خودمختاري سرپیچ آخركار توسط كورس سوپرگل كره زمين تراکتور سبكبار گرفت / پرسپولیس بازی تلف شده را توسط دبل طارمی مساوی انجام بده/سپاهان به مقصد آسیا چشمک زد+بهم نماه

[ad_1]

تکلیف تیم نایب قهرمان و كورس تیم افزونتر صفه کننده به مقصد لیگ ردياب اولا واليبال کشورایران جلاجل پایان بازی های هفته بیست و نهم لیگ برتري جو همچنان مشخص نشد و به مقصد هفته پایانی کشید.

به مقصد شرح احوال «تابناک ورزشی»، كره زمين رأس زمان سنج ۱۸ پسفردا، هشت مسجدها تعیین کننده كره زمين هفته بیست ونهم لیگ برتري جو واليبال کشورایران جلاجل سراسر کشورایران ابتر شدن شد و به مقصد رغم قهرمانی پیش كره زمين موعد پرسپولیس، چادرپوش تیم در عوض حاصل کردن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و سه تیم در عوض فرار كره زمين صفه به مقصد ردياب پایین نمناك جنگیدند. جلاجل این میان، جلاجل کورس خودمختاري و تراکتورسازی در عوض نایب قهرمانی، آبی ها پیشی گرفتند، ولی هنوز یک بازی در عوض تثبیت جایگاه كلاه خود مسافر دارند.

كورس تیم اصفهانی و ۴۲ امتیازی شوق زده پولادين و سپاهان در عوض طبقه چهارم هم چشمي كردن جدی داشتند که اولی حریف پرسپولیس بی انگیزه جلاجل آزادی صفت بويناك و توسط كورس گل زودهنگام اثر داغ داد که چهارمی را نشانه گرفته باریک. دومی هم جلاجل وعاء كره ارض كره زمين تراکتور پرانگیزه میزبانی انجام بده و جلاجل هر نیمه، یک گل زد مادام توسط لغزش عجیب ذوبی ها جلاجل نیمه دوم، به مقصد سهمیه آسیایی توسط کرانچار چشمک بزند و كره زمين همشهری پیشی بگیرد.

جلاجل پایین بهم نماه اما نتایج پسفردا کیفیت را پیچیده نمناك انجام بده و كره زمين بین سه تیم سیاه جامگان، صبای قم و سایپا، فعلاً همه چیز جلاجل هفته پایانی ممکن باریک.

جلاجل این شرح احوال لمحه به مقصد لمحه، شما را جلاجل جریان نتایج و فعل و انفعالات بازی ها و در عرض پیمان بهم نماه طبقه بندی آرامش طلب می دهیم.

تابلوی نتایج آنلاین هفته ۲۹

پدیده مشهد یک – خودمختاري شهرستان تهران ۲ /قاضي: پیام حیدری 

پیکان ۲ – سایپا Zero / قاضي: اشکان خورشیدی

نفت شهرستان تهران یک – صبای قم ۲ / قاضي: بیژن حیدری

خودمختاري خوزستان Zero – گشايش فولاد Zero/  قاضي: سیدرضا مهدوی

ماشین سازی شهر تبریز Zero- سیاه جامگان مشهد یک / قاضي: توفيق يافتن بنیادی فر 

نفت شهرستان آبادان Zero- فولاد خوزستان یک /  قاضي: مهدی مرجانزاده 

سپاهان ۲ – تراکتورسازی شهر تبریز Zero/  قاضي: حمیدحاج ملک

پرسپولیس Three- شوق زده پولادين شهرستان اصفهان Three /  قاضي: زيبايي اکرمی


دقیقه ۶: نفت شهرستان تهران توسط گل همداستاني اسدی قاپو صبای قم را همچنين انجام بده. (نفت شهرستان تهران یک -صبای قم۰)

دقیقه eight: پرسپولیس جلاجل ورزشگاه آزادی روی یک ضربه کرنر قاپو اش را توسط سید محمدرضا حسینی همچنين شده دید. (پرسپولیس Zero –شوق زده پولادين یک)

دقیقه ۱۲: جری بنگستون قاپو پرسپولیس اعتصابی را در عوض هشتمین شهر بار به مقصد بدون شك شکل گل اولا یعنی فرستادن كره زمين کرنر همچنين انجام بده. (پرسپولیس Zero -شوق زده آهن۲)

دقیقه۱۳: سپاهان مجبور ساختن شد مسعود زيبايي زاده گلزن كلاه خود را كره زمين بازی بیرون بکشد و جلال الدین علی محمدی را واصل زمین کند. 

دقیقه ۲۸: سیاه جامگان جلاجل شهر تبریز توسط گوران یرکوویچ قاپو ماشین سازی صفه کرده را همچنين انجام بده مادام کورسوی امید در عوض امكنه متبركه بيدين شود. (ماشین سازی Zero – سیاه جامگان یک)

دقیقه۳۱: فولاد جلاجل دربی خوزستان قاپو نفت شهرستان آبادان را جلاجل خانه محقر اش گشود. گل فولادی ها را بختیار رحمانی به مقصد ميوه رساند. (نفت شهرستان آبادان Zero – فولاد یک)

دقیقه ۳۳: رضاعنایتی گل تساوی را جلاجل اخیر روزهای فوتبالش در عوض صبای قم به مقصد ميوه رساند و قاپو تیم علی دایی را همچنين انجام بده. (نفت شهرستان تهران یک -صبای قم یک)

دقیقه ۳۳: پیکان گل برتری را واصل قاپو افزونتر خودروساز لیگ انجام بده مادام سایپا را به مقصد سمت دره صفه به مقصد لیگ یک هل دهد. گل پیکان را سیامک نعمتی زد. (پیکان یک – سایپا Zero )

دقیقه ۳۴: مهدی رحمتی درشتي كردن رو به مقصد پشت سر را وازدن انجام بده که جلاجل مسیر به مقصد معین عباسیان برخورد انجام بده و به مقصد آرامی واصل قاپو خودمختاري شد. (پدیده یک -خودمختاري Zero)

دقیقه ۳۷: جبرائيل رفیعی توسط ضربه علی محکم و دیدنی كره زمين باطني ساحت جریمه درشتي كردن بي خانمان را به مقصد فعل پارسايي قاپو ذوبی ها چسباند مادام افراد به مقصد یک گل تقلیل یابد. (پرسپولیس یک -شوق زده آهن۲)

دقیقه۴۱: شوت پای يسار مهرداد محمدی كره زمين شهرستان زاویه به تنگ آمده و پشت بام كره زمين مكان آمدورفت آقایی جلاجل باطني ساحت جریمه، سپاهان را پیش انداخت. (سپاهان ۱ -تراکتورسازی Zero)

جلاجل پایان نیمه در‌آغاز، فرد یک دیدار (خودمختاري خوزستان-گشايش فولاد) گل نداشت و نکته جالب اینکه هر سه تیم سانسورشدن بالانشین لیگ، جلاجل نیمه در‌آغاز تقاعد به مقصد رختکن رفتند.


دقیقه۵۲: بنگستون جلاجل مصاف تک به مقصد تک توسط بیرانوند بيرون رفت کرده، خلف وعده ساحت جریمه و نزدیک حروف عرضی زمین رئيس ديوان درشتي كردن شد و توسط صفت بغل دستي پای دقیقه و فنی گل سوم ذوبی ها را به مقصد میزبان بی انگیزه زد. (پرسپولیس یک -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۴: مهدی طارمی صفت بي فايده افراد توسط ذوبی ها را به مقصد یک گل برگرداند. طارمی توسط پاس علیپور به مقصد گلر حریف تک به مقصد تک شد و توسط چیپ زیبا ۱۷ گله شد و درصدر بهم نماه گلزنان ایستاد. (پرسپولیس ۲ -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۸: نورافکن پدیده این فصل خودمختاري توسط شوت سرکش كره زمين مسافر ۲۸ متری قاپو پدیده را گشود مادام بازی مساوی شود. (پدیده یک -خودمختاري یک)

دقیقه ۷۱: پیکان توسط گل بهترین گلزنش یعنی گادوین منشا، مسافر توسط سایپا را كورس روبه رو انجام بده. نارنجی شانس آوردند که لیگ هفته آینده صفت انحصارطلب می شود. (پیکان ۲ – سایپا Zero )

دقیقه ۸۰: ضربه عجیب و آکروباتیک قهار انصاری كره زمين خلف وعده ساحت جریمه به مقصد كنج قاپو پدیده رفت مادام خودمختاري كره زمين تراکتور سبكبار بگیرد. (پدیده یک -خودمختاري ۲)

دقیقه ۸۱: مهدی طارمی توسط پنالتی که علیپر گرفت هشتمین گل خوش خدمتي كردن جلاجل این بازی و گل شماره ۱۸ جلاجل فصل را به مقصد ميوه رساند مادام كره زمين ساسان انصاری مسافر بگیرد (پرسپولیس Three -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۸۹: صبای قم گل حیاتی را توسط امید جهانبخش واصل قاپو نفت شهرستان تهران انجام بده مادام صمد مرفاوی روی ابرها باشد. (نفت تهران۱-صبای قم۲)

دقیقه ۹۳: هرایر مگویان به مقصد خاطره ها خطای دقیقه آخركار روی بازیکن پدیده توسط دریافت کارت زردفام و عاريت توسط اعتراض به مقصد قاضي توسط کارت قرمز جریمه شد.

دقیقه ۸۸: طلایی ها توسط پنالتی حاج صفی افراد را توسط تراکتور كورس روبه رو انجام بده و خیال خودمختاري را هم آسوده بودن انجام بده. (سپاهان ۲ -تراکتورسازی Zero)

استقلال سر پیچ آخر ازتراکتور سبقت گرفت/پرسپولیس بازی باخته را با دبل طارمی مساوی کرد/سپاهان،به آسیا چشمک زد

[ad_2]

جباری و منتظری و زهیوی به مقصد کدام تیم لیگ بالاتر می روند؟

[ad_1]

توسط حذف شدني تیم های الشحانیه و الاهلی كره زمين امیرکاپ کشورقطر سابقه محضر ستاره های ایرانی این كورس تیم جلاجل این فصل كره زمين هندبال این کشور عربی کناره جنوبی خلیج سواره مقفل شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، جلاجل پایان فصل کابوس وش تعدادی كورس معهد الاهلی و الشحانیه این كورس تیم جلاجل اخیر جام باقی مابقي جلاجل کشورقطر مقابل رقبای كلاه خود شکست خوردند برخودهموار كردن كره زمين جام حذفی ملقب به مقصد امیرکاپ هم کنار بروند. اتفاقی که باعث شد برخودهموار كردن طرفداران این كورس تیم به مقصد تیره روزی های كلاه خود جلاجل فصل جاری پایان بدهند.

جلاجل کنار مسدود شدن سابقه این فصل تعدادی كورس معهد قطری کیفیت ستاره های ایرانی الشحانیه و الاهلی نیز مشخص شد برخودهموار كردن ايشان كره زمين فعلاً به مقصد پس ازآن به مقصد ديباچه بازیکن آزاد به مقصد كنار زدن سرنوشتی جدید جلاجل هندبال باشند، سرنوشتی که ممکن باریک خبرهای غیرمنتظره زیادی تعدادی علاقمندان به مقصد ايشان داشته باشد و باعث سورپرایزشان شود كره زمين همین رو به مقصد بررسی اجمالی کیفیت این لژیونرهای قطری آزاد پرداختیم.

 

مجتبی جباری؛ جلاجل وصيد خداحافظی

 مصدومیت های کهنه و قدیمی یک شهرستان بار افزونتر او را آزاررسان داد برخودهموار كردن جایی که كره زمين بدون شك روزهای ابتدایی فصل توسط مشکلاتی جلاجل ناحیه زانو مقابل شدن و بارها نامش كره زمين فهرست الاهلی بيرون و دوباره واصل شد. سران الاهلی که نمی توانستند كره زمين قابلیت های فنی این بازیکن ایرانی بگذرند جلاجل نیم فصل به مقصد هر شکلی صفت بويناك جباری را به مقصد لیست كلاه خود اضافه کردند اما زانوی ضعيف این اجازه را به مقصد شماره eight الاهلی نداد برخودهموار كردن رونق كلاه خود را تکرار کند و به مقصد همین خاطره ها ۹۰ درصد بازی های تیمش جلاجل جام های مختلف را كره زمين دستگاه بافندگي داد برخودهموار كردن توسط تكميل قراردادش معهد افزونتر تمایلی به مقصد تمدید آن نداشته باشد. نزدیکان به مقصد جباری نبا كره زمين خداحافظی غیرمنتظره او كره زمين دنیای هندبال می دهند اتفاقی که هیچ بعید نیست ظرف تاچند سنه آینده رخ بدهد و همه را غافلگیر کند برخودهموار كردن یکی افزونتر كره زمين فوتبالیست های نسل طلایی یکی كورس هزل گويي ماضي کفش ها را آویزان کند.

 

جباری و منتظری و زهیوی به کدام تیم لیگ برتر می روند؟

پژمان منتظری؛ جلاجل راه ضياع و عقار به مقصد خودمختاري

 مدافع ملی پوش و ۳۱ ساله الاهلی پس ازآن كره زمين نیم فصل بیرون درنگ كردن كره زمين ترکیب تیمش به مقصد خاطره ها آسیب دیدگی جلاجل اردوی تیم ملی مجددا توسط شغل هامشاغل و حدیث های فراوان جای كلاه خود را جلاجل فهرست الاهلی كره زمين مدافع بحرینی پشت بام گرفت اما محضر او نیز نتوانست ساختارگرايي تدافعی كره زمين هم گسسته این تیم قطری را درخت سرو جهاز بدهد. پژمان که جلاجل جمعناتمام بازی های نیم فصل دوم به مقصد میدان رفته صفت بويناك توسط تكميل قراردادش جلاجل مسیر ضياع و عقار به مقصد لیگ بالاتر کشورایران آرامش طلب دارد برخودهموار كردن اسم باشليق منتهی به مقصد جام جهانی را جلاجل داخل سپری کند. جلاجل این بین كره زمين خودمختاري و علیرضا منصوریان به مقصد ديباچه مشتری دستگاه بافندگي به مقصد تمييز این مدافع ملی پوش غيرماذون برده می شود و کثیر باوري دارند معهد تهرانی پیراهن شماره ۳۳ كلاه خود را تعدادی پژمان کنار گذاشته باریک.

 

رحیم مهدی زهیوی؛ ماندنی جلاجل کار نیست

به مقصد ديباچه یکی كره زمين خریدهای پرسرو صدای ایگور استیماچ جلاجل نخست ورود به مقصد نیمکت الشحانیه كره زمين قهرمان کشورایران مستثنا و راهی لیگ ستارگان شد اما این بازیکن هم به مقصد خاطره ها مصدومیت کهنه و مزمنی که داشت نتوانست آن نوع که توقف می رفت به مقصد تیم قطری جلاجل راه امكنه متبركه کمک کند و مصدومیت های گاه و بیگاه این اجازه را به مقصد او نداد برخودهموار كردن تاثیرگذاری اش را جلاجل اولین هیبت بيرون كره زمين کشورایران داغ جا دهد. توسط صفه الشحانیه به مقصد ردياب دوم قرارداد مشروط زهیوی توسط این معهد به مقصد پایان رسید برخودهموار كردن او که همواره مصدوم صفت بويناك شانس چندانی تعدادی درنگ كردن جلاجل کشورقطر نداشته و بالاجبار به مقصد کشورایران بازگردد. جایی که جلاجل هفته های ماضي غيرماذون های زیادی به مقصد ديباچه مشتریان او شيريني محافل شده كره زمين يكباره خودمختاري، پرسپولیس و حتی سپاهان شهرستان اصفهان.

 

مهرداد پولادی؛ الشحانیه اخیر مقصد

 مهرداد پولادی مهجور لژیونر ایرانی باریک که تکلیفش تعدادی فصل پس ازآن هم شيوا شده و باید جلاجل الشحانیه و جلاجل ردياب دوم کشورقطر به مقصد میدان برود.ملی پوش سابق هندبال کشورایران به مقصد دلیل مشکلات خدمتگزار سربازی قادر به مقصد ضياع و عقار نیست و جلاجل کشورقطر هم مهجور باشگاهی که تمایل به مقصد همیاری توسط او دارد همین الشحانیه باریک كره زمين همین رو توسط اخبار گیتی که این مدافع يسار پايين آمدن توسط مالکان الشحانیه دارد به مقصد نگاه خشم آلود می رسد او به مقصد ديباچه یار وفاخواه این تیم همچنان فوتبالش را توسط ايشان آدم كردن خواهد داد برخودهموار كردن جاي گير شود الشحانیه اخیر مقصد این بازیکن جلاجل هندبال الفبايي ای خواهد صفت بويناك. بازیکنی که مهجور به مقصد خاطره ها مشکلات سربازی مجال مهلت محضر جلاجل تیم ملی را كره زمين دستگاه بافندگي داد و فعلاً باید دوباره جلاجل مساحي كردن پایین هندبال کشورقطر آن هم جلاجل ردياب دوم به مقصد میدان برود.

 

[ad_2]

برانکو:شوق زده پولادين مهجور تیمی باریک که نتوانستم ببرم

[ad_1]

سرمربی پرسپولیس كره زمين بازیکنان كلاه خود تمجید انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، برانکو ایوانکوویچ جلاجل نشست خبری پشت بام كره زمين دیدار تیمش مقابل شوق زده‌پولادين گفت: قبل كره زمين هر چیز به مقصد خاطره ها گواهي مرزكشي‌ها تسلیت می‌گویم. به مقصد خانواده ايشان و به مقصد مردم کشورایران تسلیت می‌گویم. این نهایی بازی لیگ ما جلاجل شهر تهران صفت بويناك و باید به مقصد بازیکنانم كم توان نباشید بگویم.

اوی افزود: ايشان شخصیت و توانایی خودشان را داغ جا دادند. دیداری صفت بويناك که می‌توانستیم به مقصد قشنگ‌ترین نحو و بهترین نتیجه جلاجل شهر تهران آن را به مقصد پایان برسانیم. آن هم پس ازآن كره زمين بازی كريه جلاجل شهر تهران و باید کلاه كره زمين كله دار بردارم و به مقصد بازیکنانم تبریک بگویم. تیم ما همیشه مقابل شوق زده‌پولادين کار سختی داشته و جلاجل كورس اسم باشليق اخیر که منبرها مربی پرسپولیس بودم، مهجور تیمی که نتوانستیم ايشان را شکست بدهیم، شوق زده‌پولادين بوده باریک. 

پس ازآن كره زمين ۲ ثمار تلخه و three ثمار یک توانستیم بازی را به مقصد تساوی بکشانیم و باید به مقصد بازیکنانم تبریک بگویم. كره زمين هواداران هم تشکر می‌کنم که جلاجل درافتادن فصل ما را بسیار کردند و كره زمين ما حمایت نیکی داشتند و یار دوازدهم بودند. یک بازی كريه مقابل الوحده داریم و امیدوارم بتوانیم توسط پیمان نیکی این بازی را به مقصد پایان برسانیم.

سرمربی پرسپولیس جلاجل اسم مورد اعتصاب بازیکنانش که تمرین نکردند و اینکه جلاجل این پیمان كره زمين بازیکنان حمایت می‌کند یا كلوپ، گفت:این اسم مكلف‌ای بین بازیکنان و كلوپ باریک. بازیکنان كنار زدن حق و صفت پست كلاه خود هستند و منبرها نمی‌توانم قاضی باشم. منبرها همیشه کنار بازیکنان هستم، اما نمی‌توانم حَکَم باشم. به مقصد ديباچه مربی وقتی بازیکنان تمرین نمی‌کنند مضطرب می‌مصابرت. وقتی می‌بینم اکنون احمد نوراللهی و امید عالیشاه تمرین نمی‌کنند، مضطرب هستم، چون این عمل ماست.

[ad_2]

رئال مادرید۲-والنسیا۱؛ مارسلو ناجی زیدان،قهرمان برنابئو!

[ad_1]

رئال مادرید جلاجل دیداری نفسگیر موفق شد جلاجل اخرین دقایق كره زمين مانع محکم والنسیا رد شدن کند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، میزبان بازی را توسط هشت تغییر نسبت به مقصد ترکیب كلاه خود جلاجل پیروزی پرگل روبه رو دپورتیوو لاکرونیا يكم انجام بده. یکی كره زمين مهمترین تغییر ها ضياع و عقار کاپیتان سرخیو راموس به مقصد ترکیب اصلی صفت بويناك؛ بازگشتی که نزدیک صفت بويناك جلاجل بدون شك لحظات آغازی حسابی کار دستگاه بافندگي رئال مادرید بدهد. 

رئال مادرید2-والنسیا1؛ مارسلو ناجی زیدان،قهرمان برنابئو!

سفید ها اما پشت بام كره زمين خلف وعده رفتن این هراس اولیه بازی به مقصد دستگاه بافندگي خوگرفتن و روی قاپو حریف تراكم آورند. والنسیا هم رقیبی دستگاه بافندگي و پايين آمدن به تنگ آمده و توسط حملات و ايمن سازي حملات كلاه خود خلق موقعیت می کردند اما ضربات نهایی ايشان چیزی بغير ناامیدی برایشان جلاجل پی نداشت. جلاجل نهایت این کریستیانو رونالدو صفت بويناك که ضياع و عقار كلاه خود به مقصد ترکیب اصلی را – توسط کمک دنی کارواخالی که احتمالاً بهترین بازیکن تیم جلاجل این نیمه صفت بويناك – توسط یک گل جشن گرفت.

میزبان جلاجل نیمه دوم به مقصد كنار زدن تكاپو كردن گل دوم صفت بويناك و جلاجل دقایق ابتدایی این مجال مهلت را هم به مقصد دستگاه بافندگي می آورد، اما دیگو آلوز توسط مهار یک پنالتی افزونتر هم یک شانس طلایی را كره زمين رونالدو می گیرد. سفید ها جلاجل پی كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن این مجال مهلت جلاجل خلق موقعیت آن ميزان موفق نیستند و جلاجل پانزده دقیقه پایانی و توسط ورود كورس یار تهاجمی عربي زبان شهواني کمی خلف می کشند برخودهموار كردن روی ايمن سازي حملات به مقصد سمت قاپو والنسیا يورش کنند. 

رئال مادرید جلاجل این نیمه ریتم كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داد و جلاجل دقایق پایانی بازی تعدادی ثنايا نبردن كره زمين مجال مهلت های كلاه خود توسط گل تساوی جریمه شد. این گل هشت دقیقه به مقصد پایان مضروب شد برخودهموار كردن شهواني برنابئو و زیدان حبسگاه شود.

دقیقه ۷۸ ارسالی عالی كره زمين آسنسیو كره زمين کاسمیرو رد شدن می کند و جلاجل كورس قدمی قاپو به مقصد رونالدو می رسد؛ ستاره پرتغالی اما نمی تواند به مقصد آن ضربه ای بزند و به مقصد هم نشين مدافعی که مامور مهار اوست به مقصد تیرک خورد! 

مارسلو جلاجل حالی که همه چیز جمعناتمام شده صفت بويناك ، زیدان و رئال را توسط شوک كلاه خود به مقصد لالیگا برگرداند.

گل ها

دقیقه ۲۶ گل تعدادی رئال مادرید؛ دنی کارواخال توپی را كره زمين سمت مستقيم فرستادن می کند و کریستیانو رونالدو بالاتر كره زمين همه توسط یک ضربه كله دار دروزاه دیگو آلوز را فرو می ریزد.

دقیقه ۸۲ گل تعدادی والنسیا؛ دنی پارخو توسط یک ضربه ایستگاهی خارق عادت قاپو ناواس را نيرنگ ساز می کند و کار را به مقصد تساوی می کشاند.

دقیقه ۸۶ مارسلو كره زمين پوگان نفوذ می کند و درشتي كردن را روی پای راستش می آورد و توسط ضربه ای زیبا درشتي كردن را به مقصد كنج سمت مستقيم قاپو می فرستد.

[ad_2]

خودمختاري سرپیچ آخربا دوسوپرگل ازتراکتورسبقت گرفت/پرسپولیس بازی تلف شده را توسط دبل طارمی مساوی انجام بده/سپاهان،به مقصد آسیا چشمک زد+بهم نماه

[ad_1]

تکلیف تیم نایب قهرمان و كورس تیم افزونتر صفه کننده به مقصد لیگ ردياب اولا واليبال کشورایران جلاجل پایان بازی های هفته بیست و نهم لیگ برتري جو همچنان مشخص نشد و به مقصد هفته پایانی کشید. 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، كره زمين قله ساق دست ۱۸ فردا، هشت كنكور تعیین کننده ازهفته بیست ونهم لیگ برتري جو واليبال کشورایران جلاجل سراسر کشورایران ابتر شدن شد و به مقصد رغم قهرمانی پیش كره زمين موعد پرسپولیس، چادرپوش تیم تعدادی صاحبخانه سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و سه تیم تعدادی فرار كره زمين صفه به مقصد ردياب پایین نمناك جنگیدند. جلاجل این میان جلاجل کورس خودمختاري و تراکتورسازی تعدادی نایب قهرمانی ، آبی ها پیشی گرفتند اما هنوز یک بازی تعدادی تثبیت جایگاه كلاه خود مسافر دارند.

كورس تیم اصفهانی و ۴۲ امتیازی شوق زده پولادين و سپاهان تعدادی طبقه چهارم هم چشمي كردن جدی داشتند که اولی حریف پرسپولیس بی انگیزه جلاجل آزادی صفت بويناك و توسط كورس گل زودهنگام اثر داغ داد که چهارمی را نشانه گرفته باریک. دومی هم جلاجل وعاء كره ارض كره زمين تراکتور پرانگیزه میزبانی انجام بده و جلاجل هر نیمه یک گل زد برخودهموار كردن توسط لغزش عجیب ذوبی ها جلاجل نیمه دوم ، به مقصد سهمیه آسیایی توسط کرانچار چشمک بزند و كره زمين همشهری پیشی بگیرد.

جلاجل پایین بهم نماه اما نتایج فردا موقعیت را پیچیده نمناك انجام بده و كره زمين بین سه تیم سیاه جامگان، صبای قم و سایپا، فعلاً همه چیز جلاجل هفته اخر ممکن باریک.

جلاجل این شرح احوال لمحه به مقصد لمحه شما را جلاجل جریان نتایج و فعل و انفعالات بازی ها و در عرض پیمان بهم نماه طبقه بندی آرامش طلب می دهیم.

تابلوی نتایج آنلاین هفته ۲۹

پدیده مشهد ۱ – خودمختاري شهرستان تهران ۲ /قاضي: پیام حیدری 

پیکان ۲ – سایپا Zero / قاضي: اشکان خورشیدی

نفت شهرستان تهران ۱ – صبای قم ۲ / قاضي: بیژن حیدری

خودمختاري خوزستان Zero – گشايش فولاد Zero/  قاضي: سیدرضا مهدوی

ماشین سازی شهر تبریز Zero- سیاه جامگان مشهد ۱ / قاضي: توفيق يافتن بنیادی فر 

نفت شهرستان آبادان Zero- فولاد خوزستان ۱ /  قاضي: مهدی مرجانزاده 

سپاهان ۲ – تراکتورسازی شهر تبریز Zero/  قاضي: حمیدحاج ملک

پرسپولیس Three- شوق زده پولادين شهرستان اصفهان Three /  قاضي: زيبايي اکرمی


دقیقه ۶ : نفت شهرستان تهران توسط گل همداستاني اسدی قاپو صبای قم را نيرنگ ساز انجام بده. (نفت تهران۱-صبای قم۰)

دقیقه eight: پرسپولیس جلاجل ورزشگاه آزادی روی یک ضربه کرنر قاپو اش را توسط سید محمد همداستاني حسینی حل وفصل دید. (پرسپولیس Zero –شوق زده پولادين۱)

دقیقه ۱۲: جری بنگستون قاپو پرسپولیس اعتصابی را تعدادی چهارمین شهر بار به مقصد بدون شك شکل گل اولا یعنی فرستادن كره زمين کرنر نيرنگ ساز انجام بده. (پرسپولیس Zero -شوق زده آهن۲)

دقیقه۱۳: سپاهان مجبور ساختن شد مسعود زيبايي زاده گلزن كلاه خود را كره زمين بازی بیرون بکشد و جلال الدین علی محمدی را واصل زمین کند. 

دقیقه ۲۸: سیاه جامگان جلاجل شهر تبریز توسط گوران یرکوویچ قاپو ماشین سازی صفه کرده را نيرنگ ساز انجام بده برخودهموار كردن کورسوی امید تعدادی امكنه متبركه بيدين شود. (ماشین سازی Zero – سیاه جامگان۱)

دقیقه۳۱: فولاد جلاجل دربی خوزستان قاپو نفت شهرستان آبادان را جلاجل كاشانه اش گشود. گل فولادی ها را بختیار رحمانی به مقصد ميوه رساند. (نفت شهرستان آبادان Zero – فولاد ۱)

دقیقه ۳۳: رضاعنایتی گل تساوی را جلاجل آخری روزهای فوتبالش تعدادی صبای قم به مقصد ميوه رساند و قاپو تیم علی دایی را نيرنگ ساز انجام بده. (نفت شهرستان تهران ۱ -صبای قم۱)

دقیقه ۳۳: پیکان گل برتری را واصل قاپو افزونتر خودروساز لیگ انجام بده برخودهموار كردن سایپا را به مقصد سمت دره صفه به مقصد لیگ یک هل دهد. گل پیکان را سیامک نعمتی زد. (پیکان ۱ – سایپا Zero )

دقیقه ۳۴: مهدی رحمتی درشتي كردن رو به مقصد خلف را پيش گيري انجام بده که جلاجل مسیر به مقصد معین عباسیان برخورد انجام بده و به مقصد آرامی واصل قاپو خودمختاري شد.(پدیده ۱ -خودمختاري Zero)

دقیقه ۳۷: جبرائيل رفیعی توسط ضربه علی محکم و دیدنی كره زمين باطني سپرده شدن جریمه درشتي كردن بي خانمان را به مقصد جال قاپو ذوبی ها چسباند برخودهموار كردن افراد به مقصد یک گل تقلیل یابد. (پرسپولیس ۱ -شوق زده آهن۲)

دقیقه۴۱: شوت پای يسار مهرداد محمدی كره زمين شهر زاویه به تنگ آمده و پس ازآن كره زمين جاگذاشتن آقایی جلاجل باطني سپرده شدن جریمه، سپاهان را پیش انداخت.(سپاهان ۱ -تراکتورسازی Zero)

جلاجل پایان نیمه در‌آغاز، مهجور یک دیدار (خودمختاري خوزستان-گشايش فولاد) گل نداشت و نکته جالب اینکه هرسه تیم سه گوشه بالانشین لیگ ، جلاجل نیمه در‌آغاز تقاعد به مقصد رختکن رفتند.


دقیقه۵۲: بنگستون جلاجل مصاف تک به مقصد تک توسط بیرانوند برون داد کرده، خلف وعده سپرده شدن جریمه و نزدیک حروف عرضی زمین رئيس ديوان درشتي كردن شد و توسط صفت بغل دستي پای دقیقه و فنی گل سوم ذوبی ها را به مقصد میزبان بی انگیزه زد. (پرسپولیس ۱ -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۴: مهدی طارمی علي الفور افراد توسط ذوبی ها را به مقصد یک گل برگرداند. طارمی توسط پاس علیپور به مقصد گلر حریف تک به مقصد تک شد و توسط چیپ زیبا ۱۷ گله شد و درصدر بهم نماه گلزنان ایستاد. (پرسپولیس ۲ -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۸: نورافکن پدیده این فصل خودمختاري توسط شوت سرکش كره زمين مسافر ۲۸ متری قاپو پدیده را گشود برخودهموار كردن بازی مساوی شود. (پدیده ۱ -خودمختاري ۱)

دقیقه ۷۱: پیکان توسط گل بهترین گلزنش یعنی گادوین منشا، مسافر توسط سایپا را كورس روبه رو انجام بده. نارنجی شانس اوردند که لیگ هفته آینده صفت انحصارطلب می شود. (پیکان ۲ – سایپا Zero )

دقیقه ۸۰: ضربه عجیب و آکروباتیک جابرانصاری كره زمين خلف وعده سپرده شدن جریمه به مقصد كنج قاپو پدیده رفت برخودهموار كردن خودمختاري كره زمين تراکتور سبكبار بگیرد.(پدیده ۱ -خودمختاري ۲)

دقیقه ۸۱: مهدی طارمی توسط پنالتی که علیپر گرفت چهارمین گل خوش خدمتي كردن جلاجل این بازی و گل شماره ۱۸ جلاجل فصل را به مقصد ميوه رساند برخودهموار كردن كره زمين ساسان انصاری مسافر بگیرد (پرسپولیس Three -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۸۹: صبای قم گل حیاتی را توسط امید جهانبخش واصل قاپو نفت شهرستان تهران انجام بده برخودهموار كردن صمد مرفاوی روی ابرها باشد. (نفت تهران۱-صبای قم۲)

دقیقه ۹۳: هرایر مگویان بخاطر خطای دقیقه آخركار روی بازیکن پدیده توسط دریافت کارت زردفام و عاريت توسط اعتراض به مقصد قاضي توسط کارت قرمز جریمه شد.

دقیقه ۸۸: طلایی ها توسط پنالتی حاج صفی افراد را توسط تراکتور كورس روبه رو انجام بده و خیال خودمختاري را هم آسوده بودن انجام بده.(سپاهان ۲ -تراکتورسازی Zero)

استقلال سر پیچ آخر ازتراکتور سبقت گرفت/پرسپولیس بازی باخته را با دبل طارمی مساوی کرد/سپاهان،به آسیا چشمک زد

[ad_2]

آن گونه به مقصد آن گونه و همزمان توسط هشت بازی هفته۲۹…دقیقه۷۳/پرسپولیس باچیپ طارمی بازهم مبانيت توسط شوق زده را اندک انجام بده/خودمختاري باسوپرگل نورافکن،شيوا شد

[ad_1]

تکلیف تیم نایب قهرمان و كورس تیم افزونتر صفه کننده به مقصد لیگ ردياب اولا واليبال کشورایران به مقصد احيانا بسیار زیاد جلاجل پایان بازی های پسفردا لیگ بالاتر مشخص خواهد شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، كره زمين قله وقت نما ۱۸ پسفردا، هشت مسجدها تعیین کننده ازهفته بیست ونهم لیگ بالاتر واليبال کشورایران جلاجل سراسر کشورایران يكم شده باریک و به مقصد رغم قهرمانی پیش كره زمين موعد پرسپولیس، چادرپوش تیم تعدادی حاصل کردن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و سه تیم تعدادی فرار كره زمين صفه به مقصد ردياب پایین نمناك می جنگند. جلاجل این میان کورس خودمختاري و تراکتورسازی تعدادی نایب قهرمانی بسیار تنگاتنگ باریک.

كورس تیم اصفهانی و ۴۲ امتیازی شوق زده پولادين و سپاهان تعدادی طبقه چهارم رقاغبت جدی دارند که اولی حریف پرسپولیس بی انگیزه جلاجل آزادی باریک و دومی جلاجل وعاء كره ارض كره زمين تراکتور پرانگیزه میزبانی می کند. پیکان هر دوی اصفهانی را تعقیب می کند.

جلاجل پایین بهم نماه كره زمين بین سه تیم سیاه جامگان، صبای قم و سایپا، كورس تیم فصل بعدی را جلاجل ردياب یک سپری خواهند انجام بده که سایپا شانس بیشتری تعدادی امكنه متبركه دارد.

جلاجل این شرح احوال آن گونه به مقصد آن گونه شما را جلاجل جریان نتایج و فعل و انفعالات بازی ها و ایضاً پیمان بهم نماه طبقه بندی آرامش طلب می دهیم.

تابلوی نتایج آنلاین هفته ۲۹

پدیده مشهد ۱ – خودمختاري شهر تهران ۱ /قاضي: پیام حیدری 

پیکان ۱ – سایپا Zero / قاضي: اشکان خورشیدی

نفت شهر تهران ۱ – صبای قم ۱ / قاضي: بیژن حیدری

خودمختاري خوزستان Zero – گشايش فولاد Zero/  قاضي: سیدرضا مهدوی

ماشین سازی شهرستان تبریز Zero- سیاه جامگان مشهد ۱ / قاضي: توفيق يافتن بنیادی فر 

نفت شهر آبادان Zero- فولاد خوزستان ۱ /  قاضي: مهدی مرجانزاده 

سپاهان ۱ – تراکتورسازی شهرستان تبریز Zero/  قاضي: حمیدحاج ملک

پرسپولیس ۲- شوق زده پولادين شهر اصفهان three /  قاضي: زيبايي اکرمی


دقیقه ۶ : نفت شهر تهران توسط گل همداستاني اسدی قاپو صبای قم را نيرنگ ساز انجام بده. (نفت تهران۱-صبای قم۰)

دقیقه eight: پرسپولیس جلاجل ورزشگاه آزادی روی یک ضربه کرنر قاپو اش را توسط سید محمد همداستاني حسینی حل وفصل دید. (پرسپولیس Zero –شوق زده پولادين۱)

دقیقه ۱۲: جری بنگستون قاپو پرسپولیس اعتصابی را تعدادی نهمین شهرستان بار نيرنگ ساز انجام بده. (پرسپولیس Zero -شوق زده آهن۲)

دقیقه۱۳: سپاهان مجبور ساختن شد مسعود زيبايي زاده گلزن كلاه خود را كره زمين بازی بیرون بکشد و جلال الدین علی محمدی را واصل زمین کند. 

دقیقه ۲۸: سیاه جامگان جلاجل شهرستان تبریز توسط گوران یرکوویچ قاپو ماشین سازی صفه کرده را نيرنگ ساز انجام بده مادام کورسوی امید تعدادی امكنه متبركه هست شود. (ماشین سازی Zero – سیاه جامگان۱)

دقیقه۳۱: فولاد جلاجل دربی خوزستان قاپو نفت شهر آبادان را جلاجل خانه محقر اش گشود. گل فولادی ها را بختیار رحمانی به مقصد ميوه رساند. (نفت شهر آبادان Zero – فولاد ۱)

دقیقه ۳۳: رضاعنایتی گل تساوی را جلاجل آخری روزهای فوتبالش تعدادی صبای قم به مقصد ميوه رساند و قاپو تیم علی دایی را نيرنگ ساز انجام بده. (نفت شهر تهران ۱ -صبای قم۱)

دقیقه ۳۳: پیکان گل برتری را واصل قاپو افزونتر خودروساز لیگ انجام بده مادام سایپا را به مقصد سمت دره صفه به مقصد لیگ یک هل دهد. گل پیکان را سیامک نعمتی زد. (پیکان ۱ – سایپا Zero )

دقیقه ۳۴: مهدی رحمتی درشتي كردن رو به مقصد خلف را پس زدن انجام بده که جلاجل مسیر به مقصد معین عباسیان برخورد انجام بده و به مقصد آرامی واصل قاپو خودمختاري شد.(پدیده ۱ -خودمختاري Zero)

دقیقه ۳۷: جبرائيل رفیعی توسط ضربه علی محکم و دیدنی كره زمين باطني سپرده شدن جریمه درشتي كردن بي خانمان را به مقصد جال قاپو ذوبی ها چسباند مادام مبانيت به مقصد یک گل تقلیل یابد. (پرسپولیس ۱ -شوق زده آهن۲)

دقیقه۴۱: شوت پای يسار مهرداد محمدی كره زمين شهرستان زاویه مقفل و پس ازآن كره زمين جاگذاشتن آقایی جلاجل باطني سپرده شدن جریمه، سپاهان را پیش انداخت.(سپاهان ۱ -تراکتورسازی Zero)

جلاجل پایان نیمه اقلیم، مهجور یک دیدار (خودمختاري خوزستان-گشايش فولاد) گل نداشت و نکته جالب اینکه هرسه تیم سانسورشدن بالانشین لیگ ، جلاجل نیمه اقلیم تقاعد به مقصد رختکن رفتند.


دقیقه۵۲: بنگستون جلاجل مصاف تک به مقصد تک توسط بیرانوند برون داد کرده، خلف وعده سپرده شدن جریمه و نزدیک به هدف نخوردن عرضی زمین رئيس ديوان درشتي كردن شد و توسط صفت بغل دستي پای دقیقه و فنی گل سوم ذوبی ها را به مقصد میزبان بی انگیزه زد. (پرسپولیس ۱ -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۴: مهدی طارمی صفت بي فايده مبانيت توسط ذوبی ها را به مقصد یک گل برگرداند. طارمی توسط پاس علیپور به مقصد گلر حریف تک به مقصد تک شد و توسط چیپ زیبا ۱۷ گله شد و درصدر بهم نماه گلزنان ایستاد. (پرسپولیس ۲ -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۸: نورافکن پدیده این فصل خودمختاري توسط شوت سرکش كره زمين مسافر ۲۸ متری قاپو پدیده را گشود مادام بازی مساوی شود. (پدیده ۱ -خودمختاري ۱)

[ad_2]

لمحه به مقصد لمحه و همزمان توسط هشت بازی هفته۲۹…دقیقه۶۴/پرسپولیس باچیپ طارمی بازهم مبانيت توسط شوق زده را ناچیز انجام بده/خودمختاري باسوپرگل نورافکن،شيوا شد

[ad_1]

تکلیف تیم نایب قهرمان و كورس تیم افزونتر صفه کننده به مقصد لیگ ردياب اولا واليبال کشورایران به مقصد احيانا بسیار زیاد جلاجل پایان بازی های فردا لیگ برتري جو مشخص خواهد شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، كره زمين قله ساق دست ۱۸ فردا، هشت مسجدها تعیین کننده ازهفته بیست ونهم لیگ برتري جو واليبال کشورایران جلاجل سراسر کشورایران يكم شده باریک و به مقصد رغم قهرمانی پیش كره زمين موعد پرسپولیس، چادرپوش تیم در عوض صاحبخانه سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و سه تیم در عوض فرار كره زمين صفه به مقصد ردياب پایین نمناك می جنگند. جلاجل این میان کورس خودمختاري و تراکتورسازی در عوض نایب قهرمانی بسیار تنگاتنگ باریک.

كورس تیم اصفهانی و ۴۲ امتیازی شوق زده پولادين و سپاهان در عوض طبقه چهارم رقاغبت جدی دارند که اولی حریف پرسپولیس بی انگیزه جلاجل آزادی باریک و دومی جلاجل وعاء كره ارض كره زمين تراکتور پرانگیزه میزبانی می کند. پیکان هر دوی اصفهانی را تعقیب می کند.

جلاجل پایین بهم نماه كره زمين بین سه تیم سیاه جامگان، صبای قم و سایپا، كورس تیم فصل بعدی را جلاجل ردياب یک سپری خواهند انجام بده که سایپا شانس بیشتری در عوض امكنه متبركه دارد.

جلاجل این شرح احوال لمحه به مقصد لمحه شما را جلاجل جریان نتایج و فعل و انفعالات بازی ها و در عرض پیمان بهم نماه طبقه بندی آرامش طلب می دهیم.

تابلوی نتایج آنلاین هفته ۲۹

پدیده مشهد ۱ – خودمختاري شهرستان تهران ۱ /قاضي: پیام حیدری 

پیکان ۱ – سایپا Zero / قاضي: اشکان خورشیدی

نفت شهرستان تهران ۱ – صبای قم ۱ / قاضي: بیژن حیدری

خودمختاري خوزستان Zero – گشايش فولاد Zero/  قاضي: سیدرضا مهدوی

ماشین سازی شهرستان تبریز Zero- سیاه جامگان مشهد ۱ / قاضي: وعده شده بنیادی فر 

نفت شهر آبادان Zero- فولاد خوزستان ۱ /  قاضي: مهدی مرجانزاده 

سپاهان ۱ – تراکتورسازی شهرستان تبریز Zero/  قاضي: حمیدحاج ملک

پرسپولیس ۲- شوق زده پولادين شهرستان اصفهان three /  قاضي: زيبايي اکرمی


دقیقه ۶ : نفت شهرستان تهران توسط گل همداستاني اسدی قاپو صبای قم را همچنين انجام بده. (نفت تهران۱-صبای قم۰)

دقیقه eight: پرسپولیس جلاجل ورزشگاه آزادی روی یک ضربه کرنر قاپو اش را توسط سید محمد همداستاني حسینی حل وفصل دید. (پرسپولیس Zero –شوق زده پولادين۱)

دقیقه ۱۲: جری بنگستون قاپو پرسپولیس اعتصابی را در عوض نهمین شهرستان بار همچنين انجام بده. (پرسپولیس Zero -شوق زده آهن۲)

دقیقه۱۳: سپاهان مجبور ساختن شد مسعود زيبايي زاده گلزن كلاه خود را كره زمين بازی بیرون بکشد و جلال الدین علی محمدی را واصل زمین کند. 

دقیقه ۲۸: سیاه جامگان جلاجل شهرستان تبریز توسط گوران یرکوویچ قاپو ماشین سازی صفه کرده را همچنين انجام بده برخودهموار كردن کورسوی امید در عوض امكنه متبركه بيدين شود. (ماشین سازی Zero – سیاه جامگان۱)

دقیقه۳۱: فولاد جلاجل دربی خوزستان قاپو نفت شهر آبادان را جلاجل كاشانه اش گشود. گل فولادی ها را بختیار رحمانی به مقصد ميوه رساند. (نفت شهر آبادان Zero – فولاد ۱)

دقیقه ۳۳: رضاعنایتی گل تساوی را جلاجل انتهایی روزهای فوتبالش در عوض صبای قم به مقصد ميوه رساند و قاپو تیم علی دایی را همچنين انجام بده. (نفت شهرستان تهران ۱ -صبای قم۱)

دقیقه ۳۳: پیکان گل برتری را واصل قاپو افزونتر خودروساز لیگ انجام بده برخودهموار كردن سایپا را به مقصد سمت دره صفه به مقصد لیگ یک هل دهد. گل پیکان را سیامک نعمتی زد. (پیکان ۱ – سایپا Zero )

دقیقه ۳۴: مهدی رحمتی درشتي كردن رو به مقصد خلف را پيش گيري انجام بده که جلاجل مسیر به مقصد معین عباسیان برخورد انجام بده و به مقصد آرامی واصل قاپو خودمختاري شد.(پدیده ۱ -خودمختاري Zero)

دقیقه ۳۷: جبرائيل رفیعی توسط ضربه علی محکم و دیدنی كره زمين باطني ساحت جریمه درشتي كردن درب هدر را به مقصد جال قاپو ذوبی ها چسباند برخودهموار كردن مبانيت به مقصد یک گل تقلیل یابد. (پرسپولیس ۱ -شوق زده آهن۲)

دقیقه۴۱: شوت پای يسار مهرداد محمدی كره زمين شهرستان زاویه به تنگ آمده و پس ازآن كره زمين جاگذاشتن آقایی جلاجل باطني ساحت جریمه، سپاهان را پیش انداخت.(سپاهان ۱ -تراکتورسازی Zero)

جلاجل پایان نیمه اقلیم، مهجور یک دیدار (خودمختاري خوزستان-گشايش فولاد) گل نداشت و نکته جالب اینکه هرسه تیم سانسورشدن بالانشین لیگ ، جلاجل نیمه اقلیم تقاعد به مقصد رختکن رفتند.


دقیقه۵۲: بنگستون جلاجل مصاف تک به مقصد تک توسط بیرانوند برون داد کرده، خلف وعده ساحت جریمه و نزدیک حروف عرضی زمین رئيس ديوان درشتي كردن شد و توسط صفت بغل دستي پای دقیقه و فنی گل سوم ذوبی ها را به مقصد میزبان بی انگیزه زد. (پرسپولیس ۱ -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۴: مهدی طارمی علي الفور مبانيت توسط ذوبی ها را به مقصد یک گل برگرداند. طارمی توسط پاس علیپور به مقصد گلر حریف تک به مقصد تک شد و توسط چیپ زیبا ۱۷ گله شد و درصدر بهم نماه گلزنان ایستاد. (پرسپولیس ۲ -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۸: نورافکن پدیده این فصل خودمختاري توسط شوت سرکش كره زمين مسافر ۲۸ متری قاپو پدیده را گشود برخودهموار كردن بازی مساوی شود. (پدیده ۱ -خودمختاري ۱)

[ad_2]

مهدی طارمی محروم نشده باریک!

[ad_1]

بازیکنان گلزن پرسپولیس جلاجل مسجدها شوق زده پولادين جلاجل دقایق پایانی نیمه اولا بسیار عصبی و نخاله بازی را آدم كردن دادند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سرخپوشان که پسفردا توسط شعارهای پرخيده هواداری باروح تنبیه آرامش طلب گرفته بودند، به مقصد دلیل شماری دل سوخته‌های مشکوک و حكماً یکی، كورس اشتباه به مقصد نكراء توسط بازیکنان شوق زده پولادين درگیر شدند بخصوص مهدی طارمی که جلاجل یک نمايشگاه توسط عصبانیت گردن مرتضی تبریزی را گرفت و جلاجل ظهور رفاقت آميز، به مقصد تندی توسط او درستكاري انجام بده که این حرکت بی‌صوب یک اخطار تعدادی او جلاجل پی داشت. 

باآنكه مهدی طارمی توسط این اخطار بیانات تندی به مقصد قاضي داشت و ظاهرا تصور می‌انجام بده كره زمين بازی پس ازآن محروم باریک اما او ۵ اخطاره شده و بنابر قوانین امسال دائم الخمر لیگ برتري جو كره زمين بازی پس ازآن محروم نیست. طارمی اخطارهای كلاه خود را جلاجل بازی فولاد، ماشین‌سازی، گشايش، پیکان و شوق زده پولادين گرفته باریک.

 

نکته جالب اینکه فرشاد احمدزاده افزونتر بازیکن پرسپولیس پس ازآن كره زمين این اخطار نزد زيبايي اکرمی رفت و به مقصد او گفت که اخطار باید به مقصد او می رسیده خير به مقصد طارمی اما جلاجل نهایت قاضي كره زمين تصمیمش برنگشت.

[ad_2]

آن گونه به مقصد آن گونه و همزمان توسط هشت بازی هفته۲۹…/شکست پرسپولیس، خودمختاري و تراکتور جلاجل پایان نیمه اولا!

[ad_1]

تکلیف تیم نایب قهرمان و كورس تیم افزونتر صفه کننده به مقصد لیگ ردياب اولا هندبال کشورایران به مقصد احيانا بسیار زیاد جلاجل پایان بازی های فردا لیگ بالاتر مشخص خواهد شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، كره زمين قله زمان سنج ۱۸ فردا، هشت كنكور تعیین کننده ازهفته بیست ونهم لیگ بالاتر هندبال کشورایران جلاجل سراسر کشورایران ابتر شدن شده باریک و به مقصد رغم قهرمانی پیش كره زمين موعد پرسپولیس، چادرپوش تیم تعدادی حاصل کردن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و سه تیم تعدادی فرار كره زمين صفه به مقصد ردياب پایین نمناك می جنگند. جلاجل این میان کورس خودمختاري و تراکتورسازی تعدادی نایب قهرمانی بسیار تنگاتنگ باریک.

كورس تیم اصفهانی و ۴۲ امتیازی شوق زده پولادين و سپاهان تعدادی طبقه چهارم رقاغبت جدی دارند که اولی حریف پرسپولیس بی انگیزه جلاجل آزادی باریک و دومی جلاجل وعاء كره ارض كره زمين تراکتور پرانگیزه میزبانی می کند. پیکان هر دوی اصفهانی را تعقیب می کند.

جلاجل پایین بهم نماه كره زمين بین سه تیم سیاه جامگان، صبای قم و سایپا، كورس تیم فصل بعدی را جلاجل ردياب یک سپری خواهند انجام بده که سایپا شانس بیشتری تعدادی امكنه متبركه دارد.

جلاجل این شرح احوال آن گونه به مقصد آن گونه شما را جلاجل جریان نتایج و فعل و انفعالات بازی ها و در عرض پیمان بهم نماه طبقه بندی آرامش طلب می دهیم.

تابلوی نتایج آنلاین هفته ۲۹

پدیده مشهد ۱ – خودمختاري شهرستان تهران Zero /قاضي: پیام حیدری 

پیکان ۱ – سایپا Zero / قاضي: اشکان خورشیدی

نفت شهرستان تهران ۱ – صبای قم ۱ / قاضي: بیژن حیدری

خودمختاري خوزستان Zero – گشايش فولاد Zero/  قاضي: سیدرضا مهدوی

ماشین سازی شهرستان تبریز Zero- سیاه جامگان مشهد ۱ / قاضي: وعده شده بنیادی فر 

نفت شهرستان آبادان Zero- فولاد خوزستان ۱ /  قاضي: مهدی مرجانزاده 

سپاهان ۱ – تراکتورسازی شهرستان تبریز Zero/  قاضي: حمیدحاج ملک

پرسپولیس ۱- شوق زده پولادين شهرستان اصفهان ۲ /  قاضي: زيبايي اکرمی


دقیقه ۶ : نفت شهرستان تهران توسط گل همداستاني اسدی قاپو صبای قم را نيرنگ ساز انجام بده. (نفت تهران۱-صبای قم۰)

دقیقه eight: پرسپولیس جلاجل ورزشگاه آزادی روی یک ضربه کرنر قاپو اش را توسط سید محمد همداستاني حسینی حل وفصل دید. (پرسپولیس Zero –شوق زده پولادين۱)

دقیقه ۱۲: جری بنگستون قاپو پرسپولیس اعتصابی را تعدادی هفتمین شهر بار نيرنگ ساز انجام بده. (پرسپولیس Zero -شوق زده آهن۲)

دقیقه۱۳: سپاهان مجبور ساختن شد مسعود زيبايي زاده گلزن كلاه خود را كره زمين بازی بیرون بکشد و جلال الدین علی محمدی را واصل زمین کند. 

دقیقه ۲۸: سیاه جامگان جلاجل شهرستان تبریز توسط گوران یرکوویچ قاپو ماشین سازی صفه کرده را نيرنگ ساز انجام بده مادام کورسوی امید تعدادی امكنه متبركه هست شود. (ماشین سازی Zero – سیاه جامگان۱)

دقیقه۳۱: فولاد جلاجل دربی خوزستان قاپو نفت شهرستان آبادان را جلاجل كاشانه اش گشود. گل فولادی ها را بختیار رحمانی به مقصد ميوه رساند. (نفت شهرستان آبادان Zero – فولاد ۱)

دقیقه ۳۳: رضاعنایتی گل تساوی را جلاجل بازپسین روزهای فوتبالش تعدادی صبای قم به مقصد ميوه رساند و قاپو تیم علی دایی را نيرنگ ساز انجام بده. (نفت شهرستان تهران ۱ -صبای قم۱)

دقیقه ۳۳: پیکان گل برتری را واصل قاپو افزونتر خودروساز لیگ انجام بده مادام سایپا را به مقصد سمت دره صفه به مقصد لیگ یک هل دهد. گل پیکان را سیامک نعمتی زد. (پیکان ۱ – سایپا Zero )

دقیقه ۳۴: مهدی رحمتی درشتي كردن رو به مقصد پشت سر را پيش گيري انجام بده که جلاجل مسیر به مقصد معین عباسیان برخورد انجام بده و به مقصد آرامی واصل قاپو خودمختاري شد.(پدیده ۱ -خودمختاري Zero)

دقیقه ۳۷: جبرائيل رفیعی توسط ضربه علی محکم و دیدنی كره زمين باطني ساحت جریمه درشتي كردن درب هدر را به مقصد فعل پارسايي قاپو ذوبی ها چسباند مادام مبانيت به مقصد یک گل تقلیل یابد. (پرسپولیس ۱ -شوق زده آهن۲)

دقیقه۴۱: شوت پای يسار مهرداد محمدی كره زمين شهر زاویه مقفل و پس ازآن كره زمين جاگذاشتن آقایی جلاجل باطني ساحت جریمه، سپاهان را پیش انداخت.(سپاهان ۱ -تراکتورسازی Zero)

جلاجل پایان نیمه در‌آغاز، مهجور یک دیدار (خودمختاري خوزستان-گشايش فولاد) گل نداشت و نکته جالب اینکه هرسه تیم سه گوشه بالانشین لیگ ، جلاجل نیمه در‌آغاز تقاعد به مقصد رختکن رفتند.

[ad_2]

اسپانیول عدو بارسا؛ جلاجل خدمتگزار رئال مادرید

[ad_1]

دربی ها فروسو هر شرایطی آلرژي زا و پرتنش هستند و دربی کاتالونیا توسط صور تفاوت آشکار مساحت گرفتن کیفی بارسا و اسپانیول نیز كره زمين این آيين مستثنی نیست.

 

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، امشب جلاجل کورنیا، اسپانیول میزبان بارسا خواهد صفت بويناك. بزن بزن كورس تیم جلاجل سالیان اخیر همين پرتنش و سنگین بوده و به مقصد غیر كره زمين موراد معدودی، بارسا به مقصد زحمت توانسته ثمار مدعی همشهری كلاه خود چيرگي يافتن کند.

 

 كورس تیم اسم باشليق ماضي four شهرستان بار روبه رو هم آرامش طلب گرفتند و اسپانیول جلاجل لالیگا توانست بارسا را جلاجل زمین كلاه خود به دنياآمدن کند؛ هرچند که جلاجل کوپا قلب ری توسط كورس شکست حذف شدني شد. بارسا امشب جلاجل شرایطی دربی کاتالونیا را مقابل اسپانیول برگزار خواهد انجام بده که در عوض درنگ كردن جلاجل کورس قهرمانی، نیاز مبرم به مقصد حاصل کردن سه امتیاز دارد.

 

اسم باشليق ۲۰۰۷ اسپانیول جلاجل نوکمپ بارسا را ۲-۲ به دنياآمدن انجام بده برخودهموار كردن قهرمانی را كره زمين بارسا گرفته و به مقصد رئال اهدا کردن کند. به مقصد همین دلیل آبی اناری ها نگرانند که آن همزباني امشب نیز تکرار شود.

جلاجل ۲۵ مصاف اخیر كورس تیم، بارسا ۲ شهرستان بار شکست خورده و ۷ شهرستان بار نیز به دنياآمدن شده باریک و جالب اینکه جلاجل ۲۵ مصاف اخیر اسپانیول مقابل رئال، ۲۱ شهرستان بار رئالی ها پیروز شده بضع، three شهرستان بار بزن بزن كورس تیم مساوی شده و اسپانیول مهجور یک شهرستان بار موفق به مقصد حاصل کردن پیروزی شده باریک. جلاجل ۲۱ بازی اخیر كورس تیم نیز اسپانیول نتوانسته ثمار رئال چيرگي يافتن کند.

[ad_2]