درآستانه تعلیق کشتی کشورایران؛خدمتگر خوش خدمتي كردن راسرمربی تیم ملی کشتی انجام بده!

[ad_1]

رئیس فدراسیون کشتی نامويه همه کاره این لفافه پرمدال جلاجل کشورایران که روزهای بحرانی را خلف وعده كله دار می گذارد، كره زمين صیانت شورای فنی که خوش خدمتي كردن نیز اندام آن باریک، به مقصد‌ديباچه سرمربی معاذاله تیم ملی کشتی آزاد گلچين شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، توسط توجه به مقصد محدودیت زمان باقیمانده برخودهموار كردن مسابقات جام تختی(كولاك ماه) ، آسیایی (حرمل ماه) و جام جهانی کشتی آزاد (فروردین ماه) و ایضاً گروهي جمهور بندی واجب شده كره زمين صیانت اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد جلاجل اسم مورد تعیین سرمربی واجد پیمان صوب واگذاری مسئولیت سرمربی گری تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور، پاخيره زن به مقصد تصمیم اعضای شورای فنی مقرر آشکارایی به مقصد منظور کمک به مقصد به شدني و سازماندهی قابلیت های فنی تیم مذکور، آقای رسول خدمتگر برخودهموار كردن مسابقات انتخابی تیم ملی، مسئولیت امور فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور را كفالت دار باشد. بدیهی باریک جلاجل حيطه نفوذ زمانی مذکور اشارتاً كره زمين دستگاه بافندگي ندادن مجال مهلت های موجود، شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، مجال مهلت ارزیابی درخور اطفال تری در عوض گلچين سرمربی واجد پیمان را دارا خواهد صفت بويناك.

سایر مصوبات نشست شورای فنی کشتی آزاد به مقصد گزارش ها زیر باریک:

۱- مقرر آشکارایی توسط توجه به مقصد آرامش طلب نگرفتن جام تختی جلاجل لفافه کشتی آزاد جلاجل سیستم رنکینگ “اتحادیه جهانی کشتی”جلاجل اسم باشليق جاری و هرآينگي محضر حداکثر پنج کشتی گیر بزرگسال كره زمين کشور کشورایران جلاجل یک وزن ، جلاجل هم چشمي كردن های مذکور ، پاخيره زن به مقصد تشخیص کادر فنی بزرگسالان، کشتی گیران ذیربط كره زمين میان :

– گردن آويز آوران مسابقات جهانی کشورفرانسه “بزرگسالان”
– گردن آويز آوران مسابقات جهانی کشورلهستان” امید “
– گردن آويز آوران مسابقات جهانی کشورفنلاند “جوانان “
– دارندگان گردن آويز طلبه ها كره زمين مسابقات ایندورگیم” بزرگسالان “
– نفرات اولا و دوم مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان رديف نظامي “هزار”
– نفرات اولا مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان رديف نظامي “ب”
– نفرات اولا مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان رديف نظامي “ج”
– نفرات اولا و دوم مسابقات قهرمانی عمومی کشور “بزرگسالان”

گلچين (جلاجل هر وزن حداکثر پنج کشتی گیر) و شرح احوال گلچين نفرات مذکور را به مقصد شورای فنی تیم های ملی اعلام شود.ایضاً یک تیم جلاجل طبقه سنی جوانان ثمار مبنای نتایج قهرمانی کشور و مسابقات عمومی کشور كره زمين صیانت کادر فنی جوانان معرفی خواهد شد.

۲- شرح احوال عملکرد کشتی گیران جلاجل هم چشمي كردن های جام مثال جلاجل طبقه سنی “جوانان” كره زمين صیانت سركار آقای ترکان مدیر تیم های ملی زیرساخت ارائه آشکارایی، مشکل سازمان وزیر ها کشتی ، گروهي هماهنگی باروح نیاز میان کوچینگ و کشتی گیر و ایضاً نیاز به مقصد خودباوری بعنوان نواقص و هم تراز و هم سان کشتی گیران جلاجل این مسابقات تشخیص داده شد.

Three- شرح احوال عملکرد کشتی گیران تیم ملی امید کشورایران جلاجل مسابقات جهانی کشورلهستان كره زمين صیانت آقای ترکان ارائه آشکارایی و باروح مناقشه اعضای شورای فنی آرامش طلب گرفت . ناتوانی جلاجل سازمان کشتی كره زمين صیانت کشتی گیران، اسم مكلف گروهي خودباوری و هرآينگي افزایش آمادگی جسمانی باروح نیاز ، نواقص فنی کشتی گیران تیم ملی جلاجل مسابقات یادشده تشخیص داده شد که می باید كره زمين صیانت کادر فنی ذیربط پیگیری شود.

Four- شرح احوال عملکرد کشتی گیران کشورایران جلاجل هم چشمي كردن های جام بین المللی دوال کودک (نونهالان) كره زمين صیانت آقای ترکان ارائه آشکارایی. خودداری كره زمين درگیر كشته شدن توسط حریف و کمبود اجرای فنون كره زمين يكباره هم تراز و هم سان فنی کشتی گیران مذکور تشخیص داده شد.

۵- مقرر آشکارایی فرآیند انتخابی تیم ملی امید در عوض اسم باشليق ۲۰۱۸ تعریف و پیش نویس آن به مقصد اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ارائه شود.

۶- توسط توجه به مقصد مضمون شماره ششم ، آكروبات یکم كره زمين بخش “د” فرآیند گلچين تیم های ملی جلاجل اسم باشليق فنی ۹۷- ۹۶ – ، آقایان همداستاني اطری، مصطفی حسین خانی، یداله محبی و میثم نصیری جلاجل محب تآميز اولا انتخابی تیم ملی کشتی خواهند گرفت.

۷- مقرر آشکارایی متعهد فنی طبقه سنی نونهالان و خردسالان توسط کادر فنی تیم ملی طبقه سنی نوجوانان و ایضاً سرمربی تیم ملی امید توسط کادر فنی تیم ملی بزرگسالان آزاد هم‌پیشه کند.

Eight- مقرر آشکارایی توسط توجه به مقصد اضافه كشته شدن یک طبقه سنی به مقصد طبقه های سنی کشتی جلاجل كره ارض (طبقه سنی امید) ، درساختار فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور نیز صوب هماهنگی و انسجام زیادتر میان رديف نظامي های سنی مختلف و کادر های فنی مربوطه ، كورس مربوط به حوزه مدیریتی به مقصد تفکیک جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود. كره زمين اینرو مدیر تیم های ملی جلاجل طبقه سنی زیرساخت و مدیر تیم های ملی جلاجل طبقه سنی بزرگسالان و امید بعنوان كورس مربوط به حوزه مدیریتی باروح نگاه خشم آلود جلاجل ساختارگرايي فنی تیم های ملی کشتی آزاد جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شدند.

۹- توسط توجه به مقصد مضمون آكروبات هشتم این صورتجلسه، سركار آقای مجید ترکان بعنوان “مدیر تیم های ملی طبقه های سنی زیرساخت” آدم كردن فعالیت داده و “مدیر تیم های ملی طبقه سنی بزرگسالان و امید” برخودهموار كردن جلسه آتی كره زمين صیانت رئیس فدراسیون به مقصد شورای فنی معرفی خواهد شد.

۱۰- توسط توجه به مقصد اعلام نگاه خشم آلود آقای مجید ترکان مدیر تیم های ملی طبقه سنی زیرساخت مقرر آشکارایی فعلا و برخودهموار كردن ارزیابی های آینده ی ایشان سرمربیان فعلی نوجوانان (آقای غلامرضا محمدی)و جوانان (آقای تقی اکبر نسمت) فعالیت كلاه خود را جلاجل طبقه سنی ذیربط آدم كردن دهند.

۱۱- توسط توجه به مقصد فراخواني اتحادیه جهانی کشتی كره زمين تیم ملی کشتی آزاد کشورایران در عوض محضر جلاجل هم چشمي كردن های جام جهانی کشتی آزاد اسم باشليق ۲۰۱۸ ، اعضای شورای فنی مشکل مذکور را بررسی و محضر کشورایران جلاجل هم چشمي كردن های یاد شده را واحد وزن معادل ارزیابی نموده و مقرر آشکارایی فدراسیون کشتی کشورایران جلاجل این اسم مورد اعلام آمادگی نماید.

۱۲- پاخيره زن به مقصد پیشنهاد اعضای شورای فنی، مقرر آشکارایی سركار آقای علیرضا رضایی بعنوان سرمربی تیم ملی امید به مقصد فعالیت كلاه خود آدم كردن دهد.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *