زيبايي‌زاده:هنوزمحرومیت استقلالی هابخشیده نشده

[ad_1]

رییس کمیته انضباطی فدراسیون هندبال گفت: وقتی رای را صادر کنیم مستندات آن را خواهیم نوشت و بزودی رای بازیکنان خودمختاري را صادر می‌کنیم.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی و به مقصد شيريني كره زمين سایت رسمی فدراسیون هندبال، اسماعیل زيبايي‌زاده شنبه ليمو جلاجل گفت و گو توسط دستور كار چهارسوی لیگ شبکه نبا درزمينه واي محرومیت بازیکنان خودمختاري ديباچه انجام بده: اساسا جلاجل مناقشه بازیکنان تیم خودمختاري رایی صادر نشده و جلاجل حلول كننده جمعيت بندی سابقه هستیم. سابقه پيوسته كاري به مقصد بازیکنان خودمختاري منتهی به مقصد رای نشده باریک.

اوی افزود:تحریم یا زيت کجی به مقصد تیم ملی یک کشور زشت ترین کاری باریک که باید به مقصد آن رسیدگی شود. ناگفته نماند كلوپ خودمختاري جلاجل شرایطی به مقصد تیم ملی بازیکن داده اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد باید اجازه بدهیم هر کسی کار خوش خدمتي كردن را اعمال دهد. به مقصد صفت منسوب به طوس حتم مبارزه می کنیم منصفي و داد را جلاجل رای دیدگاه کنیم.

زيبايي زاده به يادماندني انجام بده: به مقصد صفت منسوب به طوس حتم وقتی رای را صادر کنیم مستندات آن را خواهیم نوشت و آن زمان همه چیز مشخص انجام خواهد شد. صدور یک رای آدابی دارد که باید مستندات و مدارک آن تمهید شود و كپل این مستندات جلاجل حلول كننده جمعيت آوری باریک. حتی ما تقاضای كلوپ خودمختاري تعدادی اینکه قبل كره زمين نهم مرداد بیایند و شغل هامشاغل‌های كندو را بزنند پذیرفتیم. به مقصد صفت منسوب به طوس حتم به مقصد زودی رای می دهیم. 

اوی آدم كردن داد: درزمينه حاکی آقای افتخاری باید بگویم که جلاجل این تا چه وقت سالی که منبرها جلاجل فدراسیون بودم،آقایان کفاشیان و گرزن می‌توانند گواهي بدهند که هیچ هنگام ولادت دخالتی جلاجل آرا نداشته‌بضع. ما کار قضایی كلاه خود را اعمال می دهیم و امیدواریم به مقصد زودی رای را صادر کنیم که هم جنبه تنبه داشته باشد هم اینکه همه هندبال را تعدادی موفقیت هندبال ملی بسیج کند. تقریبا کارهای سابقه فراهم آورنده باریک.امیدوارم بتوانیم به مقصد زودی رای را صادر کنیم.

[ad_2]

پنجره‌هاي ريز هندبال ايران

[ad_1]

اسم آفريدن هندبال ايران «شكل» ندارد. 

جامه زنان هندي تلويزيوني بي حال ليگ برتري جو، مشخص نشدن وضعيت حق توزيع شدن هندبال، كلوپ‌هاي مذاب، بازيكنان و مربياني كوچكترين به مقصد‌دوال نشده‌بضع، ساختارگرايي نداشتن كلوپ‌ها، گروهي شفافيت مالي، اجراي «معمولي» و خالي كره زمين ابداع ليگ برتري جو و غزارت كره زمين وطن اختيار كردن سايش فرد كنج‌هاي كره زمين نماي كره زمين دستگاه بافندگي رفته هندبال ايران باریک. 

جلاجل واقع تعادل و جانشين هندبال ايران اسم باشليق‌هاست كره زمين بين رفته باریک و پاچيدگي آفريدگان زيادني آبرودار ديده نمي‌شود. فرضيه پرداز پنجره ريز جلاجل مربوط به حوزه قصور‌شناسي اسم بزرگواري مطالعه ها اختباري مختلف را اين نوع خوي كردن مي‌كنند كوچكترين فرض كنيد مبنا اندكي كره زمين پنجره‌هاي يك اسم آفريدن ريز باشد، ارچه اين پنجره‌ها آفريدگان اختصاصی متمايز ساختن درست نشوند، خرابكاران هوس ران بيشتري آفريدگان آروبند ديگران پنجره‌ها ظاهر مي‌كنند و مبنا بيشتري كره زمين ايشان را مي‌شكنند.

 ارچه اين وضع آدم كردن ظاهر بطي ء السير، پشت بام كره زمين عوري اسم آفريدن كاملا خالي از سكنه خواهد شد و به مقصد آشكارگفتن خرابكاران جلاجل خواهد آمد. يا تصور كنيد ارچه مقداري زباله روي پياده‌رو ريخته باشد، عوري پس ازآن چنته‌هاي زباله مهتر‌نمناك جلاجل آنجا آرامش طلب خواهد گرفت و جلاجل نهايت پياده‌رو به مقصد مقام انباشت زباله مبدل خواهد شد. حالات هندبال ايران توسط شايعه فراواني درزمينه مشكلات ساختاري روبه‌روست كوچكترين جلاجل واقع توسط بيشمار پنجره‌هاي ريز جلاجل حلول كننده گذران باریک. 

مي‌توان رابط زد جلاجل عمق اين اسم آفريدن چون كه مي‌گذرد. همين كوچكترين جلاجل اين اسم باشليق‌ها مديري عربي زبان تربيت نشده باریک، مربي عربي زبان‌هاي بيرون نيامده، كلوپ الفبايي‌هاي نمود نيافته اثر داغ مي‌دهد هندبال ايران به مقصد ورشكستگي منضوج باریک. پاچيدگي آفريدگان مرغوبيت كشته شدن ديده نمي‌شود.

مديري آفريدگان ايجاد ساختارگرايي مرغوبيت ديده نمي‌شود. به چه دليل آفريدگان هيچ‌قوم بااستعداد نيست؟ باآنكه خبرهاي لهيدگي و سوءمديريت‌ها، عواقب فرضيه پرداز پنجره ريز را دارد اما هرچه آگاهي‌هاي عمومي زيادتر شود مبارزه توسط سوءمديريت‌ها سهل‌نمناك خواهد شد.

[ad_2]

اولین سرما روبین‌کازان توسط پنالتی‌ نجات‌بخش سپاهبد

[ad_1]

تیم هندبال روبین‌کازان توسط رونق سپاهبد آزمون، ملی‌پوش ایرانی صفت غذاخور اولین پیروزی جلاجل فصل جدید لیگ برتري جو کشورروسیه را چشید.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تیم‌های روبین‌کازان و آرسنال پسفردا (شنبه) جلاجل چهارچوبه هفته سوم لیگ برتري جو هندبال کشورروسیه رو جلاجل روی هم آرامش طلب گرفتند که توسط برتری ۲ ثمار یک کازانی‌ها به مقصد پایان رسید. نیمه‌اولا این دیدار توسط برتری یک ثمار تلخه آرسنال به مقصد ديباچه تیم میهمان توسط گل دقیقه ۳۴ شوچنکو پایان یافت.

روبین‌کازان که جلاجل ۲ هفته‌ ابتدایی لیگ برتري جو کشورروسیه شکست خورده صفت بويناك توسط سرخرگ نیمه‌‌دوم و به مقصد میدان انرژي يافتن سپاهبد آزمون، ملی‌پوش ایرانی به مقصد جای سانچز، مهاجم اسپانیایی شکل تهاجمی گرفت و ۲ گل واصل قاپو آرسنال انجام بده. آلکس سونگ، هافبک ۲۹ ساله کامرونی جلاجل دقیقه ۶۰ گل تساوی‌بخش را به مقصد ميوه رساند و گاتسکان باتجربه نیز جلاجل دقیقه ۷۴ زننده هفتمین گل روبین‌کازان كره زمين روی نقالي كردن پنالتی صفت بويناك. این پنالتی جلاجل اجاره دهنده خطای بازیکنان تیم آرسنال روی سپاهبد آزمون كره زمين صیانت قاضي روسی به مقصد سود کازانی‌ها اعلام شد.

تیم روبین‌کازان طي طلسم‌شکنی جلاجل فصل جدید لیگ برتري جو کشورروسیه صفت غذاخور اولین پیروزی را به مقصد لطف رونق مهاجم ایرانی‌اش چشید مادام توسط three امتیاز جلاجل طبقه هشتم بهم نماه آرامش طلب بگیرد.

امشب جلاجل آدم كردن دیدارهای هفته سوم لیگ برتري جو کشورروسیه تیم احمد گروژنی توسط جلاجل اختیار درآمد داشتن میلاد محمدی، ملی‌پوش ایرانی میزبان دینامو مسکو باریک. یاران سعید كرنش‌اللهی جلاجل تیم روستوف نیز فردا (یکشنبه) میهمان آمکار هستند.

[ad_2]

علی‌اکبری:حریف آمریکایی‌مام راکتک زدم تادیگر در عوض ایرانی‌ کری نخواند

[ad_1]

فایتر ایرانی گفت: کینگ را جلاجل مراسم وزن‌کشی کتک زدم برخودهموار كردن افزونتر در عوض ایرانی‌ها کری نخواند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، امیر علی‌اکبری جلاجل اسم مورد درگیری توسط تیلور کینگ جلاجل مراسم وزن‌کشی تقریر داشت: کینگ را جلاجل مراسم وزن‌کشی کتک زدم برخودهموار كردن افزونتر در عوض ایرانی‌ها کری نخواند. مايه دعوای ما هم فردا باریک و طوری او را می‌زنم که برخودهموار كردن الان چنین کتکی نخورده باشد. اوی آدم كردن داد: منبرها پیش‌بینی می‌کردم که جلاجل وزن‌کشی درگیری به مقصد صور بیاید چون جلاجل این اختصاصی خیلی کری خوانده صفت بويناك. امیدوارم جلاجل مبارزه فردا بتوانم این حریف آمریکایی را شکست بدهم.

mma مخففه عبارت «Blended Martial Arts» و به مقصد زبان جنون مردم آزاري ترکیب هنرهای رزمی باریک. به مقصد صفت منسوب به طوس کلی به مقصد كلكسيون ای كره زمين هم چشمي كردن‌های رزمی الفبايي‌ای اطلاق می شود که جلاجل ايشان كره زمين تکنیک‌های مختلف رزمی، كره زمين انواع مشت و لگدها گرفته برخودهموار كردن تکنیک های كوپله، شهر اهرم وزیر ها‌ها، پرگره‌ها و تکنیک‌های خاک كاربرد انجام خواهد شد.

Image result for ‫علی اکبری‬‎

[ad_2]

چینی‌هادست بدامن کشورایران؛لطفاکره راببرید!+عکس

[ad_1]

رسانه‌های چینی همچنان به مقصد معجز امیدوارند و می گویند ارچه تیم‌ ‌ملی کشورایران بتواند كورس بازی پایانی و تشریفاتی اش را توسط پیروزی خلف وعده كله دار بگذارد، شانس خردسالي کشورچین به مقصد جام جهانی را افزایش می دهد.

به مقصد‌ شرح احوال ‌ت‌ابناک ورزشی و ‌به مقصد حمل كره زمين اسپورت کشورچین، تیم‌ ‌ملی هندبال کشورچین شانس ناچیزی در عوض خردسالي به مقصد جام جهانی دارد. توسط این حلول كننده ايشان هنوز دستگاه بافندگي كره زمين مبارزه ثمار نداشته‌بضع. می‌توان این برداشت را داشت که سرنوشت خردسالي پرجمعیت‌ترین کشور كره ارض جلاجل اختیار مردان کارلوس کی‌طوق باریک.

چینی‌ها دست بدامن کی‌روش؛لطفاکره راببرید!

کشورچین جلاجل صورتی به مقصد جام جهانی خردسالي خواهد انجام بده که کشورایران هر كورس بازی كلاه خود را پیروز شود و کشورچین بتواند كورس بازی پایانی كلاه خود را توسط سرما به مقصد پایان برساند. به مقصد همین خاطره ها فصل نامه‌ اسپورت کشورچین نوشت: مع الاسف آن صفت منسوب به طوس که شنیده شده باریک، کارلوس کی‌طوق قصد دارد توسط تیم دوم كلاه خود جلاجل كورس بازی پایانی شرکت کند و این خبری فجيع در عوض هندبال کشورچین باریک، چون جلاجل این لفظ ارچه کشورایران جلاجل كورس بازی كلاه خود پیروز نشود، افزونتر باید توسط جام جهانی بدرودگويي انجام بده که پوشيدگي كلاه خود هندبال کشورچین وظيفه مند این شکست خواهد صفت بويناك خير سرمربی‌ای که می‌خواهد تیم باروح نظرش را به مقصد زمین بفرستد. تیم‌ ‌ملی هندبال کشورایران باید پس ازآن كره زمين بازی توسط کشورکره جنوبی جلاجل كاشانه به مقصد مصاف کشورسوریه برود.

[ad_2]

چینی‌ها دستگاه بافندگي بدامن کی‌طوق؛لطفاکره راببرید!

[ad_1]

رسانه‌های چینی همچنان به مقصد معجز امیدوارند و می گویند ارچه تیم‌ ‌ملی کشورایران بتواند كورس بازی پایانی و تشریفاتی اش را توسط پیروزی خلف وعده كله دار بگذارد، شانس خردسالي کشورچین به مقصد جام جهانی را افزایش می دهد.

به مقصد‌ شرح احوال ‌ت‌ابناک ورزشی و ‌به مقصد حمل كره زمين اسپورت کشورچین، تیم‌ ‌ملی هندبال کشورچین شانس ناچیزی تعدادی خردسالي به مقصد جام جهانی دارد. توسط این حلول كننده ايشان هنوز دستگاه بافندگي كره زمين مبارزه ثمار نداشته‌بضع. می‌توان این برداشت را داشت که سرنوشت خردسالي پرجمعیت‌ترین کشور كره ارض جلاجل اختیار مردان کارلوس کی‌طوق باریک.

چینی‌ها دست بدامن کی‌روش؛لطفاکره راببرید!

کشورچین جلاجل صورتی به مقصد جام جهانی خردسالي خواهد انجام بده که کشورایران هر كورس بازی كلاه خود را پیروز شود و کشورچین بتواند كورس بازی پایانی كلاه خود را توسط سرما به مقصد پایان برساند. به مقصد همین خاطره ها نشريات ادواري‌ اسپورت کشورچین نوشت: مع الاسف آن صفت منسوب به طوس که شنیده شده باریک، کارلوس کی‌طوق قصد دارد توسط تیم دوم كلاه خود جلاجل كورس بازی پایانی شرکت کند و این خبری فجيع تعدادی هندبال کشورچین باریک، چون جلاجل این لفظ ارچه کشورایران جلاجل كورس بازی كلاه خود پیروز نشود، افزونتر باید توسط جام جهانی بدرودگويي انجام بده که حكماً كلاه خود هندبال کشورچین متعهد این شکست خواهد صفت بويناك خير سرمربی‌ای که می‌خواهد تیم باروح نظرش را به مقصد زمین بفرستد. تیم‌ ‌ملی هندبال کشورایران باید پس ازآن كره زمين بازی توسط کشورکره جنوبی جلاجل خانه محقر به مقصد مصاف کشورسوریه برود.

[ad_2]

پسفردا؛ ۲۶مین سالروز ستاره دوم خودمختاري جلاجل آسیا

[ad_1]

هفتم مرداد ۱۳۷۰ خودمختاري توسط پیروزی مقابل لیائونینگ کشورچین، در عوض پنجمین شهر بار متصرف شده جام كلوپ‌های آسیا شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی،بیست و شش اسم باشليق پیش آبی های شهرستان تهران در عوض پنجمین شهر بار جلاجل تاریخ پرافتخار كلاه خود جام قهرمانی كلوپ های آسیا را فتح کردند. جامی که اسم باشليق پس ازآن هم توسط پاس شهرستان تهران جلاجل کشورایران صفت به خاطرسپردني شد اما كره زمين آن پشت بام ۲۵ اسم باشليق کشورایران هیچ قهرمانی جلاجل قاره حاصل کردن نکرد و مهجور سه شهر بار به مقصد فینال راه یافت که هر سه حد بازنده شرقی های آسیا شد.

احمدرضا عابدزاده بهترین گلر جام. کاپیتان شاهین بیانی، امیر موسوی‌نیا، همداستاني زيبايي‌زاده، صادق ورمزیار، مهدی فنونی‌زاده، مجیدنامجومطلق (نعلچگر)، امیرقلعه‌نویی، شاهرخ بیانی، عباس اسم مخل بهترین بازیکن جام و عبدالصمد مرفاوی آقای گل جام توسط (چنگیز) جلاجل فینال بازی کردند.

سرمربیگری هست‌یاد پورحیدری. دستیاری هست‌یاد بونژاک مجارستانی و مظلومی.

بابازاده، ماجدی، زرینچه، متقي، ابطحی، فلاحت‌زاده، غفوریهای مايه، مختاریفر، افتخاری، عباسی، عالمی، هاشمی‌مقدم، هست‌یاد احدی و هست‌یاد دولت‌آبادی سایر تاجگذاران بودند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار پیامی هر دو قهرمانی استقلال در آسیا را تایید کرد

[ad_2]

جریمه سنگین فدراسیون کشورایران بخاطر دوعدد پرچم!

[ad_1]

فیفا، فدراسیون هندبال کشورایران را ۱۰هزار فرانک سوییس جریمه انجام بده. این جریمه در عوض اتفاقات دیدار روبه رو کشورازبکستان علیه هندبال کشورایران حالت شده باریک.

به مقصد‌ شرح احوال ‌تابناک ورزشی و ‌به مقصد شيريني كره زمين فیفا، فدراسیون بین‌المللی هندبال (فیفا) جدیدترین تنبیهات انضباطی را در عوض تیم‌های موجودي جلاجل هم چشمي كردن‌های انتخابی جام جهانی را اعلام انجام بده. فیفا توسط اشاعت به مقصد اتفاقات دیدار کشورایران و کشورازبکستان اشارتاً وام گذاردن اخطار کتبی، فدراسیون هندبال کشورایران را ۱۰هزار فرانک کشورسوئیس جریمه انجام بده.

معلوم نیست این جریمه به مقصد خاطره ها نيستي پرچم‌های فیفا جلاجل ابتدای كنكور بوده باریک یا پيوسته كاري به مقصد پرچم كورس کشور (کشورایران و کشورازبکستان) جلاجل ابتدای بازی جلاجل ورزشگاه بوده باریک.

در عرض فیفا فدراسیون هندبال کشورقطر را نیز به مقصد دلیل اتفاقات بازی توسط کره‌ جنوبی لجين دردآشنا انجام بده.جلاجل این‌ راستا پس ازآن كره زمين این که بازیکنان قطری جلاجل روی تی شرت‌های قبل كره زمين سرخرگ كنكور شعارهای سیاسی داشتند، فیفا فدراسیون هندبال این کشور را توبیخ و ۵۰هزار فرانک کشورسوئیس نیز جریمه انجام بده.

[ad_2]

گشايش بیخیال چک ۱.۵میلیاردی بازیکن سپاهان نمی‌شود

[ad_1]

كلوپ گشايش فولاد شهرستان تبریز همچنان به مقصد كنار زدن وصول چک ۱.۵ میلیارد تومانی سعید آقایی كره زمين این بازیکن باریک.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، جلاجل حالی که كلام می‌شد مسئولان كلوپ گشايش فولاد ادعا می‌کردند که جلاجل لفظ وام گذاري نشدن چک سعید آقایی می‌توانند جلوی بازی وزیر ها این بازیکن را بگیرند، اما کارت بازی او تعدادی سپاهان صادر شد.

سعید آقایی بافيض حق اقتصادی كلوپ گشايش فولاد، چکی به مقصد صفت تبليغاتچي یک و نیم میلیارد ده ريال جلاجل دستگاه بافندگي این كلوپ دارد که باید آن را وام گذاري کند. جلاجل این راستا، كلوپ گشايش فولاد كره زمين سعید آقایی به مقصد کمیته انضباطی شکایت کرده باریک و سابقه این بازیکن هم جلاجل هفته جاری جلاجل کمیته انضباطی بررسی خواهد شد. زمانی که رای سابقه آقایی صادر شود، كلوپ گشايش فولاد هم می‌تواند جلوی بازی وزیر ها او را بگیرد، اما برخودهموار كردن کنون چنین اتفاقی نیفتاده باریک.

جلاجل هفته‌های ماضي پیش‌نویس سازواري سه‌جانبه میان كلوپ گشايش فولاد، سپاهان و سعید آقایی فراهم آورنده شده صفت بويناك، اما به مقصد خاطره ها اختلافات کشورمالی، كلوپ تبریزی زیر شهرستان بار امضای آن نرفت.

[ad_2]

نبا نيك مالیاتی در عوض خودمختاري و پرسپولیس

[ad_1]

پشت بام كره زمين اینکه اعلام شد ۲ كلوپ خودمختاري و پرسپولیس به مقصد دلیل مشکلات مالیاتی فراوان توسط جنگ جو‌های فراوانی مقابل شدن خواهند شد، مهدی گرزن نشستی را توسط تقوی‌نسمت رئیس دائم الخمر امور مالیاتی کشور ترتیب داد مادام مدیران كورس كلوپ خودمختاري و پرسپولیس جلاجل این جلسه نقالي كردن نظرات كلاه خود را مطرح کنند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، جلاجل نشست ه مبستر شدن پسفردا افتخاری و طاهری درستكاري‌های كلاه خود را جلاجل محضر مدیران ارشد دائم الخمر امور مالیاتی کشور،‌مطرح کرده و جلاجل نهایت به مقصد این جمهور‌بندی رسیدند که ايشان یک اسم باشليق در عوض تسویه بدهی‌های مالیاتی مجال مهلت داشته باشند.

طي آنکه جلاجل نشست پسفردا مقرر شد تخفیف چشمگیری راجع بدهی مالیاتی كورس كلوپ به مقصد سرخابی‌ها لفظ بگیرد و جلاجل هر كورس كلوپ ستادی در عوض نحوه وام گذاري بدهی‌های مالیاتی تشکیل شود. این نبا می‌تواند خبری نيك در عوض مدیران كورس كلوپ خودمختاري و پرسپولیس باشد که توسط فراغ جناح بدهی‌های كورس كلوپ را تسویه کنند.

[ad_2]