قلعه‌نویی: شاید آخركار فصل تراکتور مرا نخواهد!

[ad_1]

سرمربی تیم تراکتورسازی اعلام انجام بده ارچه تیمش دستخوش بدشانسی نمی شد، اکنون جلاجل کورس قهرمانی آرامش طلب داشت.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تیم تراکتورسازی فردا جلاجل دربی شهر تبریز به مقصد مصاف گشايش فولاد می رود؛ امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی قبل كره زمين مصاف آلرژي زا تیمش جلاجل نشست خبری محضر پیدا انجام بده.

سياه پيشاني نبودیم، جلاجل کورس قهرمانی بودیم

پرسپولیس ۷ بازیکن ملی‌پوش دارد که توسط محضر جبرائيل رفیعی این تیم سيركننده‌نمناك هم بازی می‌کند. به مقصد هر حلول كننده حمل و انتقالات تعدادی همین باریک که تیم‌ها بتوانند خودشان را قوی کنند؛ بدون شك صفت منسوب به طوس که نیم فصل اسم باشليق قبل منبرها به مقصد تراکتورسازی آمدم و این تیم جلاجل رتبه دوازدهم صفت بويناك اما ما ارچه سياه پيشاني نمی‌آوردیم می‌توانستیم جلاجل کورس قهرمانی هم آرامش طلب بگیریم. شمار کنید که ۴ بازیکنی که مدنظر ما صفت بويناك را نتوانستیم بگیریم و یک بازیکن خیلی شایسته را هم كره زمين دستگاه بافندگي دادیم که این فهمید باعث شد یک گردون ما پنچر شود اما توسط همه این هم سر و توسط این موجودی، بازی به مقصد بازی روبروي هم قرار گرفتن می‌رویم.

بازیکنانم توسط وجع بازی می کنند

كره زمين بازیکنانم تشکر می‌کنم که توسط صور مصدومیت اما به مقصد خاطره ها طرفداران آذری بازی می‌کنند. شاید ارچه بازیکن دیگری صفت بويناك این کار را نمی‌انجام بده ازچه که آخركار فصل باریک و بازیکنان مراقب پاهایشان هستند اما باید كره زمين کادر پزشکی و بازیکنانم راجع این هم سر تشکر کنم در عرض كره زمين سپاهبد آجورلو تشکر خصوصی‌ای دارم که یک‌ساقه اصلي درخت شهرستان بار تیم را به مقصد شب گذشته می‌کشد.

تونی حرفه ها قلب ما را زد

هر اسم باشليق ۶، ۷ میلیارد ده هزار دينار به مقصد تیم کمک می‌شد که آن را هم فك کردند. كره زمين طرفی ۵، ۶ سابقه انضباطی هم وارد به ذهن که ارچه حرفه ها بزنم می‌گویند شاید چون موردی هست این درستكاري‌ها را اعمال می‌دهم اما تونی حرفه ها قلب ما را زد؛ ۳ اسم باشليق قبل به مقصد ناحق اینجا توهین شنیدم اما پروردن را شکر که پس ازآن كره زمين تا چه وقت اسم باشليق این هم سر كله دار همچنين انجام بده. آن زمان ۳ مدعا داشتم برخودهموار كردن جلاجل آسیا ناقوس تفریح نباشیم؛ ۳ مدعا منبرها این صفت بويناك که اولا بازیکنان مدنظر جلاجل تیم بمانند، دوم بازیکنانی که می‌خواهیم جذب شوند و سوم هم حق و صفت پست بازیکنان طلاق گرفته را بدهند اما الان پس ازآن كره زمين ۵ اسم باشليق ۸ سابقه به مقصد معهد وارد به ذهن و زروسيم‌هایی که باید هزینه امور تیم می‌شد محض اين كه این سابقه‌ها انجام خواهد شد؛ آن زمان توسط ۵۰۰ میلیون و دلار۱۲۰۰تومانی می‌شد این سابقه‌ها را جمعيت انجام بده اما الان چیزی جلاجل قريب ۸ میلیارد ده هزار دينار شده باریک، پس ازآن آقایان كره زمين خودشان تعریف می‌کنند.

ارچه بخواهم نام کسی را بیاورم می‌گویند قلعه‌نویی توسط ايشان مشکل دارد، كره زمين یک چشم آجورلو و كره زمين یک چشم افزونتر بازیکنان اذیت می‌شوند اما توسط توکل به مقصد پروردن راهمان را آدم كردن می‌دهیم. ۶ بازی جلاجل لیگ داریم که بازی به مقصد بازی روبروي هم قرار گرفتن می‌رویم و به مقصد هم سر افزونتر فکر نمی‌کنیم.

شاید آخركار فصل تراکتور مرا نخواهد!

۴ اسم باشليق قبل هم گفتم که شهر تبریز را متحد شدن دارم و فکر می‌کنم پس ازآن كره زمين خودمختاري، پنجمین تیمی باریک که محضر زیادی جلاجل آن داشتم. منبرها مردم شهر تبریز را متحد شدن دارم اما باید ۶ بازی جلاجل لیگ و یک بازی جلاجل فینال جام حذفی را خلف وعده كله دار بگذاریم. شاید اصلاً بگویند که منبرها را نمی‌خواهند. ۴ اسم باشليق قبل هم همین صفت منسوب به طوس صفت بويناك و گفتند هزار ده هزار دينار هم نداریم مصرف کنیم و این یعنی اینکه آقای قلعه‌نویی بفرما بادقت. جلاجل این مملکت اینگونه باریک که هنگامی به‌تمامی دستگاه بافندگي ما نیست. باید دعا کنیم که پنجره تابستانی همچنين شود و پروردن نگذرد كره زمين کسانی که به مقصد تیم ضربه زدند و به مقصد سواي بهره ها خودشان به مقصد چیز دیگری فکر نکردند. مردم شهر تبریز شریف هستند و لیاقت بهترین‌ها را دارند. ما شایسته نتیجه می‌گرفتیم اما یک گردون ما را پنچر کردند.

پیگیر واي محرومیت فیفا هستیم

معهد وکیل عنایت گرفته اما منبرها به مقصد هم سر حقوقی خیلی واصل نیستم توسط این همه ۲ فهمید بااستعداد باریک؛ اولا اینکه تعهدات‌مان را بازدادن کنیم برخودهموار كردن فیفا راضی باشد و دوم اینکه لایحه دفاعی عنایت را ارائه دهیم ازچه که این اسم مكلف بسیار بااستعداد باریک. ما یک وکیل برزیلی گرفته‌ایم و او کارها را كنار زدن می‌کند. ما باید زروسيم‌هایی که مصرف تیم می‌شد را جز ءجزء كردن اشتباهات گذشتگان بدهیم که احكام به مقصد فکر بهره ها خودشان بودند و به مقصد تیم فکر نمی‌کردند.

امیدوارم پس ازآن كره زمين کشوربرزیل، پنجمین خردسالي کننده باشیم

كورس پیروزی تیم ملی را تبریک می‌گویم و به مقصد اخباری هم این فهمید را گفتم. جلاجل ورقه شخصی خودم هم این فهمید را نوشتم؛ ارچه به مقصد جام جهانی برویم به مقصد آما واليبال ما خواهد صفت بويناك ازچه که كنگاش و منيه بین جامعه واليبال و مردم به مقصد صور می‌آید اما نباید پیمان به مقصد نوع‌ای باشد که خردسالي به مقصد جام جهانی طفره‌های ما را جامه زنان هندي دهد. ما باید آینده‌نگر باشیم و نگاه عنایت به مقصد واليبال داشته باشیم. باید به مقصد واليبال به مقصد دید مجال مهلت نگاه کنیم خير تهدید. امیدوارم که تیم ملی هم ۳ بازی آینده خوش خدمتي كردن را توسط نتایج عنایت خلف وعده كله دار بگذارد برخودهموار كردن به مقصد گفت شما پنجمین تیمی باشیم که به مقصد جام جهانی به مقصد لفظ مستقیم خردسالي می‌کنیم.

[ad_2]

مهاجم گلزن هم كره زمين تراکتور آن جهاني شد

[ad_1]

توسط اعلام امیرقلعه نویی فرزاد حاتمی که همه ا را به مقصد نام پس نشيني قلعه نویی می شناختند، كره زمين تمرینات این تیم آن جهاني شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سرمربی تراکتورسای جلاجل نشست خبری گفت: حاتمی را تعدادی بازی توسط گشايش نداریم به چه جهت که او پاخيره زن به مقصد دلایل انضباطی جلاجل اختیار معهد باریک و پس ازآن كره زمين بازی فردا کیفیت او مشخص انجام خواهد شد. جلاجل این تاچند هنگام ولادت تمرینات نیکویی اعمال دادیم و توسط اینکه تاچند بازیکن را جلاجل اختیار نداریم اما جایگزین‌های نیکویی تعدادی ايشان خواهیم داشت.

قلعه نویی آدم كردن داد: فهمید فرزاد حاتمی جزو هم تراز و هم سان باطني‌خانوادگی باریک و اجازه بدهید ايشان را رسانه‌ای نکنیم اما بازیکن باید بداند که باید جلاجل چارچوبه معهد حرکت کند، منبرها تعدادی خودم چارچوبه‌هایی دارم و چون كه اولا فصل باشد و چون كه آخركار فصل، هر کسی جلاجل این چارچوبه نباشد جلاجل تیم منبرها جایی ندارد. 

شعار منبرها این باریک که یک دقیقه كرنش مرغوبيت كره زمين ۱۰ اسم باشليق تيز باریک. بخشوده آقای مسرت جلاجل این به دفعات كلام که ما زندگی می‌کنیم برخودهموار كردن قیمت داشته باشیم خير اینکه فروسو هر قیمتی زندگی کنیم. منبرها به مقصد ديباچه مربی فروسو قرارداد معهد هستم و نمی‌توانم تعدادی مدیرعامل معهد تعیین تکلیف کنم. بازیکن هم باید این را بداند اما بدون شك صفت منسوب به طوس که گفتم بازیکن باید جلاجل چارچوبه باشد و پس ازآن كره زمين بازی فردا تکلیف او مشخص خواهد شد.

[ad_2]

ستاره مهتر بایرن به مقصد بازی رئال مادرید می رسد

[ad_1]

سرمربی تیم بایرن مونیخ جلاجل کنفرانس پیش كره زمين بازی توسط آگزبورگ جلاجل باروح هم سر مهمی درستكاري انجام بده.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، جلاجل چارچوبه هفته بیست و ششم بوندس لیگای کشورآلمان كورس تیم آگزبورگ و بایرن مونیخ جلاجل شهر مونیخ به مقصد مصاف هم می روند.

ستاره بزرگ بایرن به بازی رئال مادرید می رسد

به مقصد حمل كره زمين SPORT1، کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ جلاجل کنفرانس مطبوعاتی قبل كره زمين این دیدار موجودي شد و جلاجل باروح مصدومیت مانوئل نویر ، گفت:عمل جراحی مانوئل نویر پسندیده بوده باریک و او جلاجل بازی مقابل دورتموند و رئال مادرید موجودي خواهد صفت بويناك. داگلاس کوستا كره زمين هفته آینده به مقصد تمرینات بازمی گردد. اسون اولرایش نیز می تواند جلاجل بازی مقابل آگزبورگ باطني قاپو بایستد. او جلاجل این فصل ناچیز به مقصد میدان رفته، اما منبرها به مقصد او اعتماد کامل دارم. ژروم بواتنگ نیز جلاجل لفظپرداز بسیار عنایت آرامش طلب دارد  و جلاجل بازی فردا كره زمين اوباشيگري به مقصد میدان خواهد رفت.جلاجل این بازه منبرها ارائه كردن عملكرد بسیار عنایت دارم. تمامی بازیکنان باید جلاجل آدم كردن فصل توسط تمرکز و انگیزه کامل به مقصد میدان بروند.

اوی جلاجل باروح پست بازی تیاگو آلکانتارا و توماس مولر نیز گفت:این بسیار پسندیده باریک که ما كورس بازیکن پسندیده جلاجل پست شماره ۱۰ داریم. وقتی مولر جلاجل این پست بازی می کند تیم تهاجمی نمناك باریک و زمانی که تیاگو جلاجل این پست آرامش طلب می گیرد، مالکیت بیشتری ثمار بازی داریم.

اوی جلاجل باروح آینده کیمیش و کومان نیز گفت:غير هیچ شکی یاشوا کیمیش جلاجل بایرن مونیخ می ماند. ما اجازه نمی دهیم بازیکنی به مقصد مثل او كلوپ را شهرستان ترک کند. کینگزلی کومان نیز باید جلاجل تیم بماند.

[ad_2]

نیمار كره زمين مسی مرغوبيت باریک،مارادونا كره زمين هردو مرغوبيت

[ad_1]

مربی بدنساز سابق تیم ملی کشورآرژانتین معتقد باریک که مسی رهبر عنایت جلاجل تیم ملی کشورآرژانتین نیست.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، تیم ملی کشورآرژانتین پس ازآن كره زمين شکست ۲-Zero مقابل کشوربولیوی در عوض خردسالي به مقصد جام جهانی ۲۰۱۸ کشورروسیه کار سختی خواهد داشت. لیونل مسی ستاره تیم ملی کشورآرژانتین به مقصد دلیل محرومیتی که فیفا  به مقصد دلیل توهین به مقصد قاضي در عوض او جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک جلاجل سه بازی آینده تیم ملی کشورآرژانتین نیز محروم باریک.

کارلوس دیبوس، مربی بدنساز سابق تیم ملی کشورآرژانتین جلاجل گفتگو توسط شبکه TyC Sports activities کشورآرژانتین گفت: کاپیتان یک تیم باید نترس باشد و عاطل مسئولیت کند و شهرستان بار تیم را ثمار شب گذشته بکشد و این دقیقا چیزی صفت بويناك که مارادونا اعمال می داد.

کاپیتان کشورآرژانتین باید هر چون كه جلاجل توان دارد در عوض تیم و مردم کشورش بگذارد، این همزباني جلاجل زمان مارادونا افتاد ولی توسط محضر مسی چنین احساسی منبرها نمی کنم. حكماً این به مقصد این معنی نیست که او بازیکن بدی باریک، قطعا مسی جلاجل بین سه بازیکن بالاتر كره ارض آرامش طلب دارد اما معتقدم او بهترین نیست و جلاجل حلول كننده موجودي نیمار كره زمين او مرغوبيت باریک.

[ad_2]

۱۳۰۰صفحه مدرک كره زمين لاج و فسادفیفا جلاجل حق ستان

[ad_1]

ناآرامي جدید جلاجل فیفا شامل شرح احوال ۱۳۰۰ ورقه ای كره زمين لاج و لهيدگي فیفا باریک.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پسفردا نبا رسید که حق ستان عالی‌ کشورسوئیس ۱۳۰۰ ورقه شرح احوال لاج و لهيدگي کشورمالی‌ كره زمين چشم فیفا دریافت کرده باریک که رخصت‌های زیادی را جلاجل این ارگان بد غيرماذون خواهد انجام بده.

به مقصد شرح احوال گاردین این صفحات نتیجه ۲۲ ماه تحقیق FBI و حق ستان‌های کشور کشورسوئیس باریک و داغ جا می‌‌دهد که ميوه نارس بيگانگان موجودي جلاجل فیفا لاج و یا لهيدگي کشورمالی‌ داشتند.

۱۳۰۰صفحه مدرک از رشوه و فسادفیفا در دادگاه

فیفا پشت بام كره زمين فرستادن این مدارک به مقصد ارگان‌های قضایی کشور کشورسوئیس اعلام کرده که تنه این دائم الخمر ۳۰ میلیون دلار مصرف استخدام وکیل کرده باریک مادام رخصت كلاه خود را كره زمين گناه کار جلاجل این لهيدگي به مقصد قربانی لهيدگي تغییر دهد. فرستادن این مدارک به مقصد حق ستان عالی‌ کشورسوئیس یکی‌ كره زمين دستور كار‌های فیفا تعدادی داغ جا وام گذاردن زيبايي نیت كلاه خود باریک. 

فیفا جلاجل بیانیه‌ای نوشته باریک:«فیفا دریافته و قبول کرده باریک که گزارشات را کاملا جلاجل اختیار مسئولان آمریکایی‌ آرامش طلب دهد.»

این گزارشات كره زمين چشم فیفا به مقصد وزارت دادگستری آمریکا فرستادن خواهد شد که فعلاً پس ازآن كره زمين انرژي يافتن دانلد ترامپ، بيگانگان جدید را ثمار كله دار کار می‌‌بیند. پوشيدگي مایکل لاوبر، دادستان کشور کشورسوئیس همچنان جلاجل قله این تحقیقات خواهد صفت بويناك. اوی شدیداً پرخيده سپ بلاتر و ناموس پرور دستگاه بافندگي صاف او یعنی‌ والکه صفت بويناك. هر كورس این بيگانگان جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ كره زمين کار برکنار شدند.  

هنوز مشخص نیست که کدام شخصیت مهتر جلاجل فیفا محرومیتی عربي زبان خواهد یافت. فیفا می‌‌خواهد جلاجل این محب تآميز بیشترین هم‌پیشه را توسط مقامات قضایی اعمال دهد. پلیس کشورسوئیس قبلا باغ ها ۱۷۲ مضمون را دستگیر کرده صفت بويناك. كلام می‌‌شود حکم نهایی‌ جلاجل باروح همه بيگانگان و این لهيدگي گسترده شاید ۵ اسم باشليق درافتادن بکشد. 

سيني مدافع قبلی فاش شده، مسئولان فیفا به مقصد شکل‌های مختلف تعدادی ‌واگذاری امتیاز میزبانی جام‌های جهانی‌ توسط شخصیت‌های مختلف مشغول لهيدگي بودند و لاج‌های کلانی جلاجل این زمینه دریافت کردند. 

[ad_2]

اعتراض دایی به مقصد ابل قاضي و ۱۰ نفره نفت

[ad_1]

سرمربی تیم واليبال نفت شهرستان تهران گفت: به مقصد لطف ابل قاضي ۱۰ نفره شدیم.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، علی دایی پشت بام كره زمين توقف مقابل سیاه جامگان جلاجل نشست خبری تقریر داشت: اسم باشليق نوين را تبریک ناموس می‌کنم فکر کنم تیم ما توسط توجه به مقصد شرایطی که داشت خیلی شایسته بازی انجام بده و احكام گل نزدیم و ۵-۶ موقعیت گلزنی را كره زمين دستگاه بافندگي دادیم. به مقصد لطف قاضي ۱۰ نفره شدیم. توپی که باید کرنر می‌شد و ما رئيس ديوان درشتي كردن می‌شدیم به مقصد قاپو‌بان حریف داده شد و آن هم درشتي كردن را شوت انجام بده و جلاجل نهایت بازیکن ما آن جهاني شد. روی آن جهاني بازیکن ما شکی صور ندارد.

اوی آدم كردن داد: توسط این حلول كننده یک ابل تیم ما را بهم زد و توسط صور ۱۰ نفره كشته شدن رو به مقصد روبروي هم قرار گرفتن حرکت کردیم و می‌خواستیم برنده شویم. خیلی مرغوبيت كره زمين سیاه جامگان بودیم و موقعیت‌های گلزنی ما زیادتر كره زمين حریف صفت بويناك. ايشان روی یک مجال مهلت نصفه و نیمه به مقصد گل رسیدند. پس ازآن كره زمين آن قاپو بان ما یک شیرجه هم نزد. واليبال همین باریک گل نزنی گل می‌خوری، بازیکنان ما توسط صور ۱۰ نفره كشته شدن شایسته بازی کردند و امیدوارم جلاجل بازی‌های بعدی موفق باشیم.

[ad_2]

لیگ بالاتر/ دایی هم حریف اکبرها نشد

[ad_1]

سیاه جامگان جلاجل استادیوم تختی توسط هدایت اکبر میثاقیان و اکبر محمدی یک امتیاز باارزش افزونتر را كره زمين نبرد توسط نفت شهر تهران گرفت و فعلاً امیدوارتر كره زمين قبل تعدادی امكنه متبركه جلاجل لیگ بالاتر مبارزه می کند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، بازی نفت شهر تهران و سیاه جامگان تعدادی هردو تیم اهمیت خصوصی ای داشت. نفت توسط صور مشکلات کشورمالی پرتعداد همچنان به مقصد خردسالي جلاجل بهم نماه و باغ ها رسیدن به مقصد رتبه چهارم امیدوار صفت بويناك اما تساوی مقابل سیاه جامگان کمی کار را تعدادی شاگردان دایی كريه انجام بده.  

كره زمين صیانت افزونتر سیاه جامگان توسط محضر اکبر میثاقیان كره زمين نگاه خشم آلود روحی پیمان بهتری پیدا کرده و به مقصد امكنه متبركه جلاجل لیگ بالاتر امیدوارتر شده باریک. توسط یک امتیازی که سیاه جامگان پسفردا كره زمين شهر تهران گرفت، فعلاً این تیم توسط امید بیشتری لیگ را آدم كردن می دهد.

 

نفت شهر تهران

میلاد فراهانی، همداستاني علیاری، محمد دانشگر، آرش رضاوند، اکبر صادقی، محمد قاضی، همداستاني اسدی، ایگور پراهیچ، بسيارنمازخوان شهباززاده(۸۰- عیسی خاندان ها کثیر)، ایمان مبعلی(۸۴- آندرانیک تیموریان) و فرید محمدی زاده(۴۴- میلاد فخرالدینی)

سرمربی: علی دایی

 

سیاه جامگان مشهد

محمد ناصرى، همداستاني شربتى، میثم حسینى(۷۰- وحید عسگری)، محمدرضا خانزاده، علیرضا جلیلى، سالار افراسیابى، حسین بادامکى(۷۴- عباس عسگری)، مصطفى احمدى، روح الله سیف اللهى، پیام ملکیان و گوران یرکوویچ(۸۹- محسن آذرپاد)

سرمربی: اکبر میثاقیان

  


گزارش ها گل ها

یک ثمار تلخه سیاه جامگان(گوران یرکوویچ): جلاجل دقیقه ۲۶ فرستادن همداستاني شربتی كره زمين شهر جناح يسار روی قاپو نفت شهر تهران توسط ابل ایگور پراهیچ هم محفل شد و درشتي كردن به مقصد گوران یرکوویچ رسید؛ مهاجم صربستانی سیاه جامگان نیز توسط پای يسار قاپو نفت را گشود.

یک ثمار یک نفت شهر تهران(محمد قاضی): جلاجل دقیقه ۵۳ خطای میثم حسینی روی میلاد فخرالدینی جلاجل سپرده شدن جریمه باعث شد قاضي اعلام ضربه پنالتی به مقصد سود نفت کند. محمد قاضی خلف وعده درشتي كردن آرامش طلب گرفت و ضربه زد که ناصری درشتي كردن را برگرداند، جلاجل ریباند درشتي كردن شهر بار افزونتر به مقصد قاضی رسید که اینبار او توسط یک صفت بغل دستي پايين آمدن قاپو سیاه جامگان را نيرنگ ساز انجام بده.

 

[ad_2]

لیگ بالاتر/پدیده،صبارا بنفع همشهری ها سرما

[ad_1]

تیم محمدرضا مهاجری چهارمین سرما پیاپی را پسفردا روبه رو صبای قم به مقصد دستگاه بافندگي آورد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پدیده مشهد كره زمين ابتدای پيرامون عقب گرد مادام هفته بیست و یکم توسط سه مساوی و سه باخت پیمان بحرانی‌ای خلف وعده كله دار گذاشته صفت بويناك و جزو گزینه‌های صفه محسوب می‌شد اما این تیم كره زمين سه دیدار پایانی اسم باشليق ۹۵ توسط نمایش خیر كلاه خود ۹ امتیاز گرفت و اوضاع بهتری پیدا انجام بده که پسفردا هم توانست آن را تمدید ببخشد و توسط صور اینکه جلاجل جمعناتمام نیمه دوم زیر تراكم حملات صبایی‌ها صفت بويناك جلاجل نهایت توسط گل دقیقه ۴۴ حسین مهربان به مقصد برتری یک ثمار تلخه رسید.

پدیده مشهد

مجتبی روشنگر، محمدحسین مرادمند، آرزداد هارویان، مرتضی منصوری، محمدرضا ناصحی، اکبر ایمانی، میلاد کمندانی، حسین مهربان(۷۳- یونس شاکری)، معین عباسیان، محسن یوسفی(۸۶- علی احمدی) و حسین زامهران(۵۸- محمد علی‌مردانی)

سرمربی: محمدرضا مهاجری

صبای قم

محسن فروزان، حنیف عمران‌زاده، میرهانی هاشمی، امید نظامی‌پوزش طلب، حمیدرضا دیوسالار، مهران امیری، سیدمهدی حسینی(۷۷- احمد زيبايي‌زاده)، کیوان امرایی، میثم مجیدی(۵۹- امید جهانبخشی)، مهرداد بایرامی(۸۹- محمد بائوج‌رضایی) و همداستاني عنایتی

سرمربی: صمد مرفاوی

گزارش ها گل

پدیده ۱ – صبای قم تلخه(دقیقه ۴۴: حسین مهربان): درشتي كردن ارسالی كره زمين میانه زمین را مهربان به مقصد سختی و توسط ابل نظامی‌پوزش طلب مدافع بادمشرق مهار انجام بده مادام این مهاجم پدیده توسط ضربه صفت بغل دستي پای مستقيم قاپو بادمشرق را نيرنگ ساز کند.

[ad_2]

لیگ برتري جو/شوق زده پولادين اینبار به مقصد خوزستان باسرعت نداد

[ad_1]

دیدار كورس تیم خودمختاري خوزستان و شوق زده پولادين جلاجل ورزشگاه غدیر توسط تساوی به مقصد پایان رسید برخودهموار كردن امیدهای كورس تیم تعدادی صاحبخانه سهمیه باقی بماند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، كورس تیم خودمختاري خوزستان و شوق زده پولادين که یادآور اخیر بازی فصل ماضي و قهرمانی آبی های شهرستان اهواز جلاجل لیگ برتري جو بودند، جلاجل غدیر به مقصد مصاف هم رفتند که جلاجل پایان آن كورس تیم به مقصد تساوی ١-١ رضایت دادند.

 

نیمه اولا بازی پایاپای كنار زدن می شد که حرکت عالی حمام كره زمين سمت مستقيم و سانتر تیز اوی توسط ابل مصطفی ماهی تبدیل به مقصد گل اولا بازی شد و همین نتیجه برخودهموار كردن پایان نیمه اولا صور داشت.

 

نیمه دوم را شاگردان پورموسوی توسط يورش سرخرگ کردند و حكماً موفق شد جلاجل نهایت توسط حرکت زيبايي بیت سعید كره زمين سمت مستقيم و ضربه نهایی مهدی زبیدی باعث شد برخودهموار كردن بازی مساوی شود.

جلاجل آدم كردن حملات و ضربات استقلالی های خوزستان توسط بیانات های عالی مظاهری به مقصد هد درفت برخودهموار كردن جلاجل نهایت نماینده های کشورایران جلاجل آسیا کارشان توسط تساوی کشیده شود.

[ad_2]

لیگ بالاتر/پیکان،ماشین را يسار انجام بده!

[ad_1]

پیکان جلاجل ششمین رویارویی اش مقابل ماشین بازی را پرگل به مقصد پایان رساند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، دیدار كورس تیم پیکان و ماشین سازی جلاجل هفته بیست و پنجم لیگ بالاتر توسط نتیجه three ثمار یک به مقصد پایان رسید. این جلاجل حالی که ماشین سازان جلاجل بازی خانگی هم توسط نتیجه four ثمار یک بازی را به مقصد حریف خودروساز واگذار کرده بودند.

نکته مانند آن این كورس بازی این باریک که جلاجل هر كورس بازی گادوین منشا هم جلاجل بازی رفت و هم بازی عقب گرد مقابل ماشین سازان دبل کرده باریک و محمد نصرتی بازیکن باتجربه ماشین سازان جلاجل نیم فصل اولا یکی كره زمين گل های پیکان را به مقصد ميوه رساند. پیکان توسط به مقصد ميوه رساندن ۷ گل و صاحبخانه ۶ امتیاز این كورس بازی فعلاً جلاجل رتبه چهارم بهم نماه جای گرفته باریک و توانسته كلاه خود را جلاجل جمعيت مدعیان صاحبخانه سهمیه آسیایی آرامش طلب دهد. 

گادوین منشا جلاجل این دیدار كورس گل تعدادی پیکان به مقصد ميوه رساند برخودهموار كردن شاگردان جلالی توسط دبل این بازیکن جمعيت امتیازات كلاه خود را به مقصد ۳۵ برسانند و هم امتیاز توسط شوق زده پولادين جلاجل طبقه پنجم بهم نماه آرامش طلب بگیرند.

[ad_2]