خودمختاري، نفت را توسط گير هایش آذريون زد

[ad_1]

خودمختاري جلاجل آدم كردن دیدارهای هفته یازدهم لیگ بالاتر كره زمين وقت نما ۱۷:۴۵ پسفردا (سه‌شنبه) جلاجل ورزشگاه آزادی به مقصد مصاف نفت رفت که جلاجل این دیدار به مقصد پیروزی ۲ ثمار تلخه رسید. فرید محمدی‌زاده (۵۵ – گل‌به مقصد خودی) و قهار انصاری (۶۴) گل‌های خودمختاري را به مقصد ميوه رساندند.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، قهار انصاری جلاجل مال و مكنت به مقصد میدان و ترکیب اصلی خودمختاري ، سنه درخشانی را هیبت انجام بده. انصاری جلاجل تمامی حملات خودمختاري توسط دوندگی و بازی سوا درشتي كردن كلاه خود وعاء مالامال رنگی داشت و جلاجل نهایت توسط یک گل زیبا توانست مزد نمایش درخشان كلاه خود را بگیرد. آبی ها جلاجل این دیدار بازیکنان موفق دیگری مثل چپاروف و وریا غفوری را جلاجل اختیار داشتند اما مطمئنا درخشان ترین ستاره خودمختاري انصاری صفت بويناك.

خودمختاري یک پنالتی هم گرفت و توسط امیدابراهیمی به مقصد گل تبدیل انجام بده اما قاضي تشخیص نداد که درشتي كردن پشت بام كره زمين برخورد به مقصد تیر افقی قاپو نفت خلف وعده به هدف نخوردن فرود وارد به ذهن و به مقصد همین راحتی گل صحیح خودمختاري دیده نشد برخودهموار كردن بازی سه ثمار تلخه نشود.

خودمختاري توسط صاحبخانه پنجمین پیروزی كلاه خود جلاجل لیگ ۱۲ امتیازی شد و جای نفت شهرستان تهران را جلاجل رتبه یازدهم بهم نماه گرفت. نفت هم به مقصد نردبان دوازدهم صفه انجام بده. این اولین پیروزی خودمختاري توسط وینفرد شفر جلاجل لیگ بالاتر صفت بويناك و حكماً امتیازات این تیم عاقبت الامر كورس رقمی شد.

استقلال، نفت را با عقده هایش آتش زد

ترکیب خودمختاري: سید حسین حسینی، وریا غفوری، مجید حسینی، روزبه چشمی، میلاد زکی پوزش طلب، عيش جپارف، امید ابراهیمی، فرشید باقری، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی (۷۲ – قربانی) و قهار انصاری(۸۶ – مهدی قائدی)

سرمربی: وینفرد شفر

ترکیب نفت شهرستان تهران: میلاد فرهانی، احمد خاندان ها نعمه، فرید محمدی زاده، محسن بنگر،  علیرضا كرنش  کرامت (۵۲ – پوریا امینی)، احمد امیرکامدار، جهاز آقازمانی، هاشم بیک زاده (۶۶ – همداستاني حبیب زاده)، امیرحسین فشنگچی، امین منوچهری و خاندان ها کثیر (۷۶ – مجتبی حق متحد شدن)

سرمربی: حمید درخشان

گزارش ها گل ها 

۱-Zero (خودمختاري ): جلاجل دقیقه ۵۴ سانتر فرشید باقری توسط برخورد به مقصد فرید محمدزاده برخورد انجام بده  و واصل قاپو شد برخودهموار كردن گل اولا بازی به مقصد شکلی عجیب واصل قاپو بشود.

  

۲-Zero (خودمختاري): جلاجل دقیقه ۶۴ یکی افزونتر كره زمين حملات خودمختاري جواب يابي داد و پاس توسط ضربه كله دار فرشید اسماعیلی به مقصد قهار انصاری رسید و او درشتي كردن را به مقصد لفظ فنی و كره زمين بالای كله دار فرهانی واصل قاپو نفت شهرستان تهران انجام بده.

دقیقه یک: داریوش شجاعیان جلاجل ابتدای بازی اقدام به مقصد شوتزنی انجام بده که میلاد فراهانی ضربه او را مهار انجام بده.

دقیقه four: توسط ابل به هدف نخوردن دفاعی خودمختاري عیسی خاندان ها‌کثیر رئيس ديوان درشتي كردن شد که حكماً ضربه او به مقصد بالای قاپو رفت.

دقیقه ۱۳: فرستادن نوشين و تیز هاشم بیک‌زاده به مقصد دهانه قاپو خودمختاري را سیدحسین حسینی پس زدن انجام بده.

دقیقه ۱۷: قهار انصاری پشت بام كره زمين حرکت خلف وعده سپرده شدن جریمه اقدام به مقصد شوتزنی انجام بده که میلاد فراهانی موفق به مقصد مهار درشتي كردن او شد.

دقیقه ۲۰: فرستادن نفتی‌ها روی یک ضربه ایستگاهی توسط ضربه كله دار امین منوچهری هم نشين شد که درشتي كردن او به مقصد شکل خطرناکی كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۳۱: فرید محمدی‌زاده به مقصد دلیل اعمال اشتباه روی قهار انصاری كره زمين قاضي كنكور کارت زردفام گرفت.

دقیقه ۳۲: ضربه ایستگاهی استقلالی‌ها را امید ابراهیمی به مقصد سمت قاپو نفت شلیک انجام بده که درشتي كردن او پشت بام كره زمين برخورد به مقصد دیوار دفاعی تبدیل به مقصد کرنر شد.

دقیقه ۴۰: قهار انصاری مجال مهلت عنایت تعدادی گلزنی داشت که درشتي كردن او به مقصد کنار قاپو برخورد انجام بده و تبدیل به مقصد اوت شد.

دقیقه ۴۱: شوت زمینی امین منوچهری به مقصد سمت قاپو خودمختاري به مقصد شکل خطرناکی كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۴۴: ايمن سازي يورش خطرناک استقلالی‌ها موقعیت عنایت تعدادی این تیم ساخت که بيرون رفت میلاد فراهانی و دست اندازي محسن بنگر، این موقعیت را كره زمين استقلالی‌ها گرفت و حكماً باعث مصدومیت قاپو‌بان نفت شد.

دقیقه ۴۶: قهار انصاری جلاجل موقعیت تک به مقصد تک توسط میلاد فراهانی صفت بويناك که قاپو‌بان نفت توانست درشتي كردن مهاجم خودمختاري را پس زدن کند.

دقیقه ۵۵: فرستادن روی قاپو نفت شهرستان تهران توسط ابل فرید محمدی‌زاده جلاجل پس زدن درشتي كردن واصل قاپو شد برخودهموار كردن استقلالی‌ها توسط یک گل به مقصد خودی كره زمين حریف كلاه خود پیش بیفتند.

دقیقه ۵۷: امین منوچهری رئيس ديوان موقعیت مناسبی تعدادی به مقصد ميوه رساندن گل مساوی شد که این درشتي كردن كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۵۹: فرشید باقری پشت بام كره زمين کار ترکیبی بازیکنان خودمختاري رئيس ديوان موقعیت گل شد که درشتي كردن او به مقصد بیرون رفت.

دقیقه ۶۲: قاضي كنكور فرشید باقری را توسط کارت زردفام جریمه انجام بده.

دقیقه ۶۴: فرستادن به مقصد سپرده شدن جریمه نفت توسط ضربه كله دار فرشید اسماعیلی به مقصد قهار انصاری رسید که این بازیکن هم توسط شوتی سرضرب قاپو نفت را نيرنگ ساز انجام بده.

دقیقه ۶۷: قهار انصاری جلاجل سپرده شدن جریمه نفت رئيس ديوان موقعیتی عنایت شد که ضربه زمینی او را میلاد فراهانی مهار انجام بده.

دقیقه ۷۱: محسن بنگر، مدافع نفت شهرستان تهران كره زمين قاضي كنكور کارت زردفام گرفت.

دقیقه ۷۴: استقلالی‌ها رئيس ديوان موقعیت دیگری شدند که میلاد زکی‌پوزش طلب ضربه‌ای را به مقصد سمت قاپو نفت زد که توسط مدافعان پيرامون شد.

دقیقه ۷۷: قهار انصاری رئيس ديوان موقعیت گل دیگری شد که این شهرستان بار هم موقعیت تک به مقصد تک را میلاد فراهانی پس زدن انجام بده.

دقیقه ۹۰: مهدی قائدی توپی را جلاجل سپرده شدن جریمه تعدادی امید ابراهیمی فرستادن انجام بده که تعطيل كردن این بازیکن توسط قاضي كنكور پنالتی تشخیص داده شد.

دقیقه ۱+۹۰: امید ابراهیمی ضربه پنالتی خودمختاري را نتوانست تبدیل به مقصد گل کند که درشتي كردن برگشتی هم به مقصد بیرون رفت. حكماً نمايشگاه آهسته داغ جا داد که درشتي كردن او پشت بام كره زمين برخورد به مقصد زیر برخود هموار كردن قاپو، خلف وعده به هدف نخوردن به مقصد زمین خورده و تبدیل به مقصد گل شده باریک.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *