شفر:بازیکن خودمختاري منبرها باید گشنه گلزنی باشد/مخالفان منبرها پرسپولیسی بضع

[ad_1]

وینفرد شفر جلاجل نشست خبری پس ازآن كره زمين دیدار مقابل نفت شهر تهران تقریر داشت: خیلی جالب باریک که جلاجل کشورایران این همه كره زمين رسانه‌های مختلف تعدادی هندبال دستور كار دارند. خیلی گشاده رو شدم که جلاجل نظرسنجی یک دستور كار تلویزیونی هم مردم جلاجل نظرسنجی باوري داشتند منبرها می‌توانم پیمان خودمختاري را تغییر بدهم. ايشان که این نگاه خشم آلود را نداشتند، طرفدار تیم قرمز بودند حكماً این را به مقصد شوخی گفتم.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سمرببی خودمختاري افزود: جلاجل شایعات شنیده‌مام که شاید منبرها خیلی بازیکنان را نخواهم و می‌گویند این بازیکن و آن یکی بازیکن باید برود. ارچه شما تمرینات ما را ببینید، همه ما یک تیم هستیم. خير فرد احكام کادر مربیان، بلکه همه بازیکنان توسط هم. گفتم که باید جلاجل این تا چه وقت هفته کار کنیم برخودهموار كردن بازیکنان كره زمين نگاه خشم آلود روحی روانی دردسترس شوند، چون ايشان مضطرب بودند. عملکردی که فردا كره زمين ما دیدید، این صفت بويناك که ما درشتي كردن را به مقصد جریان انداختیم. وقتی قاضي به مقصد سود ما پنالتی اعلام انجام بده، همه روی نیمکت به مقصد بیرون پریدند، چون كره زمين این همزباني گشاده رو بودند.

سرمربی خودمختاري توسط تعبیر اینکه می‌خواهم درزمينه بازی هم درستكاري کنم، به يادماندني انجام بده: كره زمين عملکرد تیمم خیلی خوشحالم. نیمه اولا ما خیلی شایسته کار کردیم، اما پاس‌های آخركار ما شایسته نيستي، یا خیلی آرامش جو یا شدید صفت بويناك. بین كورس نیمه توسط بازیکنان درستكاري کردم برخودهموار كردن جلاجل وام گذاردن پاس‌های آخركار تمرکز بیشتری داشته باشند، چون بازیکنان ما باید گشنه گلزنی باشند.

شفر آدم كردن داد: هر سه بازیکن ما جلاجل حروف روبروي هم قرار گرفتن شایسته عمل کردند. فرشید اسماعیلی، قهار انصاری و خلف وعده كله دار ايشان عيش جپاروف موقعیت گل داشتند. كلام بودم که ارچه درشتي كردن سانتر رسا داشته باشیم، نمی‌توانیم موقعیت گلزنی داشته باشیم. باید روی زمین بازی کنیم یا فرستادن‌های ما کوتاه باشد، حداکثر یک اسم هم معني. گل اولا که زدیم درست باریک روی یک همزباني رقم خورد، اما روحیه بازیکنان را فوق سرما برخودهموار كردن تعدادی گل‌های زیادتر مبارزه کنند و این همانی صفت بويناك که منبرها می‌خواستم. جلاجل نیمه دوم پیمان‌مان مرغوبيت شد، جپاروف شایسته عمل انجام بده، قهار انصاری كورس موقعیت بذال گلزنی داشت که می‌توانست ايشان را هم تبدیل به مقصد گل کند.

اوی توسط تعبیر اینکه نمی‌خواهم بگویم این بازیکن شایسته صفت بويناك یا آن یکی عالی صفت بويناك، گفت: جلاجل این بازی قهار انصاری، عيش جپاروف، داریوش شجاعیان و فرشید باقری خیلی شایسته بازی کردند. پس ازآن كره زمين بازی توسط پرسپولیس خیلی‌ها شاید فکر می‌کردند باقری پیمان عنایت ندارد، اما این بااستعداد باریک که مربی به مقصد بازیکن شانس دوباره بدهد برخودهموار كردن او روحیه بگیرد و شرایطش را به شدني ببخشید. ارچه ما یک كنكور ارچه باقری شایسته نبوده، او را كره زمين ترکیب بیاوریم، پیمان بدتر انجام خواهد شد، بلکه باید به مقصد او دوباره بازی بدهیم برخودهموار كردن شرایطش مرغوبيت و مرغوبيت شود و اعتماد به مقصد شهواني پیدا کند.

سرمربی خودمختاري تأکید انجام بده: امید ابراهیمی، کاپیتان تیم ما هم عالی بازی انجام بده و به مقصد نظرم پنالتی او هم گل شد، چون همیشه وقتی درشتي كردن به مقصد تیر افقی می‌خورد و درشتي كردن پشت بام كره زمين برخورد به مقصد زمین بیرون می‌آید، درشتي كردن گل شده باریک. توسط این حلول كننده قاضي عملکرد عنایت داشت، گل را اعلام نکرد و مشکلی نیست! خیلی بااستعداد‌نمناك باریک که ما فواد‌مان بازی کنیم، زیادتر و مرغوبيت بازی کنیم و توسط لبخند هندبال بازی کنیم. چیزی که شایسته نيستي، ايشان تا چه وقت موقعیت شایسته داشتند و ما می‌دانستیم شماره ۱۰ و ۱۱ نفت روی درشتي كردن‌های رسا شایسته هستند و تا چه وقت موقعیت داشتند. پس ازآن كره زمين اینکه بازی ۲ ثمار تلخه شد، ما درشتي كردن‌های زیادی را كره زمين دستگاه بافندگي دادیم و این چیزی نيستي که منبرها می‌خواستم، چون وقتی بازی یک ثمار تلخه یا كورس ثمار تلخه انجام خواهد شد ما باید تمرکز بیشتری داشته باشیم، باید توسط تمركزفكر عمل کنیم، موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنیم و بتوانیم به مقصد گل‌های بیشتری برسیم.

اوی آدم كردن داد: تراكم زیادی روی بازیکنان ما صفت بويناك برخودهموار كردن مقابل نفت به مقصد پیروزی برسیم و منبرها نیز اینجا هستم برخودهموار كردن به مقصد تیم کمک کنم كره زمين رتبه‌های پایین بهم نماه به مقصد رتبه‌های پایین خردسالي کنیم. سرما مقابل نفت قدم مهمی تعدادی ما صفت بويناك برخودهموار كردن به مقصد این بااستعداد دستگاه بافندگي پیدا کنیم. دیدار ماضي نفت مقابل پرسپولیس را سه شهر بار مشاهده کرده بودم و این تیم مقابل پرسپولیس عملکرد بسیار عنایت داشت اما فردا ۸۰ برخودهموار كردن ۹۰ درصد بازی جلاجل اختیار تیم ما صفت بويناك و به مقصد عنایت بازی را کنترل کردیم. 

سرمربی خودمختاري تاکید انجام بده: جلاجل کنفرانس خبری ماضي راجع به مقصد روزبه چشمی سوالاتی شنیدم اما می‌خواهم دوباره بگویم چشمی یکی كره زمين بهترین مدافعان کشورایران باریک و ارچه روزبه یک حروف جلوتر بیاید شاید عملکرد حروف دفاعی ما پایین‌نمناك بیاید. جلاجل بازی قبلی مقابل پرسپولیس ما فرد یک ابل کوچک داشتیم که كشيده شده به مقصد پنالتی شد. همه بازیکنان کیهان و حتی مسی و رونالدو هم ابل می‌کنند و مدافعان نیز ابل می‌کنند که ممکن باریک تبدیل به مقصد گل شود. نمی‌خواهم هیچ هنگام ولادت این را بشنوم که او هافبک بهتری باریک و به مقصد نگاه خشم آلود منبرها او جلاجل دفاع خیلی كره زمين هافبک مرغوبيت باریک. خیلی گشاده رو شدم فردا نیز که شنیدم كره زمين تیم ما ۷ بازیکن جلاجل تیم ملی محضر دارد. مربی تیم ملی جلاجل کشورایران باریک برخودهموار كردن بهترین بازیکنان را كره زمين لیگ بالاتر به مقصد تیم ملی فراخواني کند و هم محفل توسط كلاه خود به مقصد جام جهانی کشورروسیه ببرد.

شفر تاکید انجام بده: بازیکنان خودمختاري نیز جلاجل كورس هفته اخیر عملکرد بهتری پیدا کردند.  منبرها بازی‌های زیادی جلاجل تیم‌های کشورتایلند، کشورجامائیکا وکانادا سرمربی تیم ملی بودم و مربیان باشگاهی تعدادی سرمربی تیم ملی اسم مكلف مهمی هستند. مربیان باشگاهی بازیکنان لیگی را می‌سازند و جلاجل اختیار تیم ملی آرامش طلب می‌دهند و امیدوارم منبرها نیز به مقصد سرمربی تیم ملی کمک و بازیکنان عنایت را تعدادی تیم ملی مهیا کنم.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که چون كه دستور كار‌ای تعدادی تقویت خودمختاري جلاجل نیم‌فصل دارد و آیا بازیکنانی همچون محسن کریمی و بهنام برزای به مقصد خودمختاري بازخواهند گشت؟ گفت: جلاجل حلول كننده موجودي لیگ بالاتر كورس هفته تعطیل باریک و جلاجل کنفرانس قبلی نیز مناقشه‌هایی راجع به مقصد جذب مهاجم جاماییکایی شد که خیلی غافلگیر شدم. باید بگویم قبل كره زمين اینکه مناقشه رسمی جلاجل اسم مورد بازیکنان جلاجل رسانه‌ها مطرح شود، ما جلاجل داخل كلوپ راجع به مقصد آن مناقشه و پس ازآن خودمان اعلام می‌کنیم. 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *