خودمختاري نیم فصل رابدون دوبردپیاپی صفت انحصارطلب انجام بده/یک امتیازمدیون کمک قاضي!

[ad_1]

تیم‌های پیکان و خودمختاري كره زمين زمان سنج ۱۵ فردا (پنجشنبه) جلاجل چارچوبه هفته چهاردهم لیگ بالاتر هفدهم جلاجل ورزشگاه شهدای شهر قدس به مقصد مصاف یکدیگر رفتند که نیمه اقلیم این دیدار به مقصد تساوی غير گل انجامید برخودهموار كردن شاگردان شفر پشت بام كره زمين برتری هفته ماضي مواجه نزد گشايش، فردا شهرستان بار افزونتر كره زمين گل نواختن نيرنگ ساز بمانند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، توسط این نتیجه، خودمختاري توسط این تساوی ۱۷ امتیازی شد و به مقصد‌صفت منسوب به طوس به هيچوجه جلاجل طبقه نهم ایستاد. پیکان هم ۲۵ امتیازی شد و جلاجل طبقه سوم بهم نماه باقی ماند.توقف آبی پوشان پایتخت مقابل یکی افزونتر كره زمين تیم های بالایی بهم نماه طبقه بندی كره زمين اتفاقات خصوصی این دیدار صفت بويناك. خودمختاري که پیش كره زمين این مواجه نزد پدیده، پارس جنوبی شهرستان جم و پرسپولیس توسط شکست بازی را به مقصد تكميل رسانده صفت بويناك جلاجل مقابل پیکان هم مرغوبيت كره زمين تساوی غير گل دستگاه بافندگي نیافت برخودهموار كردن همچنان آمار ضعیفی جلاجل رويارويي توسط تیم های بالایی بهم نماه طبقه بندی لیگ هفدهم داشته باشد.

سید حسین حسینی گلر تیم خودمختاري جلاجل این دیدار نمایش گیتی داشت و جلاجل تاچند موقعیت به مقصد گیتی ضربات مهاجمین پیکان را پيش گيري انجام بده برخودهموار كردن مثل تاچند هفته اخیر نيرنگ ساز هم آبی پوشان جلاجل به هدف نخوردن دفاعی پیمان گیتی داشته باشند. پوشيدگي جلاجل این دیدار به هدف نخوردن دفاعی هر كورس تیم موفق نمناك كره زمين مهاجمینی که پیش روی ايشان بودند، عمل کردند برخودهموار كردن بازی توسط نتیجه غير گل خاتمه یابد.

توقف پیکان مقابل استقلال / آبی پوشان بازهم گلزن نبودند

ترکیب پیکان: پیام نیازمند، امیرحسین صادقی، دليل حق وردی، مهدی شیری، منوي قاسمی، امیرحسین کریمی، صادق بارانی، ابوالفضل ابراهیمی، مرتضی آقاخان (۸۳- مهدی مومنی)، آرفنگ دافه (۷۸- بختیار رحمانی) و کنت ایکه چوکو (۶۳- امیر روستایی).

ترکیب خودمختاري: سید حسین حسینى، مجید حسینى، صفت پادشاهانه حیدری، امید ابراهیمى، امید شعشعه افکن (۷۳- فرشید باقری)، عيش جپارف(۶۱- داریوش شجاعیان)، فرشید اسماعیلى، بسيارنمازخوان شهباززاده (۸۳-مهدی قائدی)، قهار انصاری، روزبه چشمی و میلاد زکى‌پوزش طلب.

پیام حیدری کار اتفاقات این دیدار را برعهده دارد. او به مقصد امیرحسین صادقی و دافه كره زمين پیکان کارت زردفام داغ جا داد و ابوالفضل ابراهیمی را هم توسط كورس کارت زردفام جلاجل كورس دقیقه كره زمين این تیم آن جهاني انجام بده.

دقیقه۹: عيش جپاروف قصد داشت كره زمين برون داد ابل پیام نیازمند كاربرد کند، اما ضربه او که كره زمين ميان بند زمین مضروب شده صفت بويناك، توسط مبانيت اندک كره زمين بالای قاپو پیکان به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: قاضي برخورد صفت پادشاهانه حیدری توسط کنت را خطای پنالتی تشخیص داد، اما پشت بام كره زمين مشورت توسط کمک اولا كلاه خود، كره زمين تصمیمش محض اين كه نگاه خشم آلود انجام بده.

دقیقه ۱۸: امیرحسین صادقی به مقصد‌خاطره ها اشتباه روی قهار انصاری توسط کارت زردفام جریمه شد.

دقیقه ۱۹: ضربه آزاد عيش جپاروف به مقصد دیوار دفاعی پیکان برخورد انجام بده و عقب گرد.

دقیقه ۲۱: حرکت تیمی و زیبای بازیکنان خودمختاري یک مجال مهلت پسندیده گلزنی را جلاجل باطني ساحت جریمه نصیب بسيارنمازخوان شهباززاده آرامش طلب داد، اما ضربه اوی به مقصد بازیکن پیکان كلاه خود را راهی به مقصد قاپو پیدا نکرد.

دقیقه ۳۳: فرستادن کوتاه صفت پادشاهانه حیدری كره زمين مستقيم جلاجل ساحت جریمه به مقصد امید ابراهیمی رسید. ضربه ابراهیمی که جلاجل وضعیتی بي تعلقي مضروب شد، پشت بام كره زمين عکس‌العمل قاپو‌بان پیکان به مقصد کرنر رفت.

دقیقه ۳۹: ابل عجیب سید مجید حسینی باعث شد که کنت جلاجل موقعیت تک‌به مقصد‌تک توسط قاپو‌بان آرامش طلب بگیرد، اما ضربه او توسط مبانيت كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت برخودهموار كردن جدی‌ترین مجال مهلت پیکان جلاجل نیمه اقلیم كره زمين دستگاه بافندگي برود.

دقیقه ۴۲: بازیکنان پیکان جلاجل ايمن سازي يورش رئيس ديوان مجال مهلت شدند، اما ضربه كبرآميز و كره زمين راه گرد هم آمدن کنت را قاپو‌بان خودمختاري پيش گيري انجام بده.

دقیقه ۲+۴۵: ضربه كله دار مرتضی آقاخان توسط مبانيت كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۴۶: کنت جلاجل نیمه دوم هم داغ جا داد که بدون شك بازیکن خودخواه نیمه اقلیم باریک. او این شهرستان بار هم توسط دفع سازي كلاه خود و جلاجل حالی که می‌خواهان شدن به مقصد‌جای پاس وام گذاردن شوت بزند، درشتي كردن را كره زمين دستگاه بافندگي داد.

دقیقه ۴۷: ضربه چکشی آرفنگ دافه دقیقاً به مقصد‌جایی رفت که قاپو‌بان جلاجل آنجا محضر داشت.

دقیقه ۵۳: ضربه کاشته‌ای مرتضی آقاخان كره زمين مسافر‌ای اندک كره زمين کنار قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۶۱: عيش جپاروف جای كلاه خود را جلاجل ترکیب خودمختاري به مقصد داریوش شجاعیان داد.

دقیقه ۶۲: امیر روستایی به مقصد‌جای کنت به مقصد زمین آمد.

دقیقه ۶۳: ضربه كره زمين راه گرد هم آمدن و محکم امید نورافکن كره زمين راه گرد هم آمدن كره زمين کنار قاپو نیازمند به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۶۶: قاپو‌بان خودمختاري ضربه امیر روستایی را که كره زمين شهرستان زاویه مقفل مضروب شده صفت بويناك، جلاجل كورس محب تآميز مهار انجام بده.

دقیقه ۶۸: امیر روستایی شهرستان بار افزونتر جلاجل ساحت جریمه خودمختاري رئيس ديوان درشتي كردن شد، اما جلاجل بین چادرپوش بازیکن خودمختاري محبوس شد و درشتي كردن را كره زمين دستگاه بافندگي داد.

دقیقه ۷۰: پاس جلاجل عمق میلاد زکی‌پوزش طلب جلاجل ساحت جریمه به مقصد قهار انصاری رساند، اما مدافعان پیکان پاس جلاجل ناموس او در عوض شهباززاده را مدافعان پیکان پيش گيري کردند.

دقیقه ۷۳: فرشید باقری جایگزین امید نورافکن جلاجل ترکیب خودمختاري شد.

دقیقه ۷۶: فرستادن امید ابراهیمی كره زمين سمت مستقيم بلوکه شد و جلاجل اختیار پیام نیازمند آرامش طلب گرفت.

دقیقه ۷۷: ابوالفضل ابراهیمی و دافه توسط کارت زردفام قاضي جریمه شدند.

دقیقه ۷۸: دافه جای كلاه خود را به مقصد بختیار رحمانی داد.

دقیقه ۷۹: مهجور تاچند دقیقه پس ازآن ابوالفضل ابراهیمی چهارمین کارت زردفام كلاه خود را هم گرفت و كره زمين زمین آن جهاني شد برخودهموار كردن پیکان بازی را توسط ۱۰ بازیکن كنار زدن کند.

دقیقه ۸۰: بازیکنان خودمختاري جلاجل خلف وعده ساحت جریمه پیکان خیمه مضروب بودند، توسط ضربه فرشید اسماعیلی که كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت، فشارها كره زمين روی قاپو این تیم برداشته شد.

دقیقه ۸۳: مرتضی آقاخان پاچه‌لنگان كره زمين زمین بیرون آمد برخودهموار كردن مهدی مومنی جایگزین او شود. جلاجل صیانت مقابل هم شجاد شهباززاده جای كلاه خود را به مقصد مهدی قائدی داد.

دقیقه ۸۸: ضربه امید ابراهیمی كره زمين خلف وعده ساحت جریمه توسط مبانيت كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۹۰: ضربه كره زمين راه گرد هم آمدن مومنی توسط عکس‌العمل زیبای قاپو‌بان خودمختاري راهی کرنر شد.

دقیقه ۱+۹۰: ضربه كله دار روزبه چشمی جلاجل پهلو پیام نیازمند آرامش جو گرفت.

استقلال - پیکان

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *