خودمختاري سرپیچ آخركار توسط كورس سوپرگل كره زمين تراکتور سبكبار گرفت / پرسپولیس بازی تلف شده را توسط دبل طارمی مساوی انجام بده/سپاهان به مقصد آسیا چشمک زد+بهم نماه

[ad_1]

تکلیف تیم نایب قهرمان و كورس تیم افزونتر صفه کننده به مقصد لیگ ردياب اولا واليبال کشورایران جلاجل پایان بازی های هفته بیست و نهم لیگ برتري جو همچنان مشخص نشد و به مقصد هفته پایانی کشید.

به مقصد شرح احوال «تابناک ورزشی»، كره زمين رأس زمان سنج ۱۸ پسفردا، هشت مسجدها تعیین کننده كره زمين هفته بیست ونهم لیگ برتري جو واليبال کشورایران جلاجل سراسر کشورایران ابتر شدن شد و به مقصد رغم قهرمانی پیش كره زمين موعد پرسپولیس، چادرپوش تیم در عوض حاصل کردن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و سه تیم در عوض فرار كره زمين صفه به مقصد ردياب پایین نمناك جنگیدند. جلاجل این میان، جلاجل کورس خودمختاري و تراکتورسازی در عوض نایب قهرمانی، آبی ها پیشی گرفتند، ولی هنوز یک بازی در عوض تثبیت جایگاه كلاه خود مسافر دارند.

كورس تیم اصفهانی و ۴۲ امتیازی شوق زده پولادين و سپاهان در عوض طبقه چهارم هم چشمي كردن جدی داشتند که اولی حریف پرسپولیس بی انگیزه جلاجل آزادی صفت بويناك و توسط كورس گل زودهنگام اثر داغ داد که چهارمی را نشانه گرفته باریک. دومی هم جلاجل وعاء كره ارض كره زمين تراکتور پرانگیزه میزبانی انجام بده و جلاجل هر نیمه، یک گل زد مادام توسط لغزش عجیب ذوبی ها جلاجل نیمه دوم، به مقصد سهمیه آسیایی توسط کرانچار چشمک بزند و كره زمين همشهری پیشی بگیرد.

جلاجل پایین بهم نماه اما نتایج پسفردا کیفیت را پیچیده نمناك انجام بده و كره زمين بین سه تیم سیاه جامگان، صبای قم و سایپا، فعلاً همه چیز جلاجل هفته پایانی ممکن باریک.

جلاجل این شرح احوال لمحه به مقصد لمحه، شما را جلاجل جریان نتایج و فعل و انفعالات بازی ها و در عرض پیمان بهم نماه طبقه بندی آرامش طلب می دهیم.

تابلوی نتایج آنلاین هفته ۲۹

پدیده مشهد یک – خودمختاري شهرستان تهران ۲ /قاضي: پیام حیدری 

پیکان ۲ – سایپا Zero / قاضي: اشکان خورشیدی

نفت شهرستان تهران یک – صبای قم ۲ / قاضي: بیژن حیدری

خودمختاري خوزستان Zero – گشايش فولاد Zero/  قاضي: سیدرضا مهدوی

ماشین سازی شهر تبریز Zero- سیاه جامگان مشهد یک / قاضي: توفيق يافتن بنیادی فر 

نفت شهرستان آبادان Zero- فولاد خوزستان یک /  قاضي: مهدی مرجانزاده 

سپاهان ۲ – تراکتورسازی شهر تبریز Zero/  قاضي: حمیدحاج ملک

پرسپولیس Three- شوق زده پولادين شهرستان اصفهان Three /  قاضي: زيبايي اکرمی


دقیقه ۶: نفت شهرستان تهران توسط گل همداستاني اسدی قاپو صبای قم را همچنين انجام بده. (نفت شهرستان تهران یک -صبای قم۰)

دقیقه eight: پرسپولیس جلاجل ورزشگاه آزادی روی یک ضربه کرنر قاپو اش را توسط سید محمدرضا حسینی همچنين شده دید. (پرسپولیس Zero –شوق زده پولادين یک)

دقیقه ۱۲: جری بنگستون قاپو پرسپولیس اعتصابی را در عوض هشتمین شهر بار به مقصد بدون شك شکل گل اولا یعنی فرستادن كره زمين کرنر همچنين انجام بده. (پرسپولیس Zero -شوق زده آهن۲)

دقیقه۱۳: سپاهان مجبور ساختن شد مسعود زيبايي زاده گلزن كلاه خود را كره زمين بازی بیرون بکشد و جلال الدین علی محمدی را واصل زمین کند. 

دقیقه ۲۸: سیاه جامگان جلاجل شهر تبریز توسط گوران یرکوویچ قاپو ماشین سازی صفه کرده را همچنين انجام بده مادام کورسوی امید در عوض امكنه متبركه بيدين شود. (ماشین سازی Zero – سیاه جامگان یک)

دقیقه۳۱: فولاد جلاجل دربی خوزستان قاپو نفت شهرستان آبادان را جلاجل خانه محقر اش گشود. گل فولادی ها را بختیار رحمانی به مقصد ميوه رساند. (نفت شهرستان آبادان Zero – فولاد یک)

دقیقه ۳۳: رضاعنایتی گل تساوی را جلاجل اخیر روزهای فوتبالش در عوض صبای قم به مقصد ميوه رساند و قاپو تیم علی دایی را همچنين انجام بده. (نفت شهرستان تهران یک -صبای قم یک)

دقیقه ۳۳: پیکان گل برتری را واصل قاپو افزونتر خودروساز لیگ انجام بده مادام سایپا را به مقصد سمت دره صفه به مقصد لیگ یک هل دهد. گل پیکان را سیامک نعمتی زد. (پیکان یک – سایپا Zero )

دقیقه ۳۴: مهدی رحمتی درشتي كردن رو به مقصد پشت سر را وازدن انجام بده که جلاجل مسیر به مقصد معین عباسیان برخورد انجام بده و به مقصد آرامی واصل قاپو خودمختاري شد. (پدیده یک -خودمختاري Zero)

دقیقه ۳۷: جبرائيل رفیعی توسط ضربه علی محکم و دیدنی كره زمين باطني ساحت جریمه درشتي كردن بي خانمان را به مقصد فعل پارسايي قاپو ذوبی ها چسباند مادام افراد به مقصد یک گل تقلیل یابد. (پرسپولیس یک -شوق زده آهن۲)

دقیقه۴۱: شوت پای يسار مهرداد محمدی كره زمين شهرستان زاویه به تنگ آمده و پشت بام كره زمين مكان آمدورفت آقایی جلاجل باطني ساحت جریمه، سپاهان را پیش انداخت. (سپاهان ۱ -تراکتورسازی Zero)

جلاجل پایان نیمه در‌آغاز، فرد یک دیدار (خودمختاري خوزستان-گشايش فولاد) گل نداشت و نکته جالب اینکه هر سه تیم سانسورشدن بالانشین لیگ، جلاجل نیمه در‌آغاز تقاعد به مقصد رختکن رفتند.


دقیقه۵۲: بنگستون جلاجل مصاف تک به مقصد تک توسط بیرانوند بيرون رفت کرده، خلف وعده ساحت جریمه و نزدیک حروف عرضی زمین رئيس ديوان درشتي كردن شد و توسط صفت بغل دستي پای دقیقه و فنی گل سوم ذوبی ها را به مقصد میزبان بی انگیزه زد. (پرسپولیس یک -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۴: مهدی طارمی صفت بي فايده افراد توسط ذوبی ها را به مقصد یک گل برگرداند. طارمی توسط پاس علیپور به مقصد گلر حریف تک به مقصد تک شد و توسط چیپ زیبا ۱۷ گله شد و درصدر بهم نماه گلزنان ایستاد. (پرسپولیس ۲ -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۵۸: نورافکن پدیده این فصل خودمختاري توسط شوت سرکش كره زمين مسافر ۲۸ متری قاپو پدیده را گشود مادام بازی مساوی شود. (پدیده یک -خودمختاري یک)

دقیقه ۷۱: پیکان توسط گل بهترین گلزنش یعنی گادوین منشا، مسافر توسط سایپا را كورس روبه رو انجام بده. نارنجی شانس آوردند که لیگ هفته آینده صفت انحصارطلب می شود. (پیکان ۲ – سایپا Zero )

دقیقه ۸۰: ضربه عجیب و آکروباتیک قهار انصاری كره زمين خلف وعده ساحت جریمه به مقصد كنج قاپو پدیده رفت مادام خودمختاري كره زمين تراکتور سبكبار بگیرد. (پدیده یک -خودمختاري ۲)

دقیقه ۸۱: مهدی طارمی توسط پنالتی که علیپر گرفت هشتمین گل خوش خدمتي كردن جلاجل این بازی و گل شماره ۱۸ جلاجل فصل را به مقصد ميوه رساند مادام كره زمين ساسان انصاری مسافر بگیرد (پرسپولیس Three -شوق زده آهن۳)

دقیقه ۸۹: صبای قم گل حیاتی را توسط امید جهانبخش واصل قاپو نفت شهرستان تهران انجام بده مادام صمد مرفاوی روی ابرها باشد. (نفت تهران۱-صبای قم۲)

دقیقه ۹۳: هرایر مگویان به مقصد خاطره ها خطای دقیقه آخركار روی بازیکن پدیده توسط دریافت کارت زردفام و عاريت توسط اعتراض به مقصد قاضي توسط کارت قرمز جریمه شد.

دقیقه ۸۸: طلایی ها توسط پنالتی حاج صفی افراد را توسط تراکتور كورس روبه رو انجام بده و خیال خودمختاري را هم آسوده بودن انجام بده. (سپاهان ۲ -تراکتورسازی Zero)

استقلال سر پیچ آخر ازتراکتور سبقت گرفت/پرسپولیس بازی باخته را با دبل طارمی مساوی کرد/سپاهان،به آسیا چشمک زد

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *