بیانات خودمختاري به مقصد كورس شاکی جدید/هجوم بردن به مقصد غنودن برون مرز نشین!

[ad_1]

توفیقی نسبت به مقصد اتفاقات هفته ماضي و شماری شکایت های جدید كره زمين این تیم بیانات داغ جا داد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سید پنداشت توفیقی معاف ورزشی معهد خودمختاري جلاجل بیانات به مقصد حواشی رخ داده نقل کرد این معهد درزمينه شکایت های جدید خارجی، توسط شيوع يافتن متنی بیانات داغ جا داد. توفیقی جلاجل این به دفعات نوشت:

« جلاجل وصيد اعزام تیم به مقصد مسابقات آسیایی، مع الاسف کماکان مثال کناره سازی و نامه نگاری غنودن های واليبال توسط کنفدراسیون واليبال آسیا هستیم.جلاجل اینکه مطالبات ماضي باید وام گذاري شود، جای هـیچ بحثی صور ندارد اما امکان وام گذاري کلیه بدهی های ماضي بصورت یکجا صور ندارد.مع الاسف غنودن هایی که بدنبال حاصل کردن منفعل شخصی هستند توسط وسايل آرامش طلب وام گذاردن بازیکنان و مربیان سابق و نامه نگاری توسط بازگشتن برون مرز كره زمين کشور – تراكم بی خرابكاري ای به مقصد معهد واصل نموده بضع. رد پای شماری كره زمين غنودن های مذکور جلاجل سابقه بازیکنان خارجی شاکی جلاجل فیفا کاملا قابل رويت شدن باریک.

دايگي توجه هـواداران عزیز ، ظرف چهارماه ماضي زیاد كره زمين ٦میلیارد ده قران بدهی داخلی وام گذاري کرده ایم. توسط یک شمار سرانگشتی هزینه های عمرانی و توسعه ای معهد محض اين كه بدهی های ماضي می شود و پوشيدگي غنودن های مجال مهلت بستگاه جلاجل حلول كننده حاصل کردن روزي حلال.
ظرف چندین ماه ماضي و بواسطه یک غنودن که روابط کشورمالی و … توسط کشورهای عربی کناره خلیج پارس دارد و كره زمين این دورنما درآمدهای بیشمار سوا وام گذاري صفت پست دولتی كره زمين يكباره مالیات و … حاصل کردن کرده باریک – شکایات متعددی علیه معهد های ایرانی جلاجل بازگشتن برون مرز كره زمين کشور مطرح شده که توسط توجه به مقصد پیمان اقتصادی جامعه بشدت باشگاهها را توسط مشکل مواجه کرده باریک. جلاجل این پیمان مع الاسف شماری كره زمين کسانی که مهمترین دلیل محضر و بروزشان جلاجل مدني ، بازی واليبال و معهد مهتر خودمختاري بوده باریک، جلاجل نژنگ غنودن های واليبال افتاده و شکایاتی را جلاجل بازگشتن برون مرز كره زمين کشور مطرح نمودند که ارچه صلاح جويي اندیشی نيستي و اسم ستيزه گر شکایات كندو را منتشر می کردیم – حتما عجله كردن همه هـواداران و هر بشقاب جوانمرد ای را به مقصد هـمراه خواهد داشت. این جواب مهر هواداران واقعی واليبال که جلاجل يخبندان و داغي و توسط مرتبط بودن هزاران مشکل اقتصادی و اجتماعی، به مقصد اخفاك واليبال و بازیکنانش ، همه سختی ها را به مقصد روح می خرند – نیست و نخواهد صفت بويناك.
كره زمين بازیکنان و مربیان سابق معهد مهتر خودمختاري می خواهـیم که شمار كلاه خود را كره زمين دلالان مذکور مستثنا کنند و افتخاراتی را که آفریده بضع توسط زیاده خواهـی دلالان که خير معهد برایشان بااستعداد باریک و خير بازیکن و خير مربی – ساييدگي دار نکنند.»

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *