما محضر دارم. به مقصد محضر این مبنا خبرنگار تبریک می گویم. محضر مبنا زیاد خبرنگاران داغ جا می دهد بازی فردا بسیار بااستعداد باریک و رسانه های ایرانی و کره ای به مقصد نكراء به مقصد بازی فردا اهمیت می دهند. 

سرمربی تیم ملی کشورایران آدم كردن داد: کره‌جنوبی خرابكاري محضر جلاجل نیمه نهایی جام جهانی را دارد. محضر پرتعداد خبرنگاران نشانه این باریک که کشورکره جنوبی به مقصد چون كه دلیل ۸ شهر بار به مقصد مسابقات جام جهانی راه یافته و كورس شهر بار قهرمان آسیا شده باریک.

کی طوق جلاجل آدم كردن تعریف كره زمين حریف فردای کشورایران گفت: این تیم ایضاً به مقصد نیمه نهایی جام جهانی هم راه پیدا کرده باریک. ما كره زمين بازی توسط کره یاد می‌گیریم. هربار مجال مهلت رویارویی توسط کره تعدادی کشورایران به مقصد دستگاه بافندگي می‌آید ما كره زمين این مجال مهلت تعدادی تعالی و یادگیری زیادتر كاربرد خواهیم انجام بده. کره یکی كره زمين بهترین تیم های آسیاست و ما كره زمين وجدها توسط این تیم چیزهای زیادی ورا خواهیم گرفت.

سرمربی تیم ملی افزود: بهترین تلاشمان را می کنیم برخودهموار كردن بتوانیم کشورکره جنوبی را شکست دهیم. ما كره زمين این تیم آشنا کامل داریم و می دانیم برخودهموار كردن الان یازده گل مضروب بضع که ۹ گل آن جلاجل ۴ بازی اخیر بوده باریک و جلاجل صفت انحصارطلب بازی‌های خانگی هم پیروز شده‌بضع اما ما هم تیم کشورایران هستیم و رکوردهای خودمان را داریم.

کارلوس کی طوق به يادماندني انجام بده: امیدواریم توسط ارائه فوتبالی عالی و برتري جو کره را شکست دهیم. جلاجل واقع مسولیت داریم فردا پیروز شویم. مطمئنا کارمان آسايش خواه نیست اما به مقصد ديباچه تیمی که حضورمان جلاجل جام جهانی قطعی شده، مسولیت داریم صفت انحصارطلب سعی كلاه خود را اعمال دهیم برخودهموار كردن فردا پیروز شویم. امیدوارم پشت بام كره زمين پیروزی جلاجل بازی فردا هواداران واليبال کشورایران باشند که خوشحالی کنند.

[ad_2]

قائم مقام شهر پیشین پرسپولیس جلاجل یک قدمی والیبال!

[ad_1]

شنیده‌ها حاکی كره زمين این باریک مدیر کل سرچشمه ها انسانی وزارت نرمش آرامش طلب باریک سرپرستی فدراسیون را برعهده بگیرد.

 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پس ازآن كره زمين تجريد محمدرضا داورزنی به مقصد ديباچه معاف الفبايي‌ای و قهرمانی وزارت نرمش، فدراسیون والیبال همچنان توسط سرپرستی داورزنی سازمان انجام خواهد شد.

توسط تجريد دوباره مسعود سلطانی‌فر به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن نرمش به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد داورزنی به مقصد فعالیتش به مقصد ديباچه معاف نرمش قهرمانی آدم كردن خواهد داد به مقصد همین دلیل آرامش طلب باریک تعدادی فدراسیون والیبال مدير جدیدی تجريد شود. توسط توجه به مقصد جلاجل پیش وجود داشتن انتخابات و آن وقت معرفی کابینه، وزارت نرمش و جوانان ترجیح داد معرفی مدير تعدادی فدراسیون والیبال را به مقصد پس ازآن كره زمين استقرار تیم جدید دولت موکول کند و فعلاً توسط تجريد مكرر سلطانی فر به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن نرمش و جوانان و پلیدی هم‌پیشگی اوی توسط داورزنی به مقصد ديباچه بدي ها نرمش الفبايي ای و قهرمانی، آرامش طلب باریک بزودی مدير این فدراسیون تجريد شود. 

جلاجل حالیکه ها خبرها حاکی كره زمين آن صفت بويناك که ضیایی نایب رئیس فدراسیون والیبال به مقصد ديباچه مدير آتی فدراسیون والیبال معرفی خواهد شد اما ظاهرا آرامش طلب باریک مدير جدید این فدراسیون كره زمين بیرون كره زمين تنه فدراسیون تجريد شود. 

شنیده‌ها حاکی كره زمين این باریک بهروز منتقمی گزینه سرپرستی فدراسیون والیبال باریک. اوی آرامش طلب باریک جلاجل اوباشيگري به مقصد ديباچه مدير تیم ملی والیبال کشورمان به مقصد جای نيك‌نبا راهی کشورژاپن شود. ملی‌پوشان کشورمان كلاه خود را تعدادی شرکت جلاجل جام قهرمانان فراهم آورنده می‌کنند. كلام می شود پشت بام كره زمين پایان این هم چشمي كردن ها منتقمی به مقصد ديباچه مدير جدید فدراسیون فعالیت كلاه خود را ابتر شدن کند.

منتقمی پیش كره زمين این خرابكاري عضویت جلاجل هیات مدیره پرسپولیس و سرپرستی این كلوپ را ثمار كفالت داشته باریک.

[ad_2]

اولین تدبیر منصوریان در عوض عبورگاه كريه

[ad_1]

اعضای کادر فنی خودمختاري جلاجل صدد هستند مادام قبل كره زمين دیدار این تیم جلاجل جام حذفی تاچند جلسه كره زمين تمریناتشان را جلاجل قليب مصنوعی اعمال دهند.

 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تیم هندبال خودمختاري شهرستان تهران جلاجل چهارچوبه هم چشمي كردن‌های جام حذفی کشور میهمان تیم گل گوهربار سیرجان باریک و این دیدار جلاجل قليب مصنوعی برگزار انجام خواهد شد. كره زمين همین رو اعضای کادر فنی آبی پوشان جلاجل صدد هستند مادام به مقصد منظور آمادگی بازیکنان كندو در عوض بازی جلاجل قليب مصنوعی كورس الی سه جلسه كره زمين تمرینات كندو را جلاجل زمینی مانند آن توسط زمین قليب ورزشگاه سیرجان برگزار کنند.

دیدار كورس تیم خودمختاري و گل گوهربار سیرجان جلاجل محب تآميز یک شانزدهم نهایی جام حذفی كره زمين ساق دست ۱۷:۴۵ دوال هفدهم شهریورماه به مقصد میزبانی تیم گل گوهربار جلاجل سیرجان برگزار انجام خواهد شد.

[ad_2]

به ‌دست آوردن نرمش تکلیف منصوریان را شيوا انجام بده

[ad_1]

به ‌دست آوردن نرمش و جوانان تاکید انجام بده که سرمربی تیم هندبال خودمختاري به مقصد کارش آدم كردن خواهد داد.

 
به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، مسعود سلطانی‌فر به ‌دست آوردن نرمش و جوانان جلاجل جابجایی مراسم واگشايي حوضه شهید حججی جلاجل شهر مشهد جلاجل باروح موقعیت هیأت مدیره معهد خودمختاري گفت: هیچ مشکلی جلاجل اسم مورد این معهد صور ندارد. هیأت مدیره كله دار کار خوش خدمتي كردن باریک. مدیرعامل هم كله دار کارش باریک و تیم هم تمرینات خوش خدمتي كردن را اعمال می‌دهد و مشکلی صور ندارد.

سلطانی‌فر جلاجل باروح انتقاداتی که كره زمين علیرضا منصوریان سرمربی خودمختاري انجام خواهد شد، گفت: منصوریان به مقصد کارش آدم كردن می‌دهد وهیچ اسم مكلف‌ای هم به خاطر آقای منصوریان صور ندارد. خودمختاري مدیرعامل و هیأت مدیره دارد که ايشان ثمار کار تیم نظارت دارند.

به ‌دست آوردن نرمش و جوانان جلاجل باروح نتایج ضعیف کشتی جلاجل مسابقات جهانی کشورفرانسه، ديباچه انجام بده: نامه خودمان را به مقصد فدراسیون کشتی فرستادن کردیم و ايشان هم جواب دادند اما نیاز باریک مادام جلساتی توسط بدي ها نرمش قهرمانی وزارت و فدراسیون کشتی و پیشکسوتان این لفافه برگزار شود مادام هم سر و مشکلات که روی ايشان يكدلي نگاه خشم آلود صور دارد، بررسی شود. توسط همپیشگی همه اهالی کشتی جلاجل این زمینه آسیب‌شناسی خواهیم انجام بده مادام انشاالله مشکلات کشتی را منتفي کنند.

اوی جلاجل باروح موقعیت ورزشگاه ولايت همداستاني و ثامن جلاجل شهر مشهد گفت:‌این هم سر باطني استانی باریک و استاندار و سازمان کل نرمش و جوانان جلاجل این اسم مورد تصمیم‌گیری می‌کنند. به مقصد هر حلول كننده نیاز داریم ارچه ورزشگاهی می‌سازیم كره زمين آن تعدادی جوانان كاربرد و ثنايا‌برداری کنیم.

[ad_2]

مدافع يسار پرسپولیس آزاد شد

[ad_1]

مدافع يسار پرسپولیس در عوض محضر تبرئه به مقصد یک تیم سهمیه لیگ برتری محسوب نمی‌شود.

 

 به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، محمدامین آرامش جو‌قريحه پس ازآن كره زمين سپری وزیر ها چادرپوش فصل درخشان جلاجل صبای قم اسم باشليق ماضي توسط نگاه خشم آلود موافق برانکو ایوانکوویچ به مقصد پرسپولیس رفت اما مصدومیت چادرپوش هفته ابتدایی موجب شد مجال مهلت بازی برخودهموار كردن هفته سی‌اُم و مقابل سیاه جامگان به مقصد او نرسید و این بازیکن توسط بدشانسی فصل را جمعناتمام کند.

آرامش جو‌قريحه که توسط صور كاستن جلاجل بادمشرق فرد یک شهرستان بار جلاجل لیگ برتري جو و یک حد جلاجل جام حذفی در عوض پرسپولیس به مقصد میدان رفت، اکنون در عوض تبرئه به مقصد تیم‌های افزونتر سهمیه لیگ برتری محسوب نمی‌شود كره زمين این راجع می‌تواند گلچين آزادانه‌ای داشته باشد.

مدافع يسار فصل ماضي پرسپولیس توسط پیمان مطلوبی که در عوض تبرئه به مقصد افزونتر تیم‌ها دارد احتمالا طی روزهای آینده معهد جدیدش را گلچين می‌کند و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد لیگ برتری بماند.

 

[ad_2]

زمان بازی خودمختاري توسط گل گوهربار مشخص شد

[ad_1]

کمیته مسابقات دستور كار محب تآميز یک شانزدهم جام حذفی جلاجل فصل ۹۷-۹۶ یادواره آزادسازی خرمشهر را اعلام ‏انجام بده:.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، دستور كار این هفته که گرامیداشت عید سعید غدیر اسم مخمور ؛ عید ولایت و امامت ‏باریک به مقصد گزارش ها زیر باریک:
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۹۶‏
خودمختاري خوزستان- میعاد مغان شهر اردبیل زمان سنج ۲۰ ورزشگاه غدیر شهرستان اهواز
داماش گیلانیان- سیراف کنگان شهر بوشهر زمان سنج ۱۷:۴۵ ورزشگاه عضدی رشت
پدیده زخمي شدن – تراکتورسازی شهرستان تبریز زمان سنج ۱۸:۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد
فولاد مبارکه سپاهان – صنعت نفت شهر آبادان زمان سنج ۱۸:۴۵ ورزشگاه وعاء كره ارض شهر اصفهان

جمعه ۱۷ شهریور ۹۶‏
نیروی زمینی شهرستان تهران – گل شهر ابریشم شهرستان تهران زمان سنج ۱۷  ورزشگاه شهدای نزاجا
گل گوهربار سیرجان – خودمختاري شهرستان تهران زمان سنج ۱۷:۴۵ ورزشگاه اختصاصی گل گوهربار سیرجان
اکسین البرز- سایپا زمان سنج ۱۸:۴۵ ورزشگاه شورش شهرستان کرج
پارس جنوبی شهر جم- نساجی مازندران زمان سنج ۲۰  ورزشگاه تختی شهر جم
شوق زده پولادين- فجرسپاسی شیراز زمان سنج ۱۸:۴۵ ورزشگاه فولادشهر شهر اصفهان

شنبه ۱۸ شهریور ۹۶‏
فولاد خوزستان – ایرانجوان شهر بوشهر زمان سنج ۲۰ ورزشگاه غدیر شهرستان اهواز
بادران شهرستان تهران – پیکان ورزشگاه و زمان سنج متعاقبا اعلام می شود.‏
راه پولادين شهرستان تهران – خونه به مقصد خونه مازندران زمان سنج ۱۶:۴۵  ورزشگاه اکباتان شهرستان تهران
سیاه جامگان – صاعقه جدید پارس زمان سنج ۱۸:۱۰  ورزشگاه ثامن مشهد
سپیدرود رشت – ملوان – شهرساحلي انزلی زمان سنج ۱۶:۳۰ ورزشگاه اميرالجيشي شهر جنگل رشت

​زمان دیدارهای زیر متعاقبا اعلام می شود.‏
نفت مسجد سلیمان – گشايش فولاد شهرستان تبریز ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پرسپولیس – نفت شهرستان تهران ورزشگاه آزادی شهرستان تهران

[ad_2]

پرسپولیس به مقصد كاشانه علی پروین می زند!

[ad_1]

كلوپ پرسپولیس در عوض راه‌اندازی چكمه‌اش نیاز به مقصد صفت انحصارطلب جام‌هایی دارد که جلاجل درافتادن تاریخ به مقصد آن دستگاه بافندگي پیدا کرده اما مشکل اینجاست که اکثر این جام‌های قهرمانی جلاجل اختیار كلوپ نیست!

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، جلاجل هزل گويي‌های ۶۰ و ۷۰ عملا این تیم دفتراسناد و تشکیلات دايگي توجهی نداشته و توسط نظارت دولت به مقصد لفظ شخصی توسط علی پروین و افرادی که مدیرعامل كلوپ شدند سازمان می‌شد. همین مشكل سازي باعث شد صفت انحصارطلب لوح‌ها،‌ گردن آويز‌ها و جام‌های قهرمانی جلاجل كلوپ صفت به خاطرسپردني نشود و به مقصد دستگاه بافندگي بيگانگان مختلف بیفتد.

فعلاً كره زمين كلوپ پرسپولیس نبا می‌رسد طاهری و همکارانش پشت بام كره زمين رایزنی و بررسی‌های بسیار زیاد،‌ تقریبا توانسته‌بضع كره زمين روی لیست جام‌های هدر،‌ افرادی را که جام‌های پرسپولیس را جلاجل اسم باشليق‌های ماضي نزد خودشان به مقصد رسم امانت نگه داشته‌بضع پیداکنند برخودهموار كردن توسط هماهنگی این جام های را پشت بام بگیرند، جلاجل رئيس این لیست غيرماذون پروین قید شده، آیا او جام ها را پشت بام خواهد داد؟

[ad_2]

جواب کی‌طوق به مقصد «رویترز» جلاجل باروح فراخواني نکردن مسعود شجاعی

[ad_1]

سرمربی تیم ملی واليبال کشورایران جواب محکمی به مقصد دلیل فراخواني نکردن كره زمين مسعود شجاعی داد.

 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، کارلوس کی طوق جلاجل بیانات به مقصد پرسش خبرنگار خبرگزاری رویترز جلاجل اسم مورد بازی كورس
ملی پوش واليبال کشورایران توسط تیمی كره زمين رژیم صهیونیستی گفت: مسعود شجاعی
صرفا به مقصد دلایل ورزشی جلاجل این بازی محضر ندارد.

«مسعود شجاعی» و «احسان
حاج صفی» كورس بازیکن ملی پوش واليبال کشورایران و اندام تیم پانیونیوس کشوریونان به مقصد
اصرار معهد كلاه خود مقابل نماینده رژیم صهیونیستی جلاجل پلی آف لیگ اروپا به مقصد
میدان رفتند.

کی طوق جلاجل گفت وگو توسط خبرگزاری رویترز، كره زمين محضر حاج صفی جلاجل
ترکیب بازیکنان فراخواني شده به مقصد تیم ملی واليبال کشورایران در عوض بازی مقابل تیم های
کشورکره جنوبی و کشورسوریه جلاجل هم چشمي كردن های انتخابی جام جهانی کشورروسیه نبا داد و گفت:
شجاعی صرفا پاخيره زن به مقصد دلایل ورزشی جلاجل این بازی محضر ندارد.

سرمربی تیم ملی
واليبال کشورایران جلاجل جواب به مقصد سئوالی درزمينه محضر نداشتن شجاعی جلاجل ترکیب تیم ملی
گفت، تصور می کنید منبرها سرخرگ به مقصد عقبنشینی درزمينه علت محضر نداشتن شجاعی جلاجل
اینجا می کنم. منبرها وقتی که جلاجل رئال مادرید یا اسپورتینگ لیسبون و یا تیم ملی
کشورپرتغال بودم هم هرگز توضیحی درزمينه بيگانگان تجريد شده تیم كلاه خود نمی دادم.
ازچه اکنون باید جلاجل این به دفعات عقبنشینی دهم؟

اوی گفت: این مشکل صرفنظر كره زمين
اینکه سیاسی، مذهبی، اجتماعی یا اقتصادی باشد، برون مرز كره زمين مناقشه باریک. منبرها فردی كره زمين
صنعت سرگرمی واليبال هستم. جوابی که منبرها باید بدهم، اعلام پیروزی جلاجل مسجدها
باریک. كره زمين منبرها بيوس جواب های سیاسی، مذهبی و نژادی نداشته باشید. به دلیل اینکه آن چیزی
که در عوض منبرها اهمیت دارد، بازی واليبال باریک.

کی طوق توسط تاکید ثمار این نکته
که فریضه منبرها به مقصد تحقير با خود حمل كردن شادی در عوض مردم باریک، گفت، پدرم نیز همین نوع
فکر می انجام بده. او مربی و بازیکن صفت بويناك و همیشه به مقصد منبرها می گفت، هرگز درزمينه بازی
دروغ باف نگو.

سرمربی تیم ملی واليبال کشورایران گفت: منبرها در عوض مردم بازی و کار
می کنم. اهمیتی ندارد که دولت ها، امپراطوری ها و ارباب سالاري مادام چون كه اندازه
در عوض کنترل واليبال مبارزه کنند، واليبال، بازی مردم باریک و منبرها در عوض مردم کار و
بازی می کنم. به مقصد همین سادگی.

[ad_2]