الوحده امارات۲ – پرسپولیس کشورایران three/ ضياع و عقار رویایی قرمزها جلاجل ابوظبی توسط دبل طارمی/ سه امتیاز بيرون كاشانه بهترین هدیه تولدبرانکو

[ad_1]

شاگردان برانکو ایوانکوویچ که پشت بام كره زمين تساوی مقابل الهلال علي الفور توسط محضر جلاجل امارات اردوی كلاه خود جلاجل كلوپ ایرانیان را تعدادی دردسترس سازی مقابل الوحده برگزار کرده بودند، امشب سوا كورس مهره اخراجی كندو که تصمیمی انضباطی صفت بويناك به مقصد پیروزی ارزشمندی دستگاه بافندگي یافتند.

 به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، پرسپولیس جلاجل استادیوم خاندان ها نهیان، به مقصد مصاف الوحده پنجمین حریف كلاه خود جلاجل محب تآميز گروهی لیگ قهرمانان رفت و جلاجل حالی که برانکو ایوانکوویچ دوال ماضي رامین رضاییان و علی علیپور را كره زمين اردوی تیمش آن جهاني انجام بده، موفق شد هر سه امتیاز سرنوشت عود بازی را كره زمين آن كلاه خود کند. 

برانکو توسط این سرما تاکتیکی كين جويي سختی هم كره زمين تیم سابقش گرفت که جلاجل سالهای خير آن ميزان گرد هم آمدن او را كره زمين سرمربیگری کنار گذاشته صفت بويناك.

استادیوم: خاندان ها‌نهیان ـ ابوظبی 

اسم پرشور: ۲۵۰۰نفر

قاضي: محمدتقی الجعفری (کشورسنگاپور)

 

 الوحده:رشوه ده علی السویدی، صفت پير خديو، محمد عبدالبسیت، خديو علی الغرفی، آلت مردي الکمالی، جرج والدیویا، سباستین تالیابو، بالاز ژودزاک، ریم چانگ وو، تارکیو احمد الانتلی و محمد رشید الحمدی

سرمربی: خاویر آگیره

 

پرسپولیس:علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی(۷۴- ربیع يابس)، حسین ماهینی، محمد انصاری، فرشاد احمدزاده، صادق محرمی، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان بودن(۸۴-نریمان كره ارض)، جبرائيل رفیعی(۹۱-شخانه کرمی)، مهدی طارمی و وحید امیری

سرمربی: برانکو ایوانکوویچ


گزارش ها گل

گل پرسپولیس/ دقیقه ۴: پاس عالی سیدجلال حسینی جلاجل میان سردرگمی مدافعان الوحده باطني هجده قدم به مقصد مهدی طارمی رسید. این بازیکن هم پاس عرضی نوشين و نیکویی به مقصد وحید امیری جلاجل دهانه قاپو داد که این مهاجم توسط این درشتي كردن عالی قاپو الوحده را نيرنگ ساز انجام بده.

گل الوحده/دقیقه ۵۸: اسماعیل مزن بازیکن ۳۵ ساله تعویضی تیم الوحده توسط کنترلی زیبا و ضربه ای دقیق و فنی قاپو تیم پرسپولیس را به مقصد آسانی نيرنگ ساز انجام بده.

گل دوم الوحده/دقیقه ۶۵: والدویا مهاجم اروپایی اماراتی ها، توسط ضربه‌ای دقیق كره زمين باطني سپرده شدن قاپو‌ تیم پرسپولیس را تعدادی پنجمین شهرستان بار نيرنگ ساز انجام بده.

گل دوم پرسپولیس/دقیقه ۸۰: مهدی طارمی پس ازآن كره زمين چندین موقعیت گلی که كره زمين دستگاه بافندگي داد عاقبت الامر جلاجل دقیقه ۸۰ توسط ضربه كله دار گل روی سانتر کوتاه ماهینی گل تساوی تیمش را زد.

گل سوم پرسپولیس/دقیقه ۹۰: پاس طلایی جبرائيل رفیعی كره زمين روی ضربه ایستگاهی را مهدی طارمی توسط برش عالی كلاه خود جلاجل شش قدم به مقصد نیکویی واصل قاپو تیم الوحده امارات انجام بده مادام سرما باارزش بيرون كاشانه پرسپولیس رقم بخورد.

 

دقایق کلیدی

دقیقه ۱۳: فرار جبرائيل رفیعی كره زمين سمت صاف و فرستادن زمینی او توسط ابل قاپو بان درشتي كردن را خلف وعده شش قدم جلاجل اختیار مهدی طارمی آرامش طلب داد که ضربه اندک تمركزفكر این مهاجم توسط مبانيت كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۲۰: جلاجل سردرگمی عجیب مدافعان پرسپولیس درشتي كردن جلاجل شش قدم به مقصد مهاجمان الوحده رسید که ضربه كله دار مهاجم میزبان توسط نيك شانسی بیرانوند به مقصد تیرک افقی خورد و عقب گرد مادام محرمی این موقعیت را گرد هم آمدن کند.

دقیقه۲۷: پاس زیبای امیری تعدادی طارمی جلاجل عمق ، اوی را توسط گلر الوحده تک به مقصد نک انجام بده اما توسط بيرون رفت این قاپو بان شهر زاویه مقفل شد و ضربه بلوکه شده و به مقصد کرنر رفت.

دقیقه ۳۱: فرستادن كره زمين پوگان دفاعی پرسپولیس توسط ضربه نوک پای تالیبو هم محفل شد که درشتي كردن توسط مبانيت کمی كره زمين کنار قاپو بیرانوند به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: حرکت پايين آمدن به مقصد درشتي كردن مسلمان بودن خلف وعده سپرده شدن جریمه توسط پاس خارق عادت‌ی کامیابی نیا را رئيس ديوان مجال مهلت انجام بده و این بازیکن جلاجل تک به مقصد تک توسط رشوه ده نتوانست درشتي كردن را كره زمين دستان او رد شدن دهد و یک کرنر تعدادی این تیم شکل گرفت.

دقیقه ۳۴: فرستادن کرنر كره زمين سمت صاف توسط مسلمان بودن توسط ضربه كله دار کامیابی نیا كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت و شانس گل دوم را كره زمين سرخپوشان گرفت.

دقیقه ۴۵: جلاجل آخری ثانیه های نیمه اولا، وحید امیری طارمی را توسط قاپو بان الوحده تک به مقصد تک انجام بده اما این طارمی صفت بويناك که شهرستان بار افزونتر توسط دفع سازي كلاه خود مانع كره زمين شکل دمساز شدن گل دوم پرسپولیس شد.

دقیقه ۴۹: شوت اسماعیل مزن كره زمين خلف وعده سپرده شدن جریمه به مقصد بیرون رفت مادام اولین موقعیت نیمه دوم تعدادی الوحده اینگونه كره زمين دستگاه بافندگي برود.

دقیقه ۵۷: مهدی طارمی جلاجل ايمن سازي يورش می توانست وحید امیری را رئيس ديوان پنجمین موقعیت گل کند اما ابل او جلاجل فرستادن پاس، درشتي كردن را جلاجل اختیار قاپو بان الوحده آرامش طلب داد.

دقیقه ۵۸: ضربه به مقصد درشتي كردن توسط جبرائيل رفیعی پس ازآن كره زمين دل سوخته قاضي به مقصد نشانه آفساید توسط جریمه کارت تعدادی او هم محفل شد.

دقیقه ۶۴: فرستادن زمینی به مقصد شش قدم توسط ابل مدافعان الوحده درشتي كردن را جلاجل اختیار مهدی طارمی آرامش طلب داد که ضربه اندک روح این بازیکن به مقصد راحتی جلاجل اختیار برانکو آرامش طلب گرفت.

دقیقه ۷۱: حرکات تکنیکی و خارق عادت‌ی فرشاد احمدزاده مادام خلف وعده شش قدم الوحده آدم كردن یافت و توسط شارژ مزن روی این بازیکن تیزپا ترازمندي كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داد اما ضربه ويدا او جلاجل برخورد توسط مدافع حریف به مقصد طارمی رسید و نيرنگ ساز هم طارمی درشتي كردن را نامسلح انجام بده.

دقیقه ۸۵: فرار اسماعیل مزن خلف وعده مدافعان پرسپولیس توسط بيرون رفت به مقصد وقت گذراني بیرانوند و تکل این قاپو بان یک کارت زردفام تعدادی گلر پرسپولیس و یک ضربه ایستگاهی تعدادی الوحده به مقصد هم محفل داشت.

دقیقه ۸۶: ضربه ایستگاهی الوحده را اسماعیل مزن به مقصد زیبایی دلجويي كردن که بیرانوند جلاجل عسرالنفس قاپو آن را پس زدن انجام بده.

دقیقه ۹۰: فرستادن به مقصد سپرده شدن شش قدم پرسپولیس توسط بيرون رفت ابل بیرانوند یک مجال مهلت ایده خاندان ها تعدادی الوحده ایجاد انجام بده که ضربه بازیکن حریف به مقصد شکلی خطرناک به مقصد بیرون رفت.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *